Stadig svære forhandlinger

Forhandlingerne om en udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj går 29. april ind i den sidste afgørende fase på et møde mellem borgmesteren og boligforeningen

I første uge af maj skal et forslag til en udviklingsplan for Gellerup og Toveshøj være på plads, som byrådet og boligforeningens repræsentantskab inden 1. juni kan nå at tage endelig stilling til.

Det bliver ikke helt nemt, for vi stod for en uge siden med ryggen med muren. Det havde vist sig, at der var problemer med at skaffe penge nok fra Landsbyggefonden til at gennemføre en plan. Vi har dog fået et signal fra Landsbyggefonden om, at hvis parterne i Århus kan blive enige, så vil Landsbyggefonden forsøge at skaffe midlerne.

Det handler om de penge, der skal bruges til at renovere de blokke, der ikke skal nedrives eller sælges. Det vil koste et pænt stykke over en milliard kroner.

Det lyder selvfølgelig som meget, men det ligger jo i sagens natur, at renoveringer i store afdelinger koster mere end i mindre afdelinger. Visse politikere har hævdet, at det nærmest skulle være billigere at rive blokkene ned end at renovere dem. Dette er naturligvis ikke rigtigt, for det er et stort samfundsmæssigt spild og ganske klimafjendsk først at rive gode bygninger ned og så bygge et tilsvarende antal nye for at erstatte dem.

Vi har aftalt med borgmesteren, at vi nu forsøger at nå et kompromis, og så går vi sammen til Landsbyggefonden for at skaffe pengene.

Boligforeningen har i udviklingsplanen foreslået at rive de markerede blokke ned.

Afstanden mellem parterne

Aarhus Kommune spillede sidste sommer ud med et forslag om nedrivning af 600 boliger – ni blokke samt salg af en stor blok til ejerlejligheder på Gudrunsvej i alt 120 boliger. Kommunens forslag omfatter altså ti blokke med 720 boliger.

Boligforeningens udspil omfatter nedrivning af ca. 200 boliger – tre blokke samt salg af to blokke med ca. 200 boliger til ejerlejligheder i Gellerup og private andelsboliger på Toveshøj. Boligforeningens forslag omfatter således fem blokke eller ca. 400 lejligheder.

Skal en aftale indgås, må den i sagens natur ligge mellem de to udspil.

Derudover skal der forhandles om blandt andet tryghed og rettigheder for de beboere, der må flytte på grund af nedrivning eller salg. Endelig ønsker boligforeningen kompensation for tab, vi lider som følge af udviklingsplanen.

Det kan jo ikke være meningen, hvis beboerne i vores boligforening skulle få en slags særskat til medfinansiering af en lov, som bør betales af alle skatteydere i fællesskab. Som man nok kan fornemme, så er det ganske meget, der skal falde på plads på meget kort tid, hvis det skal lykkes.

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data