”Unge 4 Unge” fik Århus integrationspris

15.000 kr. og ros fra borgmesteren for kriminalitetsforebyggelse

Ved et arrangement på Århus Rådhus d. 4. juni modtog re­­præsentanter for ”Unge 4 Unge” Århus Kommunes Integrationspris 2008 på 15.000 kroner.
Prisen blev overrakt af borgmester Nicolai Wammen, der roste det kriminalitetsforbyggende projekt for det store arbejde, de unge laver i vestbyen.

Udvikling og forståelse

”Både kollektivt og individuelt fungerer de unge som forbilleder for god opførsel blandt yngre og jævnaldrende i lokalområdet Århus Vest”, roste borgmesteren, der selv flere gange har besøgt Unge for Unge. Og hver gang er han blevet meget imponeret af de unges engagement og det store arbejde, de gør for byen.
”Det er en indsats, der gør mig stolt af at være århusianer”, sagde Nicolai Wammen.
En større delegation af repræsentanter fra Unge 4 Unge havde taget turen med på rådhuset. Og alle de unge sad placeret i byrådets stole, mens arrangementet foregik.

I begrundelsen for at udpege Unge 4 Unge fremhævede borgmester Nicolai Wammen blandt andet følgende:
”At indsatsen i særdeleshed er rettet imod at undgå, at børn og unge begår kriminalitet, så alle, såvel børn som voksne, kan føle sig trygge i lokalområderne. Og at projektet i høj grad bi­drager til de frivilliges egen personlige udvikling og selvforståelse”.

”Unge 4 Unge” har også i en årrække haft et samarbejdet med Sporvejene om at skabe ro i bybusserne. Det er blandt andet foregået ved, at de unge patruljerer på udvalgte ruter i peri­oder, hvor der har været særligt meget uro. Og endelig har Unge 4 Unge også iværksat forskellige kampagner, som for eksempel ”Stop vold” og ”Forbud mod knive og misbrug”.

En ekstra indsats for integrationen

Integrationsprisen er indstiftet af Århus Byråd med det formål at hædre århusianske virksomheder, som har ydet en særlig indsats for at styrke flygtninge og indvandreres beskæf­tigelses­situation – eller som har gjort sig særlig bemærket i holdningen til integration på arbejdspladsen. Integrationsprisen vil også kunne tildeles enkeltpersoner, som enten har gjort en ekstraordinær indsats for andre eller for selv at blive integreret.

Prismodtageren er udpeget af et be­­døm­melsesudvalg bestående af re­præ­sentanter fra Inte­grationsrådet i Århus Kommune, LO, Dansk Arbejds­giverforening samt Århus Kommune.

De øvrige nomi­ne­rede var Fritids- og Ung­domskoleleder And­ers Glahn, som også på fineste vis repræsenterer Vestbyen og MidtTrafik, tidligere Århus Spor­veje, som blev nomineret for virksomhedens flotte arbejde med at skabe integration på arbejdspladsen blandt andet via et projekt med vejledere til nye chauffører.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-06 Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-06 Juli
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2008-06 Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data