Årsmøde i Samvirket i Gellerup og Toveshøj

Alle ildsjæle kan komme med idéer på årsmødet d. 19/2


Nyt netværk mellem frivillige og professionelle ildsjæle i Gellerup skal være med til at skabe bedre samarbejde i lokalområdet til gavn for alle områdets beboere – ikke mindst områdets børn og unge.

Tirsdag den 19. februar holder Samvirket i Gellerup og Toveshøj sit første ordinære årsmøde.

aarsmoede-samvirke-farve.jpg

Her vil deltagerne i netværket få en orientering om det forløbne års arbejde i det det nye samarbejde, som består af både frivillige og professionelle personer, der repræsenterer idrætsforeninger, boligforening, skoler, politi, kirke, moskeer og helt almindelige ildsjæle.
Og så skal deltagerne i samarbejdet også være med til at stikke rammerne ud for det kommende års indsatser samt udpege de folk, som skal være med til at understøtte, at Samvirkets aktiviteter bliver ført ud i livet.

Sammen er vi bedre

Samvirket i Gellerup og Toveshøj så dagens lys sidste forår, hvor en lang række mennesker, der repræsenterede en bred skare af foreninger og institutioner i Gellerupområdet mødtes og sagde god for den samarbejdsrammen, som en arbejdsgruppe hen over vinteren 2006-7 har arbejdet på at skitsere. Udgangspunktet for samarbejdet er en erkendelse af, at nogle aktiviteter og indsatser ikke kan løses uden et samarbejde, eller at de løses bedre gennem et samarbejde, der baserer sig på både frivillige, offentligt og almennyttige ansatte i gensidig respekt.

Der findes ikke nogle foreningsvedtægter for Samvirket, som mere skal ses som et idébaseret kommunikativt netværk og partnerskab blandt en lang række aktører i Gellerup og Toveshøj.

Strategi for fremtiden

På årsmødet, der holdes i Livsværkstederne, skal Samvirkets deltagere blandt andet være med til at planlægge en stor kampagne, som skal løbe af stablen i Gellerup og Toveshøj i foråret 2008 under overskriften ”Godt børne- og ungdomsliv”.

Det er en kampagne, hvor mange aktører i lokalområdet bliver inddraget, ikke mindst beboerne, som alle vil blive kontaktet ved en dørklokkekampagne. Og der vil blive holdt borgermøde i GLOBUS1 med samme tema, hvor alle kan være med til at diskutere og komme med idéer til, hvordan vi får skabt et godt børne- og ungdomsliv i Gellerupområdet. Kampagnen indeholder også en stor musikkoncert midt i Gellerupparken à la sidste sommers ”Blok Party”.

Alle er velkomne

Samvirket i Gellerup og Toveshøj er åbent for alle, der har interesse i at bidrage positivt til udviklingen i lokalområdet. Man behøver ikke repræsentere en forening eller en organisation for at deltage, man kan møde op som sig selv og være med.

Samvirkets årsmøde holdes tirsdag den 19. februar kl. 17 – 19.30. Herefter er der spisning for alle deltagerne (tilmelding til spisning nødvendig på tlf. 2920 8978 hhn[AT]fa[DOT]aarhus[DOT]dk) Mødet finder sted i Livsværkstederne i City Vest.

Vil du høre mere om Samvirket i Gellerup og Toveshøj kan du kontakte Samvirkets sekretær Helle Hansen på tlf. 29 20 89 78.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-01 Februar
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2008-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data