Leder

Mere viden til græsrødderne

Blandt de mange tilbud, der nu kommer til Gellerup og Toveshøj, er nu højskolen en realitet. Den har begyndt virksomheden med en række sommerkurser. Det skal styrkes og roses, for nyttig viden er en forudsætning for at kunne forandre såvel ens eget liv som den omliggende og stadig medvirkende verden.

Men ud over det, er der et oplagt tema i hele foreningen – ikke bare Gellerup – der hedder kendskab og indflydelse. Der træffes hver dag beslutninger af såvel valgte som ansatte, og de beslutninger er meget ofte for dårligt kommunikeret såvel før som efter, at de træffes. Den, der vil nå til nogen indflydelse eller bare vide ordentlig besked, må alt for ofte selv kæmpe sig vej til forudsætningerne og den nødvendige information, og her er der noget, der kan forbedres.

Lad os begynde med os selv. Skræppebladet kommer 10 gange om året, og vi har en relativ lang produktionstid. Vi trænger til flere aktive medarbejdere, for de bedste kilder til stof fra afdeling­erne er nu en gang afdelingerne selv. Husk det til beboermøderne… Mange vigtige debatter kunne blive bedre, hvis de blev forberedt, og det kan vi da hjælpe med til. I det store mediebillede, der nu bygges op i Brabrand, burde vi måske være en del af et fælles samarbejde ? Skal Gellerup have et mediehus eller kommunikationscenter ?

Bare rolig, vi glemmer ikke de andre afdelinger af den grund.
Vi er nu et foreningsblad, og her er der et par løse ender, for dels er det ikke meget stof, vi har fået fra foreningen i de seneste numre, og dels var der noget med et udvalg om Skræppebladet, der blev nedsat af foreningsbestyrelsen. Det er et år siden, at en varm sag gav anledning til, at det blev nedsat. Ingen har hørt noget til det udvalg i mange måneder, og der står ikke noget i nogen referater?

Foreningsbestyrelsen stillede i udsigt, at der ville komme en tryksag – et flot jubilæumsmagasin – som det her i efteråret heller ikke er muligt at få noget oplyst om. Til det formål skulle vi ellers tro, at Skræppebladet kunne være en kilde…

Nyheder kan man læse på nettet, ja ofte kan man blive løbende underrettet, men sådan foregår det ikke på foreningens hjemmeside. Dog er der i dag ,hvor dette skrives kommet en opdatering, men selv faktuelle opdateringer kan være meget længe om at slå igennem. Det må konstateres, at så længe man ikke kommunikerer aktuelle beslutninger og begivenheder, kan det være aldeles ligegyldigt, om de er tilgængelige på fremmede sprog.

Den berømte nationaløkonom C. N. Parkinson sagde:
”Det tomrum, der opstår, når du ikke kommunikerer, vil snart blive opfyldt af rygter, fortrængninger og rent nonsens”.
Viden er magt, hed det for 100 år siden på højskolerne. Det vil være en social, kulturel og beboerdemokratisk opgave at få mere viden bredt ud til de græsrødder, der er forudsætningen for, at afdelingerne, foreningen og de sociale realiteter blandt os kan styrkes og blive til gavn for det sociale løft, vi ser frem til og håber på.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-07 September forsiden af magasinet 2008-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data