Privatisér ghettoerne

BYRÅDET I ÅRHUS har vedtaget helhedsplanen for Gellerup, der skal pumpe den nette sum af omkring en halv mia. kr. i forskønnelse af området, mestendels fra det offentlige. 500 mio. kr. – det er en dyr plan!

Selv Venstre stemte for, fordi Venstre alligevel ikke kan mønstre flertal i byrådet for egne forslag, og fordi helhedsplanen var bedre end slet ingenting. Alle er nemlig enige om, at man er nødt til at gøre et eller andet, for at Gellerup ikke forbliver en afskrækkende ghetto med tiltagende sociale problemer.

Kriminalitet er et af flere alarmerende eksempler, som bl.a. omfatter ildspåsættelser af de ejendomme, som gerningsmændene selv bebor, hvortil kommer hyppige overfald på brandudrykninger til området.

Det store spørgsmål er blot, om miljøet ændrer sig radikalt til det bedre ved at blive tilført så stort et økonomisk tilskud? Personligt tror jeg desværre ikke rigtigt på det. Tilskuddet kan derimod let blive opfattet som belønning for de adfærdsmønstre, der i forvejen har gjort Gellerup til en socialt belastet bydel.

Spild af penge

Muligvis bliver ondt værre, og sandsynligvis bliver mange penge spildt.

Hvilke andre forslag er ellers på banen? Efter udenlandsk forbillede har nogle foreslået at rive belastede ghettoer som Gellerup helt ned. Så ville man let og enkelt have fjernet dårligdommene for altid, mener man. Imidlertid er det dyrt at undvære ejendommene – især når folk skal genhuses et eller andet sted.

Og egentlig er der hverken noget galt med byggeriets kvalitet i Gellerup eller Vollsmose eller i mange andre tilsvarende ghettoer i Danmark.

Det er gedigne, beboelige blokke, som i øvrigt ligger på såvel ret centrale som naturskønne grunde. Økonomisk ville det være vanvid at rive dem ned. Og nisserne flytter alt for let med, hvis folk genhuses andre steder på samme måde som i den gamle ghetto.

En anden mulighed tager udgangspunkt i det gamle borgerlige forslag om generelt at udstykke de almennyttige boliger til private ejerlejligheder. Jeg mener, at dette forslag både effektivt og billigt kunne gøre en ende på ghettoernes kedelige helhedspræg; især hvis man sælger alt i området på én gang.

Privatisering vil under alle omstændigheder være langt mere økonomisk attraktiv end nedrivning. De eksisterende beboere skal naturligvis have en vis fortrinsret til køb af egen lejlighed til en rimelig – som en uundgåelig følge af områdets triste historie – forholdsvis lav markedspris.

Tjener ved fraflytning

Når man ejer sin egen bolig, passer man til gengæld langt bedre både på den og dens omgivelser. Og når man flytter, kan man tjene penge på at sælge den videre til dem, der byder højest – og som netop ikke behøver at komme fra den nu tidligere ghetto. De, der passer godt på deres bolig, vil som regel få en højere pris end andre. På den måde bliver den triste helhed hurtigt brudt, og et nyt, levende, mangefarvet mønster bryder frem. Privatisering er en nem mønsterbryder. Ghettoerne vil forgå. Den halve milliard kunne i stedet bruges til billige boliglån for særligt udsatte grupper, så også de kan komme til at stå på egne ben.

Af Asger Ousager (V)
Trøjborgvej 38, 2.,

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-05 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-05 Juni
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2008-05 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data