Leder

Politikernes dommedagsretorik

Vi beskæftiger os igen med Helhedsplanen i dette nummer af Skræppebladet, og selvom vi har gjort det før, kommer vi til det senere igen.

Men som overskriften antyder, falder det mig for brystet, at der i politikernes snak omkring planen, dens formål og metoder, nævnes, at hvis man ikke siger ja til planen – med dens måske ikke ønskede dele – så som nedrivning af blokke, som der er på tale – så vil det betyde, at Gellerupparken og Toveshøj aldrig bliver bedre steder at bo, at man ikke kan komme kriminalitet og ghettodannelse til livs; men må finde sig i disse forhold i al fremtid; for det er nu eller aldrig, hvis man skal have kommune m.fl. til at spytte i kassen.

Det kan undre, at politikere – ikke de samme; men andre – tidligere har brugt en lignende dommedagsagtig retorik for at få borgerne til at stemme for en plan, der indeholdt elementer, der ikke rigtig var nogle almindelige mennesker, der bakkede op om. Jeg tænker på diverse EU-afsteminger, og du kan sikkert selv komme på andre.

Det gode spørgsmål, som man som borger, beboer og deltager i kommende høringer og afstemninger må stille sig selv, er nødvendigvis, om disse trusler, vover jeg at kalde dem, mon vil blive ført ud i livet, hvis der bliver stemt nej til politikernes forslag.

Vil et nej til heldhedsplansforslagene vitterligt betyde, at der aldrig mere vil kunne skydes penge i Gellerupparkens og Toveshøjs problemer?

Er det rigtigt, at man er nødt til at rive blokke ned og fjerne af de grønne buske for at komme kriminalitet og ghettodannelse til livs?

Er det rigtigt, at der skal bruges millioner af kroner på at bygge nye bloktyper for at lokke ressourcestærke personer til at bo i Gellerupparken og Toveshøj?

Også andre end politikere skal hermed opfordres til at del­tage i debatten både her og i høringsfaserne med holdninger og oplysninger til, hvad DE personligt ser som midler til at ændre områdernes status fra ghettoer til attraktive områder for alle slags mennesker.

Med ønsker om et godt forår.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-02 Marts side 2 forsiden af magasinet 2010-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data