Enigt byråd vedtager onsdag en plan om faglige indsatser for børn i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven

Byrådet vedtog den 14. august 2019 en aftale et nyt skoletilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven. I forbindelse med det, vedtager byrådet på onsdag, at sætte midler af til yderligere faglige indsatser for børnene i de nævnte områder. Der er konkret aftalt at fokusere på faglige indsatser omkring ekstra sundhedsplejebesøg, forældreforløb og hjemmebesøg

Tidlige indsatser

At der iværksættes tilbud om ekstra sundhedsplejebesøg til familier med 0-1-årige børn i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven

Følgende tre punkter bliver besluttet:

Indsatsen indebærer tilbud om ekstra og/eller udvidet hjemmebesøg ved fire og otte-10-månedersalderen. Ved disse besøg vil der være fokus på den tidlige relationsdannelse mellem barn og forældre samt barnets sproglige udvikling. Formålet er, at forældrene får større viden om, hvordan de gennem udviklingsstøttende kontakt og samspil understøtter deres barns tilknytning og relationsdannelse, samt hvordan de bidrager til et stimulerende sprogligt og motorisk miljø i hjemmet. Forældrene vil ved hjemmebesøgene få konkret vejledning om forældrerollen i forhold til at støtte deres barns trivsel og udvikling. Den konkrete vejledning om sprogstimulering kan eventuelt understøttes via sundhedsplejerskens medbragte ’sprogposer’.

At der iværksættes tilbud om forældreforløb til forældre til børn i dagtilbuddene i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven.

Forældreforløbet indebærer tilbud til alle forældre til børn i dagtilbuddene i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven om et forløb til udvikling af viden og kompetencer i forhold til forældrerollen.
Selve forældreforløbene består dels af besøg og workshops i dagtilbuddet, dels i afprøvning i hjemmet. Det er afgørende, at forløbene relaterer sig til familiernes hverdag og giver redskaber til at håndtere håndgribelige situationer i hverdagen, herunder samarbejdet mellem forældre og konfliktløsning. Forløbene kan fx omhandlebørnenes kognitive, sociale, sproglige og motoriske udvikling samt temaer som kost, søvn og leg.

At der iværksættes hjemmebesøg hos familier til børn i dagtilbud og indskoling i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven

Hvad kommer det til at koste?

Indsatsen indebærer, at familier til børn i dagtilbud i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven samt til børn i skolens ind- skoling tilbydes et årligt besøg af medarbejdere fra dagtilbud, skole og SFO. Hjemmebesøget skal udgøre et ud af flere virkemidler i et stærkt sammenhængende forældresamarbejde. Under besøgene skal der være fokus på at øge kendskabet til hinanden, styrke relationen og sætte fokus på gensidig forventningsafstemning omkring barnets dagtilbuds-og skolegang. Ved besøgene kan endvidere drøftes temaer af betydning for samarbejdet omkring børnenes daglige læring, udvikling og trivsel.
I perioden 2020-2029 afsættes 1,9 mio. kr. årligt i perioden til indsatserne fordelt med 0,3 mio. kr. til ekstra sundhedsplejebesøg, 1,0 mio. kr. til forældreforløb og 0,6 mio. kr. til hjemmebesøg.

Hvad er baggrunden?

Der står i indstillingen:
For at alle børnene i Gellerup, Toveshøj og Bispehaven er rustede til at starte på den nye skole er forligspartierne enige om, at der skal igangsættes yderligere indsatser i forhold til at styrke børnenes sproglige kompetencer og forældrenes muligheder for understøtte deres børns trivsel og læring. Det er konkret aftalt at fokusere på faglige indsatser omkring ekstra sundhedsplejebesøg, forældreforløb og hjemmebesøg.”

En af grundene til den nye indsats er, at mødre med anden etnisk baggrund end dansk i mindre grad benytter sig af tilbuddene i forhold til etnisk danske mødre. Mødre med anden etnisk baggrund end dansk benytter sig eksempelvis ikke af de generelle tilbud som FIV(Familieiværksætterne, som er et tilbud til alle førstegangsfødende) og Åbent Hus (Brabrand og Aabyhøj), ligesom de ikke benytter sig af tilbud om deltagelse i mødregruppe.

I starten af 2020 nedsættes der en arbejdsgruppe, som har til opgave at planlægge den konkrete tilrettelæggelse af indsatserne, herunder sikre koordination mellem indsatser og eksisterende tiltag på området.

Du kan se alle sagens akter på følgende link (punkt 10)

Læs også

▮ Skræppebladets blog,

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt på
Skræppebladets blog

af Elsebeth Frederiksen

blog-logoI kategorierne:

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data