Kick-off for helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj

Stort arrangement i GLOBUS1 lørdag den 16. august tager hul på arbejdet med at skabe en levende bydel. Aktive beboere indbydes til at deltage i workshops hen over efteråret

af Helle Hansen

Et stort borgermøde i GLOBUS1 lør­dag den 16. august bliver startskuddet på efterårets arbejde med at lægge planer for, hvordan Gellerupparken og Toveshøj i løbet af de kommende 10-15 år skal omdannes til en levende bydel.

Der har i foråret været gennemført en licitationsrunde for at finde frem til de fire rådgivende firmaer, som skal del­tage i det åbne opdrag, der skal være med til at komme med det endelig bud på en dispositionsplan, som efter nytår skal danne rammen om en kommende lokalplan for området.

Stor interesse for at lege med
I alt 22 forskellige teams bestående af arkitekter, byplanlæggere, kunstnere, ingeniører havde mod på at være med til at løse opgaven. Otte firmaer blev valgt ud til at deltage i en licitationsrunde, heraf er fire blevet siet fra. Hvilke fire arkitekt- og rådgiverfirmaer, der skal arbejde med det åbne parallelopdrag, offentliggøres 30. juni (red. efter Skræppebladets deadline).

Men ifølge stadsarkitekt Gøsta Knud­sen, så er det et rigtigt flot og spændende hold af nogle af Danmarks ypperste arkitekter og rådgivere, som skal lege med.

Enestående arbejdsmetode
Forløbet omkring udarbejdelsen af for­slaget til den kommende helheds­plan kommer til at finde sted hen over efteråret, hvor der i GLOBUS1 holdes tre workshops.

Til disse workshops skal de fire udvalg­te rådgiverteams mødes med en stor inspirationsgruppe, der er sammensat af en lang række lokale repræsentanter, både beboere, professionelle, folk, der arbejder i området, og andre ildsjæle. De skal alle sammen være med til at give input til rådgiverfirmaernes arbej­de med opgaven.

Mellem efterårets workshops går firmaerne hjem og arbejder med den inspiration, som de har modtaget. Og så kommer de på den næste workshop og viser hinanden, hvor langt de er nået, og så skal der arbejdes videre derfra.

Tager det bedste fra hvert bud
Efter tre workshops skal råd­giver­team­ene komme med hver deres bud på en helhedsplan.
Og hvor man normalt holder arki­tekt­konkurrencer og kårer ét vinderprojekt, så er idéen med den valgte metode med et åbent parallelopdrag, at det vil være muligt at plukke de bedste idéer fra de fire forslag. Og så er der mulighed for at kombinere dem i det endelige forslag, som skal være den plan, der arbejdes efter i fremtiden.

Tæt samarbejde

Hele arbejdet omkring udarbejdelsen af helhedsplanen foregår i et tæt sam­arbejde mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune.

Der er nedsat både en administrativ og en politisk styregruppe med repræsentanter fra begge parter.
Den politiske styregruppe består af repræsentanter fra alle byrådets partier på den kommunale side, mens Brabrand Boligforening er repræsenteret ved formand Jesper Pedersen, næstformand Keld Albrechtsen, bestyrelsesmedlem Lars Bro, direktør Torben Overgaard og Helle Hansen og Troels Bo Knudsen som repræsen­tant for henholdsvis Gellerupparken og Toveshøj.

Beboere er velkomne til at lege med
I forbindelse med efterårets workshops er der for øjeblikket ved at blive etableret en stor inspirationsgruppe, som skal give input til rådgiverfirmaerne.

Deltagerne i inspirationsgruppen har tilmeldt sig som repræsentanter for en lang række lokale organer som de to afdelingsbestyrelser, fællesrådet, Sam­virket og Gellerupmodellen.


Men der vil også være mulighed for, at interesserede beboere i de to afdel­inger kan melde sig som deltagere i inspirationsgruppen. For at kunne deltage skal man dog være i stand til at deltage i alle efterårets tre workshops, som holdes henholdsvis lørdag den 16. august kl. 14-17, mandag den 15. september kl. 14-19 og fredag den 10. oktober kl. 12-17. Alle gange i GLOBUS1.

Interesserede kan tilmelde sig hos Brabrand Boligforening hos Ulrika Guldbæk Arentsen – 89317171 – eller på mail ular@bbbo.dk

Dommerkommiteens vurdering af det nye logo:

Logoforslaget med tilhørende layout er dynamisk og enkelt i sin form, der både trækker ind og åbner op, og som samtidig signaler udvikling hen i mod et grønnere – mere bæredygtigt lokalsamfund.
Det er designet af arkitekstuderende Esben Damgaard, Åbyhøj.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt