Vilje til kompromis
(Hay)

Jeg er helt enig med BBF i målet om at skabe et trygt og attraktivt boligområde.

Internationale erfaringer fra samme type bebyggelse viser, at hvis det for alvor skal nytte noget, så kræver det, at der sker markante fysiske forandringer. På den måde kan man skabe et attraktivt boligområde og nedbringe kriminalitet i udsatte områder. Det gøres f.eks. ved at: at fjerne buske o. lign., så området bliver åbnet op, ved at skabe markant arkitektur, nye kvarterer, gennemkørende trafik m.m. Derfor er vi skeptiske overfor, om målet kan nås alene ved at fortætte området, og det er begrundelsen for de forslag, vi i Venstre har ønsket sat i høring.

Vi ønsker alle et boligområde i Gellerup, der danner gode og trygge rammer om børns opvækst, og som er mindst lige så attraktivt som resten af Århus. Et attraktivt boligområde med en afvekslende arkitektur, arbejdspladser, grønne områder, en spændende bypark fuld af aktivitet, butikker og kultur i et omfang, der gør en forskel. Bydelen skal åbnes fysisk mod resten af byen.

Og det kræver markante fysiske forandringer inde i selve bebyggelsen. Der skal ryddes bedre op, være en bedre belysning, og der skal laves flere åbne, grønne områder og pladser mellem boligerne, skabes nye kvarterer og vejsystemer. Alt dette vil gøre det rarere og tryggere at bevæge sig rundt i bydelen for beboerne, som i forbindelse med alt dette naturligvis skal have f.eks. flyttehjælp og garanti for, at man som beboer kan blive i området.

af Laura Hay
rådmand for Teknik og Miljø

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-02 Marts side 33
i sektionen Debat

forsiden af magasinet 2010-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data