Nyt borgerforslag: Afskaf ghettoloven

Ghettoloven og ghettolisterne skal afskaffes, så ingen beboere i de almene boligområder bliver udsat for diskriminerende forskelsbehandling. Det er hovedpunktet i et nyt borgerforslag fra beboerinitiativet Almen Modstand

Tekst og foto Elsebeth Frederiksen

Flere tusinde beboere i de almene boligområder får i disse år besked om, at deres hjem enten skal rives ned eller sælges til private investorer. Deres boligområder er nemlig ramt af ghettoloven.

Mange beboere er frustrerede, fordi de risikerer at miste deres hjem. De er glade for deres hjem og vil ikke tvangsflyttes. Almene beboere fra rundt om i landet har derfor taget initiativ til at prøve deres opsigelser ved domstolene. Senest har flere beboere i Mjølnerparken lagt sag an mod Transport- og Boligministeriet for at have godkendt den diskriminerende helhedsplan for området, som gør, at tre boligblokke skal sælges til private.

Beboerinitiativet Almen Modstand tager nu det næste skridt i kampen mod ghettoloven. Almen Modstand vil have Folketinget til at ophæve loven og fjerne listerne. Derfor fremsætter de nu  borgerforslaget: Ophæv loven om nedrivning og salg af almene boliger og afskaf de såkaldte ‘ghettolister’.
Hvis 50.000 personer med stemmeret støtter borgerforslaget, kan det blive fremsat i Folketinget.

Forslagsstilleren Ibrahim El-Hassan, aktivist i Almen Modstand og bosat i Vollsmose, udtaler:
“Ghettoloven går ud over mig og mine naboer. Mine naboer bliver smidt ud af deres hjem, og det kan jeg ikke acceptere. Det sker uden noget egentligt vidensgrundlag, og det det går ud over tusindvis af mennesker. Derfor må vi have Folketinget til at diskutere lovgivningen igen.”

Fakta: Borgerforslagets hovedpunkter 
Udgangspunktet for borgerforslaget er, at almene boliger er for alle – uanset uddannelse, etnicitet, kriminalitetshistorie, beskæftigelse eller indkomst. Ingen skal forskelsbehandles og diskrimineres i vores samfund, hvilket L38 (ghettoloven) bidrager til, når man bruger ovennævnte kriterier til at stemple visse boligområder. Samtidig skal rovdriften på den almene boligsektor stoppes. Vi skal bygge flere billige boliger, ikke rive dem ned. Derfor foreslår vi:

  1. Ophævelse af L38 af 22. november 2018 (ghettoloven). Loven er et angreb på den almene boligsektor og  bruges til at tvinge almene boligforeninger til at nedrive og sælge almen ejendom til private investorer.
  2. Afskaf de tre lister over de såkaldte ‘udsatte boligområder’, ‘ghettoområder’ og ‘hårde ghettoområder’. Dermed stoppes den forskelsbehandling og diskrimination, som disse lister indebærer.

FN: Ghettoloven er diskriminerende 
FN’s Komite for Økonomiske, Sociale og Kulturelle Rettigheder har kaldt loven for direkte diskriminerende, fordi den forskelsbehandler beboere i boligområder, hvor der er en overvægt af beboere med såkaldt ‘ikke-vestlig’ baggrund.

Læs FN’s rapport her

Forslagsstiller fra Gellerup
Der er forslagsstillere fra forskellige foreninger og organisationer, men også beboere i nogle af de berørte områder.
Fra Gellerup er det beboerformand Abdinasir Jama Mohamed.  Han er aktiv i kampen for de almene boliger, hvor han ofte ytrer sig på de sociale medier.
“Jeg har valgt at støtte borgerforslag fordi jeg ikke tror på, at ghettopakken er kuren til integration, arbejdsløshed, kriminalitet, ulighed i samfundet og kronisk sygdom er opfundet, tværtimod skaber ghettoloven og parallelsamfundspakken mere ulighed, diskrimination og spilder samfundets økonomi på symbolpolitik, ” siger han til Skræppebladet.

Abdinasir Jama Mohamed er forslagsstiller på borgerforslaget.

Almen Modstand modtager massiv støtte fra beboerne i de berørte almene boligområder samt opbakning fra flere organisationer heriblandt Amnesty International, Mellemfolkeligt Samvirke, Center for Dansk-Muslimske Relationer, flere lokalafdelinger i 3F og Næstehjælperne.

Uacceptabelt at lave lovgivning på mavefornemmelser
For at legitimere ghettoloven udkom Økonomi- og Indenrigsministeriet i 2019 med rapporten ‘Redegørelse om parallelsamfund’. Den udkom vel at mærke efter, at ghettoloven var fremsat og vedtaget af et flertal i Folketinget. Rapporten konkluderer, at der er parallelsamfund i Danmark og flere tusind mennesker bor i dem.

Almen Modstand mener, at det er uacceptabelt at lave lovgivning på denne måde. Disse mavefornemmelser skaber nu utryghed for tusindvis af mennesker, der bliver tvangsflyttet og stigmatiseret.

Almen Modstand mener, at begrebet parallelsamfund bruges til at lave fremmedfjendsk lovgivning og angribe den almene boligsektor, så den kan udstykkes til private investorer. Ghettoloven fokuserer ikke på, hvordan vi kan løse de virkelige problemer i samfundet med arbejdsløshed og kriminalitet. Den baserer sig på at sanktionere og straffe almindelige mennesker, som bor i almene boliger. Endda med beboernes egne penge, som bliver indbetalt til Landsbyggefonden gennem huslejen. 10 milliarder af de 12 milliarder, som er sat af til at gennemføre loven, kommer fra Landsbyggefonden.

Du kan følge Almen Modstand på Facebook, hvor du også kan se og dele videoen, der lancerer kampagnen her

Hvis du vil være aktiv lokalt kan du melde dig ind i gruppen “Almen Modstand – Gellerup Toveshøj Bispehaven” her

 

 

Blogartiklen er oprettet: 18. jun 2020


Del eller print denne side:  

Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 


Blog-arkiver: 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | jan | feb | mar | apr | maj | jun | 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt