Debatredaktionen marts ’10

af Hans Esmann Eriksen – illustration af Jesper Ankjær

Helhedsplanen for Gellerupparken/Toveshøj
Dette nummer af Skræppebladet er med til at danne optakten til den offentlige debat om Helhedsplanen for Gellerupparken/Toveshøj.
Som et led i debatten er der i dette nummer et interview med rådmanden for teknik og miljø, Laura Hay. Keld Albrechtsen har her på debatsiden kommenteret indlægget, og Laura Hay svarer Keld.
I de kommende måneder vil Skræppebladet bringe interviews med andre rådmænd, således at vi kan give en alsidig belysning af dispositionsplanen.

Dispositionsplanen giver mange spændende svar på, hvordan Gellerupparken/Toveshøj kan udvikle sig.
Samtlige rådgivningsgrupper var enige om store dele af planen.
Spørgsmålet om nedrivninger var ikke nævnt i rådgivernes oplæg. Det kan derfor undre, hvorfor spørgsmålet af to politiske partier blev rejst som det næsten væsentligste punkt. Debatten om nedrivninger har taget megen tid og kostet rigtig mange penge, penge som beboerne i området har være med til at betale.
Det vil være tankevækkende, hvis spørgsmålet om nedrivning kommer til at medføre, at planen løber ud i sandet.

Debat, farve

En attraktiv bydel uden posthus
En læser har skrevet ind og opfordret os til at skabe debat om den postale service i Gellerupområdet. Den opfordring vil vi gerne tage op. Grib ”pennen” og send os en e-mail om spørgsmålet. debat@skraeppebladet.dk

Debatten i de kommende måneder
Debattemaerne i de efterfølgende numre er endnu ikke fastlagt. Læserne opfordres til at komme med idéer. Eksempler kunne være:
Kvaliteten af boligforenings serviceydelser Kriminalpræventiv indsats. Erfaringer med brug af råderet. Det gode liv i afdelingen. Energirigtigt byggeri etc etc.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt