Afd. 10: Beboer­møde i Harlev tog afsked med direktøren

Afdeling 10 – Rødlundparken

Rødlundparken fik en fuldt besat bestyrelse på et roligt møde uden debat. Der blev sagt farvel og tak til Torben Overgaard

Billedtekst (kun online): Afdelingsbestyrelsesformand Aase Asmus Christensen giver en afskedsgave til boligforeningens direktør Torben Overgaard

Billedtekst (kun online): Afdelingsbestyrelsesformand Aase Asmus Christensen giver en afskedsgave til boligforeningens direktør Torben Overgaard

Fremmødet til Rødlundparkens beboermøde 9. september var sædvanen tro stort, så mødet var forlagt til cafeen på Lokalcenter Næshøj, hvor der var dækket fint op med kaffe og småkage.

Afdelingens formand, Aase Christensen, bød velkommen, og Keld Albrechtsen blev valg som dirigent.

I beretningen om årets gang i afdelingen fortalte Aase Christensen, at der var blevet udskiftet vinduer og terrassedøre. Og ungdomsboligernes vinduer viste sig at have alvorlige skader, så de var også blevet skiftet, ellers var de faldet ud.

Rødlundparken har også fået en ordning med, at beboerne skal sætte elektronikaffald på flisepladsen, hvor der før stod elektronikbure, fordi nogle beboere afleverede husholdningsaffald i elektronikburene.

”Det er vigtigt, at vi overholder spillereglerne. Renovation er en af de store poster i driftsbudgettet, men det skal også ske af hensyn til vores driftspersonale, som ikke har som hovedopgave at rydde op i beboeres sløset henkastede affald,” fastslog formanden.

Fortsat fleksibel udlejning i Harlev

Aase Christensen fortalte, at der i november sidste år endelig var gået ”hul på bylden” i sagen, der har verseret i flere år om fleksibel udlejning i Rødlundparken. Men rådmandsskiftet fra Laura Hay til Bünyamin Simsek åbnede for, at den fleksible udlejning består, således at 50 procent af de ledige boliger kun udlejes til mennesker, der har lokal tilknytning til Harlev-området. Men aftalen løber kun til udgangen af 2013.

”Og så bliver det spændende at se, hvordan verden ser ud efter kommunalvalget i november,” sagde Aase Christensen og lovede, at en eventuel ny rådmand ikke vil slippe for at behandle sagen.

Ingen debat og ok til huslejestigning

Beretningen blev godkendt uden et eneste spørgsmål eller kommentar. Herefter orienterede Keld Albrechtsen om foreningens forhold og den igangværende organisationsændring og generationsskiftet.

Rødlundparken kom ud af 2012 med et overskud på godt 350.000 kroner, og det blev taget til efterretning. Budgettet blev vedtaget med en stigning på 2,22 procent, og en lille kritisk bemærkning fik rettet en stigning på ejendomsskatten på 94.000 kroner.

Fra venstre: Aase Asmus Christensen, Gretha Munk, Lene Gjørup, Inger Nielsen , Birthe Günzel (1.- suppleant). Birgit Væggemose, som var på ferie i Thailand, manglede

Fra venstre: Aase Asmus Christensen, Gretha Munk, Lene Gjørup, Inger Nielsen , Birthe Günzel (1.- suppleant). Birgit Væggemose, som var på ferie i Thailand, manglede

Fuldtallig bestyrelse

Ved valget til afdelingsbestyrelsen skulle der vælges tre medlemmer, efter at Rødlundparken i sommer mistede sin næstformand gennem de seneste 10 år, Anne Elgaard Olesen, der døde 67 år gammel.

Fire kandidater stillede op, og der var genvalg til Gretha Munk (58) og Inger Nielsen (46) og flot nyvalg til Lene Gjørup med 61 stemmer. Birthe Günzel blev 1.-suppleant. Medlem Birgit Væggemose var på ferie i Thailand og ikke til stede, men ellers har Rødlundparken nu igen en fuldtallig bestyrelse. Der blev ikke fundet nogen kandidater til FAS eller Skræppebladets redaktion.

Farvel og tak og kram til direktøren

Efter det formelle beboermøde tog Rødlundparken en særlig afsked med boligforeningens direktør, Torben Overgaard, som af Aase Christensen fik en stor tak med på vejen for hans store rolle i forhold til Rødlundparken, fra de første tanker om at bygge en afdeling i Harlev blev tænkt for mere end 25 år siden.

”Kære Torben. Tak for initiativet. Og for alt, hvad du har lært os om lovgivning, økonomi og kommunikation. Altid har du været klar med et bud på en ny vej frem. Og god vind fremover med livet i Labing og omegn.”

Torben Overgaard takkede for ordene og sluttede af med at love at kigge forbi Rødlundparken med sin gummiged og skrabe sne, hvis det en dag skulle blive nødvendigt.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2013-08 Oktober side 23
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2013-08 Oktober

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data