Afd. 10: Beboermøde i Harlev tog afsked med direktøren

Afdeling 10 – Rødlundparken

Rødlundparken fik en fuldt besat bestyrelse på et roligt møde uden debat. Der blev sagt farvel og tak til Torben Overgaard

Tekst og foto af Helle Hansen

Billedtekst (kun online): Afdelingsbestyrelsesformand Aase Asmus Christensen giver en afskedsgave til boligforeningens direktør Torben Overgaard

Billedtekst (kun online): Afdelingsbestyrelsesformand Aase Asmus Christensen giver en afskedsgave til boligforeningens direktør Torben Overgaard

Fremmødet til Rødlundparkens beboermøde 9. september var sædvanen tro stort, så mødet var forlagt til cafeen på Lokalcenter Næshøj, hvor der var dækket fint op med kaffe og småkage.

Afdelingens formand, Aase Christensen, bød velkommen, og Keld Albrechtsen blev valg som dirigent.

I beretningen om årets gang i afdelingen fortalte Aase Christensen, at der var blevet udskiftet vinduer og terrassedøre. Og ungdomsboligernes vinduer viste sig at have alvorlige skader, så de var også blevet skiftet, ellers var de faldet ud.

Rødlundparken har også fået en ordning med, at beboerne skal sætte elektronikaffald på flisepladsen, hvor der før stod elektronikbure, fordi nogle beboere afleverede husholdningsaffald i elektronikburene.

”Det er vigtigt, at vi overholder spillereglerne. Renovation er en af de store poster i driftsbudgettet, men det skal også ske af hensyn til vores driftspersonale, som ikke har som hovedopgave at rydde op i beboeres sløset henkastede affald,” fastslog formanden.

Fortsat fleksibel udlejning i Harlev
Aase Christensen fortalte, at der i november sidste år endelig var gået ”hul på bylden” i sagen, der har verseret i flere år om fleksibel udlejning i Rødlundparken. Men rådmandsskiftet fra Laura Hay til Bünyamin Simsek åbnede for, at den fleksible udlejning består, således at 50 procent af de ledige boliger kun udlejes til mennesker, der har lokal tilknytning til Harlev-området. Men aftalen løber kun til udgangen af 2013.

”Og så bliver det spændende at se, hvordan verden ser ud efter kommunalvalget i november,” sagde Aase Christensen og lovede, at en eventuel ny rådmand ikke vil slippe for at behandle sagen.

Ingen debat og ok til huslejestigning
Beretningen blev godkendt uden et eneste spørgsmål eller kommentar. Herefter orienterede Keld Albrechtsen om foreningens forhold og den igangværende organisationsændring og generationsskiftet.

Rødlundparken kom ud af 2012 med et overskud på godt 350.000 kroner, og det blev taget til efterretning. Budgettet blev vedtaget med en stigning på 2,22 procent, og en lille kritisk bemærkning fik rettet en stigning på ejendomsskatten på 94.000 kroner.

Fra venstre: Aase Asmus Christensen, Gretha Munk, Lene Gjørup, Inger Nielsen , Birthe Günzel (1.- suppleant). Birgit Væggemose, som var på ferie i Thailand, manglede

Fra venstre: Aase Asmus Christensen, Gretha Munk, Lene Gjørup, Inger Nielsen , Birthe Günzel (1.- suppleant). Birgit Væggemose, som var på ferie i Thailand, manglede

Fuldtallig bestyrelse
Ved valget til afdelingsbestyrelsen skulle der vælges tre medlemmer, efter at Rødlundparken i sommer mistede sin næstformand gennem de seneste 10 år, Anne Elgaard Olesen, der døde 67 år gammel.

Fire kandidater stillede op, og der var genvalg til Gretha Munk (58) og Inger Nielsen (46) og flot nyvalg til Lene Gjørup med 61 stemmer. Birthe Günzel blev 1.-suppleant. Medlem Birgit Væggemose var på ferie i Thailand og ikke til stede, men ellers har Rødlundparken nu igen en fuldtallig bestyrelse. Der blev ikke fundet nogen kandidater til FAS eller Skræppebladets redaktion.

Farvel og tak og kram til direktøren
Efter det formelle beboermøde tog Rødlundparken en særlig afsked med boligforeningens direktør, Torben Overgaard, som af Aase Christensen fik en stor tak med på vejen for hans store rolle i forhold til Rødlundparken, fra de første tanker om at bygge en afdeling i Harlev blev tænkt for mere end 25 år siden.

”Kære Torben. Tak for initiativet. Og for alt, hvad du har lært os om lovgivning, økonomi og kommunikation. Altid har du været klar med et bud på en ny vej frem. Og god vind fremover med livet i Labing og omegn.”

Torben Overgaard takkede for ordene og sluttede af med at love at kigge forbi Rødlundparken med sin gummiged og skrabe sne, hvis det en dag skulle blive nødvendigt.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt