Ild i Gellerup

Dødsbrand kom hurtigt til at handle om psykiatri

Først blev boligforeningens forladte hus på hjørnet af Edwin Rahrsvej og Gudrunsvej futtet af, samtidig med der var brand i en kælder.
Kort tid efter var det en lejlighedsbrand på Bentesvej, der kostede overboen livet. Hændelsen ryddede forsider og fandt vej til både TV-Avisen og TV2’s Nyheder. Hurtigt kom debatten til at handle om psykiatrisk indsats – dødsbranden kunne måske være undgået.

Bentesvej 1 få dage efter branden på 2. sal.

Bentesvej 1 få dage efter branden på 2. sal.

Skræppebladet dækkede løbende begivenhederne på hjemmesiden med bl.a. følgende:

Hus i Brabrand Boligforening sat i brand

24. juli: Brabrand Boligforenings hus på hjørnet af Edwin Rahrsvej og Gudrunsvej blev den 23. juli om eftermiddagen udsat for ildspåsættelse. Huset har længe stået nedrivningsmodent, så der var ikke fare for menneskeliv. Brandfolkene væltede to skorstene, og boligforeningen har afspærret brandtomten med nye krydsfinerplader for alle indgange; både døre og vinduer.
Huset var oprindelig fodermesterbolig for Tousgården, hvor Brabrand Boligforening nu har administration i hovedbygningerne. Senere har huset været anvendt til bl.a. ungdomsklub.

urh-fodermesterbolig-brand-DSCF9408

Boligforeningens hus ved Edwin Rahrsvej/ Gudrunsvej har længe været klar til nedrivning. Nu er der ikke meget tilbage.

Mellem klokken 15 og 16 torsdag rykkede Århus Brandvæsen ud til to forskellige påsatte brande i Brabrand. Den anden brand var i en kælder på Bentesvej.
Brandvæsen tror ikke umiddelbart, at der er sammenhæng mellem de to brande, men er ikke i tvivl om, at de begge er påsatte.

Dramatisk brand i lejlighed på Bentesvej

28. juli:En lejlighed på Bentesvej 1 i Gellerupparken brændte i går ud under stor dramatik. Overboen forsøgte at undslippe den kraftige røg og ild og faldt eller kastede sig ud fra sin altan, hvorefter den 54-årige mand døde på stedet af sine kvæstelser. Naboen overvejede at kaste sine børn ned til mænd på græsset, men de redde børnene ved at trodse røgen. Brandvæsenets indsatsleder blev under fuld udrykning påkørt af en kvinde i krydset mellem Ringvejen og Jernaldervej, så både han, chaufføren og kvinden måtte på hospitalet til observation. Beboerne i hele opgangen blev evakueret, men har nu fået lov til at vende tilbage til lejlighederne.

Lejeren af den udbrændte lejlighed på 2. sal var ikke hjemme da branden opstod, og politi og brandvæsen har ind til videre ikke opklaret, hvordan ilden opstod. Lejeren er blevet afhørt af politiet og betegnes som “psykisk ustabil”.

Sjælden voldsom brand

Brabrand Boligforening overholder forskrifterne for brandsikring i Gellerupparken. Men siden komplekset blev opført, er ekstra bestemmelser kommet til ved nybyggeri. Enten vejledninger eller krav om røgalarmer på opgange i nyopførte etageejendomme.

“Det var en sjælden kraftig brand. Det ser umiddelbart ud til, at ilden har fået næring af en del luft, måske fordi hoveddøren til den brændende lejlighed ikke var lukket. Derved har skaderne bredt sig ud på trappen. Men vi kend­er ikke årsagen, før brandteknikerne fra politiet har undersøgt stedet” sig­er beredskabschef Jacob Andersen fra Århus Brand- og Redningsvæsen.

Opdatering – brandårsag:

Den 29-årige beboer i lejligheden, der udbrændte, er sigtet for selv at have sat ild på lejligheden og er nu varetægtsfængslet fire uger i psykiatrisk forvaring. Under afhøringen af den sigtede kom det frem, at han også tidligere har oplevet brand i lejligheden: for 1-2 år siden gik der ild i papirer på køkkenbordet. Den aktuelle brand menes at være startet oven på køleskabet.

Opdatering – brandsikkerhed:

Brabrand Boligforening vil kigge på, om brandsikkerheden i Gellerupparken skal forbedres:
“En så alvorlig hændelse giver naturligvis anledning til at se på, om vi i fremtiden kan gøre mere for sikkerheden i tilfælde af brand. Det vil vi overveje i bred forstand. Foreløbig afvent­er vi konklusionerne fra brandvæsen og politi. Ud fra deres rapporter vil vi vurdere, om vi skal indkalde andre eksperter til at komme med anbefalinger om ekstra foranstaltninger,” siger direktøren for Brabrand Boligforening, Torben Overgaard.

urh-fodermesterbolig-brand-DSCF9412

Politisk fokus på psykiatri efter dødsbrand

30. juli: Byrådsmedlem Ango Winther vil med baggrund i den tragiske brand på Bentesvej i mandags tage emnet lokalpsykiatri op på det kommende socialudvalgsmøde i byrådet.
“Det psykiatriske system er et virvar af regler og bestemmelser. De er ofte så kringlede, at arbejdsområder og pligter ofte er svært at gennemskue,” mener byrådsmedlemmet, der også siger at “Det kan meget vel være, at vi skal stramme op på vores indsats over for psykisk syge.”

Socialrådmand Laura Hay beklager den ulykkelige hændelse:

Manden der startede branden i Gellerupparken er skizofren stofmisbruger, han er somalier og har dagligt tygget det euforiserende stof kat. En bostøtte har hver dag givet manden medicin for psykiske lidelser og har gennem længere tid været bekymret for mand­ens lemfældige omgang med ild. Bostøtten har ofte fjernet reklamer og andre papirer for at undgå brand, og har ofte observeret brændmærker og -huller på mandens tøj.
“Det er en ulykkelig sag, og derfor er det relevant at diskutere forebyggelse. Jeg vil gerne være med til at drøfte psykiatrien, og om vi kan samarbejde forbedre samarbejdet med distrikts-psykiatrien,” siger hun.

Boligforening skal foregribe påsatte brande

4. august:Påsatte lejlighedsbrande er desværre ikke særlig usædvanlig i Gellerup, hvor den seneste kostede en overbo livet. Skal Brabrand Boligforening gribe ind, før ulykken sker? Det mener i hvert fald beboer Sean Ryan Bjerremand, der på sin blog slår til lyd for, at bl.a. boligforeningen udvider den barske linje, så psykisk syge mandsopdækkes, og beboere efter den første konstaterede ild i lejligheden smides ud. Som kommentar til den seneste brand skriver Sean Ryan Bjerremand:

“Jeg spørger mig selv, hvorfor naboerne ikke i tide reagerede – så kunne det her have være undgået. Brabrand Boligforening har tidligere praktiseret udsmidning over for brandstiftere – det kunne den have gjort i det her tilfælde, hvis naboerne havde reageret i tide. One strike – and you’re out!”

Oplevede selv lejlighedsbrand

Sean Ryan Bjerremand har selv prøvet at få sin lejlighed brændt af i januar, hvor politiets undersøgelser viste, at lejligheden var påsat ved, at nogen havde kastet antændt fyrværkeri eller lignende ind ad brevsprækken, hvorefter branden på Lottesvej kostede Sean de fleste af hans ejendele.

“Det er noget ufatteligt dumt at gøre – og meget farligt. Hvis jeg havde ligget og sovet, kunne det være gået helt galt. Heldigvis er jeg blevet mødt med en enestående hjælpsomhed overalt. For eksempel sørgede boligforeningen for, at jeg stort set med det samme fik en ny lejlighed,” udtalte Sean i januar.

Dengang var hans overordnede kommentar: “Langt de fleste beboere i Gellerupparken er gode mennesker, og der er et godt fællesskab. Desværre prøver nogle få at ødelægge det for majoriteten”

Dobbelt tragedie

I dag er holdningen skærpet. Den psykiske syge beboer i lejligheden, der udbrændte på Bentesvej for en uges tid siden, beskyldes for “sludder – han satte selv ild til. Punktum. Der kan ikke være nogen rimelig tvivl, selvom man på papiret er uskyldig,” skriver Sean, der opsummerer: “Den sigtede somalier må nu muligvis til at afsone en livstidsstraf – tragedien rammer dobbelt.”

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-07 September
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2009-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data