Tv-kanaler – det er så det

Nu kan man nøjes med de lovpligtige kanaler

Vi er i boligforeningens bestyrelse blevet opmærksomme på, at det er vores ansvar, at beboere i afdelinger med fælles antenneanlæg har mulighed for kun at få leveret de lovpligtige kanaler (DR 1, DR 2 og TV 2 (såkaldte ”must carry”-programmer)).

Hermed bliver pengedrænet på godt 2000 kr. årligt pr. husstand stoppet til fordel for en model, hvor de, der godt vil betale så meget og modtage hele programudbuddet, kan gøre det individuelt. Vi, der vil nøjes med de pligtige programmer + en del næsten gratis kanaler, som udbyderen lægger ind, kan så betale den rimelige pris af 3-400 kr.

tv-kanaler-farve.jpg

Det er radio- og fjernsynslov, almene lejelov samt denne præcisering fra kulturministeriet, der gør sagen så klar:

Fordeling af tv-programmer i pakker

Det fremgår af §6, stk. 4, i radio- og fjernsynsloven, at såfremt fordelingen af programmer i fællesantenneanlæg sker i programpakker, skal samtlige pakker indeholde ”must carry”-programmerne. Det fremgår også, at der skal være mulighed for alene at købe en pakke, som enten alene indeholder ”must carry”-programmerne, eller som alene indeholder disse programmer og andre programmer, for hvilke der betales en så begrænset pris, at prisen for disse supplerende programmer alene udgør en begrænset del af den samlede pris for pakken.”

Bestyrelsens ansvar

Bestyrelsen er formelt udlejer af foreningens boliger og står derfor med ansvar også for signallevering i fællesanlæg. Reelt er vi bagstoppere i forhold til den lokale udførelse af dette pålæg. Administration og afdelingsbestyrelser er allerede i gang med at bringe sagen i orden lokalt med orientering og efterfølgende fordeling af signaler og den tilsvarende forskellige betaling ud fra leveringens omfang.

Når det foregår stille og roligt og ordentligt og forståeligt – så er det så godt, som det kan være, når vi nu er lidt sent ude!

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-01 Februar

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-01 Februar
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2008-01 Februar

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data