Afd. 23: Afdelings­møde i Skovhøj

Afdeling 23: Skovhøj

Fredeligt møde med kampvalg


Mødet indledes med en kort præsentation af de fremmødte, Bo Sigismund blev valgt som ordstyrer, og startede mødet med at oplæse dagsordnen. Derefter skulle der fremlægges beretning fra bestyrelsen. Den fremlæggelse stod formanden Benny Pedersen for. Beretningen blev fremlagt, og der blev påpeget et enkelt problem, som der var meget debat om, men ingen endegyldig løsning, men ellers blev beretningen godt modtaget, og der var ikke flere kommentar.

Så er vi nået til forening beretning, hvor Bent Mortensen fra Boligforeningen redegjort for foreningens kommende projekter, det gik meget på projektet omkring Gellerupplanerne. Vi er nu nået til fremlæggelsen af afdelingens regnskab, hvor der var varslet en mindre huslejestigning på 1,66% i 2008. Dette vil sandsynligvis skabe en del debat, men det endte med, at budgettet blev vedtaget efter en del debat og spørgsmål.

Efter en kort pause, for at folk kunne få strukket benene og få noget luft, skal vi til punktet ”forslag”, der er stillet et forslag, der går på, at beboerne selv har pligt til at holde haverne i underetagen af bebyggelsen. Det blev naturligvis enstemmigt vedtaget.

Så er vi nået til aftens næstsidste punkt: valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Gitte og Hans Nikolajsen, og der blev kampvalg, da der var to mere, der stillede op, nemlig Kristen Balle og Helle Ovesen.

Bestyrelsesmedlemmerne blev Kristen Balle med 23 stemmer og Helle Ovesen med 22 stemmer, og Gitte Nielsen blev valgt til 1. Suppleant med 10 stemmer, og Hans Nikolajsen blev 2. suppleant med 9 stemmer, dernæst var der valg til Skræppebladets redaktion, hvor Hans Nikolajsen blev genvalgt uden afstemning.

Så er vi nået til eventuelt, der er åben for en livlig debat om løst og fast. Mødet blev afsluttet, og folk begyndte at gå, men der var øl, vand og sandwich. Der var rigeligt, så der var sikkert mange i overskud.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2007-09 November

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2007-09 November
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2007-09 November

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data