Afd. 23: Afdelingsmøde i Skovhøj

Afdeling 23: Skovhøj

Fredeligt møde med kampvalg

af Hans Nikolajsen

Mødet indledes med en kort præsentation af de fremmødte, Bo Sigismund blev valgt som ordstyrer, og startede mødet med at oplæse dagsordnen. Derefter skulle der fremlægges beretning fra bestyrelsen. Den fremlæggelse stod formanden Benny Pedersen for. Beretningen blev fremlagt, og der blev påpeget et enkelt problem, som der var meget debat om, men ingen endegyldig løsning, men ellers blev beretningen godt modtaget, og der var ikke flere kommentar.

Så er vi nået til forening beretning, hvor Bent Mortensen fra Boligforeningen redegjort for foreningens kommende projekter, det gik meget på projektet omkring Gellerupplanerne. Vi er nu nået til fremlæggelsen af afdelingens regnskab, hvor der var varslet en mindre huslejestigning på 1,66% i 2008. Dette vil sandsynligvis skabe en del debat, men det endte med, at budgettet blev vedtaget efter en del debat og spørgsmål.

Efter en kort pause, for at folk kunne få strukket benene og få noget luft, skal vi til punktet ”forslag”, der er stillet et forslag, der går på, at beboerne selv har pligt til at holde haverne i underetagen af bebyggelsen. Det blev naturligvis enstemmigt vedtaget.

Så er vi nået til aftens næstsidste punkt: valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Gitte og Hans Nikolajsen, og der blev kampvalg, da der var to mere, der stillede op, nemlig Kristen Balle og Helle Ovesen.

Bestyrelsesmedlemmerne blev Kristen Balle med 23 stemmer og Helle Ovesen med 22 stemmer, og Gitte Nielsen blev valgt til 1. Suppleant med 10 stemmer, og Hans Nikolajsen blev 2. suppleant med 9 stemmer, dernæst var der valg til Skræppebladets redaktion, hvor Hans Nikolajsen blev genvalgt uden afstemning.

Så er vi nået til eventuelt, der er åben for en livlig debat om løst og fast. Mødet blev afsluttet, og folk begyndte at gå, men der var øl, vand og sandwich. Der var rigeligt, så der var sikkert mange i overskud.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt