Børn, unge og voksne fra Gellerup strømmede til GLOBUS1

Borgermødet om ”Godt børne- og ungdomsliv i Gellerup og Toveshøj”
trak i løbet af dagen op mod 4-500 børn, unge og voksne til GLOBUS1

I ugen op til borgermødet havde Samvirket i Gellerup og Toveshøj stemt dørklokker på de 2400 lejligheder, som findes i de to afdelinger, og dermed lagt op til en dag, hvor hele området skulle diskutere værdier, som kan være med til at skabe et godt børne- og ungdomsliv i Gellerupområdet.
Værdiernes overskrifter er ”Tryghed for alle”, ”Forældre går foran”, ”Fælles ansvar” og ”Ret og Pligt”.

foto-forside-valg.jpg

Borgermøde med stort engagement

Borgermødet startede klokken 11.00 med, at alle blev budt velkommen af borgmester Nicolai Wammen,?der gav sin fulde støtte til arrangementet og samtidig fortalte om sine drømme og ønsker for et godt børne- og ungdomsliv i Gellerup.
Borgmesteren havde selv i ugen op til borgermødet prøvet at være med ude og stemme dørklokker for at invitere beboerne i Gellerupparken og Toveshøj til mødet.

Efter åbningen af borgermødet gik alle ud i workshoppene for at tage hul på dagens opgaver. Og der var fra starten masser af aktivitet.

I børneworkshoppen kastede børnene sig over papiret og gik i gang med at tegne, hvad, de synes, er godt i Gellerup og Toveshøj. Bagefter skulle børnene lave tegninger, der viste hvilke ønsker, de har for et godt børne- og ungdomsliv.
I ungdomsworkshoppen, der blev ledet af rapperen Chadi Abdul Karim og Oscar, der arrangerede sidste sommers Blok Party i Gellerup, skulle de unge i løbet af dagen nå at arrangere deres helt eget Mini Blok Party, som skulle opføres ved borgermødets afslutning sidst på eftermiddagen.

Borgermødets voksne deltagere blev delt i to store grupper, der i cafédebatter skulle diskutere, hvordan de fire værdier kan implementeres i Gellerupområdet. Midt på dagen blev workshoppene afbrudt af en fælles frokostpause, inden anden del af workshoppene gik i gang.

bu-liv-boerneven.jpg

Festlig fællesafslutning

Blokken 15 blev der kaldt til fælles samling i den store hal. Tilstrømning-en til borgermødet betød på det tidspunkt, at der skulle stilles flere stole frem for at få plads til alle.

Ved den fælles afslutning afsløredes først vinderne af fotokonkurrencen, som i påskeferien var blevet holdt på Gellerup Bibliotek. Her havde over 40 børn været med til at tage billeder af deres bud på et godt børneliv i Gellerup og på Toveshøj.
Over 400 flotte billeder blev det til. Og det betød et stort arbejde for dommerkomiteen med at udvælge det bedste billede samt vinderne i tre forskellige kategorier ”Byen”, ”Sjov og leg” og ”Venskab”.

Derefter var det tid til at fremlægge resultaterne i workshoppene. Og alle de børn, som havde været med til at tegne drømmevæggen, var med til at løfte den 15 meter lange tegning op og bære den rundt i hallen, så alle havde mulighed for at det fantastiske kunstværk.

Så var det de unges tur til at komme på scenen med deres Mini Blok Party. Der havde været travlhed i workshoppen, fordi de unge selv skulle arrangere lys, lyd og scene, lave musik og skrive tekstet samt øve dansenumre.
Mini Blok Party-koncerten bød både på rapsang skrevet af de unge selv og et flot danseshow, som fik hele hallen til at klappe med.

Fra voksenworkshoppen blev der fra scenen fortalt om forløbet af debatterne. Der blev nævnt nogle af de mange gode forslag til initiativer, som var kommet frem i løbet af dagen, og som Samvirket forventes at tage med i betragtning i sit fremtidige arbejde i området.

Derefter blev alle borgermødets ”Børnevenner” kaldt op på scenen. Det var voksne, som var blevet specielt inviteret til borgermødet, fordi et barn inden borgermødet havde fortalt arrangørerne, at netop de voksne var gode voksne for børn og unge i Gellerup og Toveshøj.

Alle de tilstedeværende børnefotografer blev også kaldt op på scenen til hyldest og fælles fotografering og masser af klapsalver fra salen.

Borgermødets sidste aktivitet var lodtrækning blandt alle de fremmødte om masser af spændende gaver, der var skænket til arrangementet af de forretningsdrivende i City Vest, der bakkede op omkring borgermødet på lige fod med frugtafdelingen i Bazar Vest, der sponsorede frisk frugt til dag­en.
Så var borgermødet slut. Men for alle, der havde tid og lyst, var der mulighed for at drikke kaffe og spise kage og sidde og fordøje dagens oplevelser.

På vej ud af GLOBUS1 blev alle mødedeltagerne opfordret til at sætte kryds på et evalueringsskema om, hvordan de synes, at borgermødet var gået? Om de fik sagt deres mening? Og om de ville deltage i et borgermøde en anden gang.
De mange krydser ud for den stor-smilende smiley afslørede, at langt de fleste mødedeltagere var rigtig tilfredse med dagen.

2400 dørklokker blev stemt

bu-liv-borgermode.jpg
I løbet af tre dage efter påske blev der stemt dørklokker hos alle beboerne i Gellerupparken og Toveshøj.
Frivillige og ansatte fra lokalområdet gik to og to på trapperne i de 32 blokke for at dele Samvirket i Gellerup og Toveshøjs pjece om ”Godt børne- og Ungdomsliv” ud.
Både borgmester Nicolai Wammen, rådmand Gert Bjerregaard og rådmand Flemming Knudsen mødte op for at støtte initiativet, som skal få området til at diskutere de fire værdier; ”Tryghed for alle”, ”Forældre går foran”, ”Fælles ansvar” og ”Ret og Pligt”.
Alle beboere blev samtidig inviteret til at deltage i borgermødet i GLOBUS1 lørdag den 29. marts.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-04 Maj
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2008-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data