Leder

Mere viden til græsrødderne

af Bo Sigismund

Blandt de mange tilbud, der nu kommer til Gellerup og Toveshøj, er nu højskolen en realitet. Den har begyndt virksomheden med en række sommerkurser. Det skal styrkes og roses, for nyttig viden er en forudsætning for at kunne forandre såvel ens eget liv som den omliggende og stadig medvirkende verden.

Men ud over det, er der et oplagt tema i hele foreningen – ikke bare Gellerup – der hedder kendskab og indflydelse. Der træffes hver dag beslutninger af såvel valgte som ansatte, og de beslutninger er meget ofte for dårligt kommunikeret såvel før som efter, at de træffes. Den, der vil nå til nogen indflydelse eller bare vide ordentlig besked, må alt for ofte selv kæmpe sig vej til forudsætningerne og den nødvendige information, og her er der noget, der kan forbedres.

Lad os begynde med os selv. Skræppebladet kommer 10 gange om året, og vi har en relativ lang produktionstid. Vi trænger til flere aktive medarbejdere, for de bedste kilder til stof fra afdeling­erne er nu en gang afdelingerne selv. Husk det til beboermøderne… Mange vigtige debatter kunne blive bedre, hvis de blev forberedt, og det kan vi da hjælpe med til. I det store mediebillede, der nu bygges op i Brabrand, burde vi måske være en del af et fælles samarbejde ? Skal Gellerup have et mediehus eller kommunikationscenter ?

Bare rolig, vi glemmer ikke de andre afdelinger af den grund.
Vi er nu et foreningsblad, og her er der et par løse ender, for dels er det ikke meget stof, vi har fået fra foreningen i de seneste numre, og dels var der noget med et udvalg om Skræppebladet, der blev nedsat af foreningsbestyrelsen. Det er et år siden, at en varm sag gav anledning til, at det blev nedsat. Ingen har hørt noget til det udvalg i mange måneder, og der står ikke noget i nogen referater?

Foreningsbestyrelsen stillede i udsigt, at der ville komme en tryksag – et flot jubilæumsmagasin – som det her i efteråret heller ikke er muligt at få noget oplyst om. Til det formål skulle vi ellers tro, at Skræppebladet kunne være en kilde…

Nyheder kan man læse på nettet, ja ofte kan man blive løbende underrettet, men sådan foregår det ikke på foreningens hjemmeside. Dog er der i dag ,hvor dette skrives kommet en opdatering, men selv faktuelle opdateringer kan være meget længe om at slå igennem. Det må konstateres, at så længe man ikke kommunikerer aktuelle beslutninger og begivenheder, kan det være aldeles ligegyldigt, om de er tilgængelige på fremmede sprog.

Den berømte nationaløkonom C. N. Parkinson sagde:
”Det tomrum, der opstår, når du ikke kommunikerer, vil snart blive opfyldt af rygter, fortrængninger og rent nonsens”.
Viden er magt, hed det for 100 år siden på højskolerne. Det vil være en social, kulturel og beboerdemokratisk opgave at få mere viden bredt ud til de græsrødder, der er forudsætningen for, at afdelingerne, foreningen og de sociale realiteter blandt os kan styrkes og blive til gavn for det sociale løft, vi ser frem til og håber på.
Del eller print denne side:   
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt