Magasinet: 2008-07 September

Mest læst
Læs mere
Holmstrup

Frø som illegal passager

Planter springer på dig i naturen på Holmstrup Mark

Planter har udviklet mange metoder til at sprede deres frø. Nogle blæser af sted i vinden, andre bliver transporteret i maven på en fugl. Men nogle planter springer bogstaveligt talt på dig eller din hund, som så giver frøet et lift, helt uden du har sagt ja tak til at være taxa for en ny, kommende plante. Kroger sig fast I naturen på Holmstrup Mark vokser flere planter,

Magasinet 2008-07 September Artikler
Holmstrup
Læs mere

Drabelige vikingekampe på stranden

Årligt vikingetræf ved Moesgård - en strand med mange gode oplevelser

Hvert år i slutningen af juli afholdes et af Europas største vikingetræf på Moesgård Strand. Over 20.000 århus­ianere og turister valfarter til den stemningsfyldte vikingelejr, der oser af helstegt pattegris, brød og andre madvarer tilberedt over åben ild. Samtidig banker smeden sværd og smykker ud af jern i takt med blæsebælgen og de kæmpende, grynt­ende krigeres klingende sværd. Kæmpe vikinge-lejr Det er et sandt sanseorgie med oplevelser,

Magasinet 2008-07 September Artikler
Læs mere

Vi bygger et Isbjerg på havnen

Bolig­foreningen er med i enestående byggeri helt nede ved vandet

Brabrand Boligforenings nye, store prestigeprojekt er arkitektur i verdens­klasse med fantastisk udsigt. Byggeriet Isbjerget vil ikke ligne noget, vi kender fra det århusianske område, og det er da også nogle af klassens tunge drenge, som er med i projekter, hvor 2/3 af lejlighederne bliver ejerlejligheder og 1/3 bliver boliger som ejes og udlejes af boligforeningen. Ny og levende bydel I disse år bliver Århus havn omdannet

Magasinet 2008-07 September Artikler
Kommentar­spor (1)
Læs mere

Oplevelser på østhimlen

Jupiter og månen

For en månedstid siden blev jeg særdeles overrasket, da jeg en aften så et kraftigt lysende objekt på aftenhimlen i sydøst. Først troede jeg, det var en flyvemaskine, men objektet forblev stille. I flere dage troede jeg, det var et kunstigt lys af en eller anden art, men en kender kunne bekræfte, at det faktisk var pla­neten Jupiter. Den har faktisk aldrig lyst så klart før i vores tid.

Magasinet 2008-07 September Artikler
Læs mere

Afdelings­møder

Ordinære afdelings­møder i efteråret 2008

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder. Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der kun har budget til godkendelse på dagsordenen om efteråret: Valg af dirigent Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen Afdelingens budget for 2009 til godkendelse Evt. forslag Eventuelt Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger: tirsdag, den 9. september kl.

Magasinet 2008-07 September Afdelingsmøder
Flere afdelinger
Leder

Leder

Mere viden til græsrødderne

Blandt de mange tilbud, der nu kommer til Gellerup og Toveshøj, er nu højskolen en realitet. Den har begyndt virksomheden med en række sommerkurser. Det skal styrkes og roses, for nyttig viden er en forudsætning for at kunne forandre såvel ens eget liv som den omliggende og stadig medvirkende verden. Men ud over det, er der et oplagt tema i hele foreningen - ikke bare Gellerup - der hedder

Magasinet 2008-07 September Leder
Leder
Artikler
Læs mere

Planen sparket i gang

Så lød startskuddet for helheds­planen, der de kommende 10-20 år skal ændre Gellerup fra et boligområde til en aktiv bydel

Fritidsforeningens sommerudflugt til Legoland og Friheden havde klart større tilslutning end Kick-Off-arrangementet for helhedsplanen, som lørdag den 16. august fandt sted i GLOBUS1. Her var fremmødet af lokale beboere til at overskue i hallen, hvor der til gengæld var godt fyldt op med arkitekter og ingeniører, konsulenter og andet godtfolk så som byrådspolitikere, der var mødt frem for at sende den store plan godt på vej. I GLOBUS1 var

Magasinet 2008-07 September Artikler
Toveshøj
Læs mere

Ghettoen i billeder i Globus1

Den kendte fotograf Jacob Holdt deltog i Global City Festival med udstillingen "Ghettoen i vores hjerter"

De sidste to uger af august er Global City Festivalen løbet af stablen med en lang række aktiviteter spredt ud over fem steder i byen, blandt andet Øst for Paradis og Statsbiblioteket. GLOBUS1 har i den forbindelse lagt hal til en kæmpe fotoudstilling af Jacob Holdt med titlen "Ghettoen i vores hjerter", der handler om det mørke sted i vore hjerter, som får os til at

Magasinet 2008-07 September Artikler
Læs mere

Drabelige vikingekampe på stranden

Årligt vikingetræf ved Moesgård - en strand med mange gode oplevelser

Hvert år i slutningen af juli afholdes et af Europas største vikingetræf på Moesgård Strand. Over 20.000 århus­ianere og turister valfarter til den stemningsfyldte vikingelejr, der oser af helstegt pattegris, brød og andre madvarer tilberedt over åben ild. Samtidig banker smeden sværd og smykker ud af jern i takt med blæsebælgen og de kæmpende, grynt­ende krigeres klingende sværd. Kæmpe vikinge-lejr Det er et sandt sanseorgie med oplevelser,

Magasinet 2008-07 September Artikler
Læs mere

Stadig flere indsender til fotokonkurrencen

Hist og pist i bladet vil du se lidt eksempler på nogle af de billeder, som er blevet sendt til os. Du kan læse mere om fotokonkurrencen i de sidste par numre af bladet og på vores hjemmeside. Indsend dine fotos til red***@skr***.d*

Magasinet 2008-07 September Artikler
Læs mere

Oplevelser på østhimlen

Jupiter og månen

For en månedstid siden blev jeg særdeles overrasket, da jeg en aften så et kraftigt lysende objekt på aftenhimlen i sydøst. Først troede jeg, det var en flyvemaskine, men objektet forblev stille. I flere dage troede jeg, det var et kunstigt lys af en eller anden art, men en kender kunne bekræfte, at det faktisk var pla­neten Jupiter. Den har faktisk aldrig lyst så klart før i vores tid.

Magasinet 2008-07 September Artikler
Læs mere

Gavlmalerier må ikke glemmes

En del af "Kultur for fred" - fik folk til at tale sammen

Ikke alle tænker over, at Gellerupparken har de mest iøjnefaldende gavlmalerier i byen. Gavlmalerierne på Gudrunsvej er der stadig, selv om vegetationen er ved at tage synet fra dem. De kan knap nok skimtes fra Kælkebakken, og om få år vil store dele af dem være dækket af alger.. "Da gavlmalerierne blev malet i 1985, var kløften over for fremmedsprogede endnu dybere end nu" fortæller Tove Laursen,

Magasinet 2008-07 September Artikler
Gellerupparken, Holmstrup
Læs mere

Etniske minoriteter har mistet tilliden til medierne

Dialogmøder i Gellerup om mediebilledet af etniske minoriteter

Lars Bennike tiltrådte 1. juli som seernes redaktør på TV2. I Vollsmose, Gellerupparken og Blågårds Plads har der de seneste år været stor utilfredshed med mediernes og i særdeleshed TV2´s dækning. Grundtvigs Højskole og beboerne hilser Lars Bennike velkommen og inviterer ham til tre offentlige debatter. Lars Bennike håber, at han kan være med til at byg­ge bro mellem bolig­områderne og mediebranchen. Til efteråret har Grundtvigs Højskole

Magasinet 2008-07 September Artikler
Gellerupparken Debat-omtale
Læs mere

Åben By i festugen

Århus Festuge spredes ud over hele byen - også Århus Vest og Syd

Du kan sidde bag borgmesterens skrivebord eller besøge private familier i Århus Vest. Du kan opleve stem­ningsfyldt musik og korsang i f.eks. Skjoldhøj og Kolt Kirker. Der er stor Disney-dag i beboerhuset Laden, og bibliotekerne i Gellerup, Viby og Kolt-Hasselager byder på spændende udstillinger og aktiviteter. Du kan også opleve opera for børn på Gellerupscenen eller deltage i fotokonkurrencer i f.eks. Gellerup og Herredsvang. Århus Vest-foto

Magasinet 2008-07 September Artikler
Hasselager
Læs mere

Tomme boliger

Brabrand Bolig­forening er i gang med at kortlægge de ledige boliger

Ledige lejligheder betyder tab af husleje og dermed øgede udgifter for de andre lejere. Der har verseret en del rygter om tomme lejligheder i Brabrand Boligforening. I juni foreslå et notat og en statistik oversigt fra Brabrand Boligforening om omfanget af tomme lejeligheder. Notatet konkluderer, at lejeledig­heden var størst midt i 2006. Det skyldes formodentlig, at da var konkurrencen fra ejerboliger hårdest, men at en lang reaktionstid ved genudlejning

Magasinet 2008-07 September Artikler
Flere afdelinger
Læs mere

Mentornetværk for kvinder

Kom og vær med

Håber I alle har haft en god sommer trods det danske vejrs lidt for lunefulde temperament. Vi har i beboerrådgivningen haft et møde med Lise Dybdahl, der er ansat på Kvindemueseet i KVINFOs mentornetværk. Hun har sendt os nedenstående beskrivelse af netværket. Som I kan se har de startet i et nyt projekt, der retter sig specielt mod kvinder i Gellerup. Det er gode folk, der sidder

Magasinet 2008-07 September Artikler
Læs mere

KVINFOs mentornetværk

Frivilligt netværk for alle kvinder

KVINFOs mentornetværk er et lands­dækkende, prisbelønnet og frivilligt netværk, der skaber personlige og professionelle kontakter mellem flygtninge- og indvandrerkvinder (mentees), og kvinder, der har et godt fodfæste i det danske samfund (mentorer). Igennem møder mellem mentor og mentee kan mentee få råd og vejled­ning til at finde vej ind i det danske samfund og ud på arbejdsmarkedet. De mødes i en ligeværdig relation og tager udgangspunkt i mentees ønsker

Magasinet 2008-07 September Artikler
Læs mere

Frø som illegal passager

Planter springer på dig i naturen på Holmstrup Mark

Planter har udviklet mange metoder til at sprede deres frø. Nogle blæser af sted i vinden, andre bliver transporteret i maven på en fugl. Men nogle planter springer bogstaveligt talt på dig eller din hund, som så giver frøet et lift, helt uden du har sagt ja tak til at være taxa for en ny, kommende plante. Kroger sig fast I naturen på Holmstrup Mark vokser flere planter,

Magasinet 2008-07 September Artikler
Holmstrup
Læs mere

Sommerkurserne på Gelleruphøjskole er gået godt

Projektleder Kasper Graarup er tilfreds

Gelleruphøjskole blev indviet 4 juli under stor bevågenhed fra mange sider. Selve indvielsen blev foretaget af rådmand Louise Gade, og hun fremhævede, at højskolen var et eksempel på god integration. Sommerkurserne var inddelt i to dele. Dels "Byg en by", der handlede om arkitektur og byfornyelse set i sammenhæng med Helhedsplanene for Gellerupområdet, dels familiekurser, der indeholdt kreativitet og andre fælles oplevelser. Bl.a. borgmester Nicolaj Wammen medvirkede som gæstelærer.

Magasinet 2008-07 September Artikler
Læs mere

Mere lys og mindre lyd i Gellerup­badet

Nyt salgsområde/administration og nye vægge i hallen

Arbejdstilsynet har pålagt bedre arbejdsforhold. Gellerupbadet er derfor fra april til august ombygget med store ovenlysvinduer i administrationsafdelingen og lyddæmpende mineraluldsmåtter på væggene i hallen. Samtidig er der blevet bygget en rigtig væg mellem vandbassinerne og det nu tørlagte udspringsbassin, som bygges om til klatrelandskab. Rundvisning i byggestøv Livredder Marianne Kennild viser rundt, da Skræppebladet midt i juli besøger Gellerupbadet, der mere er en støvet byggeplads end et pjaskende

Magasinet 2008-07 September Artikler
Læs mere

Gellerup­badet genåbnet efter renove­ring

Badets Venner og Seniorsvømmere er glade for ombygningen

En kø af forventningsfulde børn og seniorer i den bagende formiddagssol var et sikkert tegn på, at Gellerupbadet endelig havde vand i alle ba­ssinerne og kunne lukke dørene op til genåbningsdagen den 2. august. Gratis adgang Det nyrenoverede billetsalg rullede glaslågerne til side kl. 10 og begyndte at lukke badegæster ind. I dagens anledning var der gratis adgang, og alle, der har fået en fribillet, kan

Magasinet 2008-07 September Artikler
Læs mere

Vi bygger et Isbjerg på havnen

Bolig­foreningen er med i enestående byggeri helt nede ved vandet

Brabrand Boligforenings nye, store prestigeprojekt er arkitektur i verdens­klasse med fantastisk udsigt. Byggeriet Isbjerget vil ikke ligne noget, vi kender fra det århusianske område, og det er da også nogle af klassens tunge drenge, som er med i projekter, hvor 2/3 af lejlighederne bliver ejerlejligheder og 1/3 bliver boliger som ejes og udlejes af boligforeningen. Ny og levende bydel I disse år bliver Århus havn omdannet

Magasinet 2008-07 September Artikler
Kommentar­spor (1)
Læs mere

Velkommen til det kreative værksted i Yggdrasil

Tilbud til alle kvinder og piger over 8 år

Nu åbner vi for en ny sæson i det Kreative Værksted hos Naboskaberne i Yggdrasil, Dortesvej 35 A (Det Gule Hus). I det Kreative Værksted kan du bruge vores symaskiner og få hjælp til at reparere tøj og andre tekstiler. Du kan gå også på jagt i vores stofbunker og få en god idé til en taske, et tørklæde eller et tøjdyr. Du kan komme forbi med dit

Magasinet 2008-07 September Artikler
Læs mere

Repræsentant­skabs­møde

Flere interessante emne kunne være blevet drøftet mere

Et repræsentantskabsmøde kunne egentlig indbyde til en anmeldelse, som om det var en forestilling; sandsynligvis er der også nogen af deltagerne, der oplever det sådan - men det ville ikke være fair over for det seriøse beboerdemokrati, for det er faktisk store og væsentlige spørgsmål, der kunne og burde debatteres. For at stille de rigtige spørgsmål og opnå de udtømmende svar er det imidlertid nødvendigt at sidde inde med

Magasinet 2008-07 September Artikler
Gellerupparken, Sonnesgården Debat-omtale

Bydelsmødre hjælper nydanske mødre til bedre integration

"Bydelsmor i Århus" er et forløb for nydanske mødre, der har mod og lyst til at ændre de daglige rutiner for at give deres familie en bedre fremtid

Kvinden er nøglen til bedre integration. Erfaringer viser, at når en mor er aktiv i samfundet, klarer børene sig bedre. Projektet "Bydelsmor i Århus" bidrager derfor til at støtte nydanske mødre i at opdage og anvende deres ressourcer til at blive rollemodeller i lokalsamfundet og give deres børn mulighed for en bedre fremtid i Danmark. 6 måneders uddannelse Inden der kan skrives "bydelsmor" på visitkortet, bliver mødrene undervist i

Magasinet 2008-07 September Artikler

Gellerupområdet mister posthus

Nærmeste postbutik bliver 1,5 kilometer væk i det nye Rema 1000 i Gl. Brabrand

Om kort tid skal alle beboere i Gellerupområdet til at tage bilen, bussen eller cyklen eller vælge at gå 1,5 kilometer, hvis de skal sende store breve og pakker, sende anbefalede breve eller måske hente pakker, som man har fået anvist af postbuddet. Det sker, når posthuset i City Vest i løbet af nogle få måneder lukker. I stedet åbner der en mindre postbutik i det nye Rema 1000

Magasinet 2008-07 September Artikler
Gellerupparken Kommentar­spor (1)
Læs mere

Sommer­ferie­aktiviteter for piger hos Naboskaberne

En god og aktiv sommer i Yggdrasil

Hele sommerferien har der været aktiviteter for piger hos Naboskaberne i Yggdrasil i Gellerupparken. Aktiviteterne har blandet andet været syning, keramik, Land Art, film og musik. På billederne ses nogle af de mange oplevelser, pigerne har haft. Aktiviteterne er blevet støttet mange steder fra ? blandt andet fra Børnekulturhuset, afd. 4 og afd. 5.

Magasinet 2008-07 September Artikler
Gellerupparken, Toveshøj
Læs mere

Danmarks Grimmeste Festival

På Holmstrup Mark omkring Grimhøjgård 1-2. august

For 5. gang afvikledes Danmarks Grimmeste Festival, som er en musikfestival for Up-Coming musik i Danmark. Den er et seriøst alternativ til de større og dyre festivaler i Danmark. De optrædende artister tilbydes muligheden og oplevelsen for at spille for et større publikum, end hvad de normalt gør. Derudover fik gæsterne en hyggelig weekend med masser af god musik, mad og drikke til billige penge.

Magasinet 2008-07 September Artikler
Holmstrup
Læs mere

Toveshøjkvinde springer ud som forfatter

Bogudgivelse markeres med en reception på Gellerup Bibliotek

Anett Sällsäter Christiansen, der er beboer på Toveshøj, har skrevet en roman, som udkommer i slutningen af september. I den anledning bliver der holdt en reception på Gellerup Bibliotek torsdag den 25. september kl. 15-16. Bogens titel er "Brabrand 8220 - en ung piges fortælling", og den hand­ler om en ung tyrkisk pige, som man følger i et år i hendes liv i Gellerupparken. Anett, der selv har

Magasinet 2008-07 September Artikler
Gellerupparken, Toveshøj politik
Afdelingsmøder
Læs mere

Afdelings­møder

Ordinære afdelings­møder i efteråret 2008

Herved indkaldes til ordinære afdelingsmøder i henhold til vedtægternes §21 samt de beslutninger, der er blevet taget på de enkelte afdelingsmøder omkring afholdelse af ordinære afdelingsmøder. Foreløbig dagsorden for de afdelinger, der kun har budget til godkendelse på dagsordenen om efteråret: Valg af dirigent Årsberetning fra afdelingsbestyrelsen Afdelingens budget for 2009 til godkendelse Evt. forslag Eventuelt Denne dagsorden gælder for følgende afdelinger: tirsdag, den 9. september kl.

Magasinet 2008-07 September Afdelingsmøder
Flere afdelinger
Klummen
Læs mere

Klummen

Sådan kan det gå - et frugtbart møde

Men så gik det da ikke så galt Vi er tilbage omkring 1990, og der var beboermøde i afdeling IV. Almindeligvis kom der både beboere, ansatte og gæster fra de naboafdelinger, vi samarbejdede med. Det skal bemærkes, at de 4 damer af diskretionsgrunde har fået andre navne i historien. Så det var ikke spor underligt, at vores daværende beboerrådgiver, Jenny, viste sig. Hvad der derimod så underligt

Magasinet 2008-07 September Klummen
Gellerupparken
Læserbreve

Landsbyggefonden

Spørgsmål til administrationen om særbehandling af afd. 1, 2, 3 og 21

Så skete det igen, afslag fra Landsbyggefonden til afdeling I, og i den forbindelse blev det i majnummerets referat af bestyrelses-mødet endnu en gang nævnt, at Hans Broges Parken hører til blandt de gamle afdelinger, der hvert år må betale et særligt bidrag til fonden. Det drejer sig om afdelingerne 1, 2, 3 og 21. med tilsammen ca. 1.000 lejemål. Hvad er det for et bidrag, vi, i de ældste

Magasinet 2008-07 September Læserbreve
Hans Brogesparken Læser­breve

Fejlfortolkning af kultur

At kultur blomster i Gellerup må være en kende medtaget da man ikke med et enste ord nævner tabt kultur, fx grønlands nationaldag på grund af respekt for kultur, så farverne I skriver om på side 13 ser da vist lidt sort ud; men det er måske multifaver. Den 10 kr. er da spildt. Fejl infomation af alle der modtager bladet. Ensidet kultur sikke en mangfoldighed hvor? Der er vist lidt

Magasinet 2008-07 September Læserbreve
Læser­breve

Cirkus Tværs i dialog med Århus kommune om en stilling til Global Color Sound Studio

Cirkus Tværs, Gellerups internationale ungdoms Cirkus, har siden efteråret 2006 opbygget et musik studie, øverum, og arbejder på at få udviklet en lille musikskole. Siden den officielle åbning, i april 2007, har studiet rummet ca.100 brug­ere og er blevet en meget større succes end vi havde forventet. Siden åbningen af studiet har Cirkus Tværs sat sin egen musikmedarbejder til rådighed på halv tid. Dette efterlader dog nogle store huller i åbningstider

Magasinet 2008-07 September Læserbreve
Læser­breve • politik
Afdelingerne
Læs mere

Afd. 2: Søvangen - sommerfest og aktiviteter

Beboerhuset med de mange aktiviteter

Beboerhuset har afholdt en meget vellykket sommerfest lørdag d. 9. august. 56 glade, feststemte beboere var mødt op til spisning og dans. Der var god musik til dansen, leveret af Birgit og Jes fra København Ø. De spillede også til sidste års sommerfest. Et par af festdeltagerne gav et par numre som "bakkesangerinder", et sjovt indslag. Der var ballondans, med parret Ingrid og Knud Jøhnke som vindere.

Magasinet 2008-07 September Afdelingerne
Søvangen
Læs mere

Afd. 5: Nyt fra afdelingen

Forbedringer for de magelige og aktive med bænke og mål

Nye bænke på Toveshøj Så er der kommet nye bænke i afdeling 5, Toveshøj. I første omgang er der tale om 10 bænke, men der vil snart komme flere til. Bænkene er sorte og er lavet af genbrugsplastic, hvilket både betyder at de er meget tunge og samtidig solide. Bænkene er fordelt i hele området, og passer godt ind i omgivelserne. De er købt for at afløse de

Magasinet 2008-07 September Afdelingerne
Toveshøj

Afd. 5: Beboerrådgivning i Toveshøj

Et tilbud til alle i afdelingen

Jeg er uddannet socialrådgiver og har været beboerrådgiver i Toveshøj siden januar 2007. Jeg har åben rådgivning to gange om ugen på mit kontor i Tousgaardsladen, Edwin Rahrsvej 6 B,1.sal. Jeg kan også komme og besøge dig hjemme, hvis du ønsker det. Jeg har tavshedspligt, når beboerne henter hjælp hos mig. Jeg kan hjælpe med at opstille mulige løsninger på de problemer, beboerne kommer med. Det er altid

Magasinet 2008-07 September Afdelingerne
Toveshøj
Læs mere

Afd. 6: Alligevel sommer over markedsdag ved Holmstrup

Børne- og voksenmarked foran lokalBrugsen den 8. august

Der var lyn, torden og skybrud om natten, og vejrfolkene på tv lovede kun endnu flere af de våde varer ovenfra. Heldigvis blev regn skiftet ud med sol og læskende sodavand. Solskin og markedsguld Arrangørerne af det årlige marked for børn og voksne på Holmstrup Mark havde ikke de største forventninger om morgenen, men det blev en dejlig dag med grinende børn, der guffede popcorn

Magasinet 2008-07 September Afdelingerne
Holmstrup, Thorsbjerg, Odinsgård
Læs mere

Afd. 6: Sommerfest i Holmstrup

Læs mere i næste nummer og på hjemmesiden

Den årlige sommerfest i Holmstrup var planlagt til afholdelse den 23. august. Tidspunktet er desværre så langt efter deadline, at vi ikke kan nå at omtale det i dette nr. af Skræppe­bladet. Hvis alt gik som planlagt, kan du i næste nummer læse om sommer­fest­en, hvor der var stor, fælles morgenmad, fodboldturnering, hoppeborg, popcorn, slush-ice, Tinni's delle/bøf-bod, vandkamp mod Århus Brandvæsen, line-dance, bugtaler Signe og Frække

Magasinet 2008-07 September Afdelingerne
Holmstrup
Læs mere

Afd. 12: Kroppen i bevægelse

Bliv mere smidig og find balancen med Qigong, aerobic og afspænding

Du er velkommen på et hold for alle, uanset alder, drøjde og højde. I en hyggelig atmosfære og i et tempo med plads og hensyn til forskelligheder. Trænger du til at arbejde med din styrke, smidighed og forbedre balancen mellem kropsdelene som helhed på en effektiv og inspirerende måde? Måske bruger du din krop ensidigt i dit daglige liv, overbelaster dele af kroppen og bruger andre kropsdele mindre?

Magasinet 2008-07 September Afdelingerne
Thorsbjerg
Læs mere

Afd. 4: Ny containergårde i afdeling IV

De fleste beboere er trætte af det meget svineri, og faktisk bæres der meget affald ned. Med udvidelsen af containergårdene til egentlige sorterings­pladser skulle der gerne ske endnu et skridt mod et rent udemiljø, og som det ses, er der i høj grad brug for sortering!

Magasinet 2008-07 September Afdelingerne
Gellerupparken
Aktiviteter
Læs mere

Laden: Hej alle

Her er det nyeste tilbud fra Tousgaardsladen, Edwin Rahrsvej 6b

Hver torsdag formiddag fra kl. 10.00 til ?, er der STRIKKEKLUB Vi hygger os med håndarbejde, snak, kaffe og måske et enkelt spil kort. Der vil være mulighed for køb af kaffe med 1 rundstykke for kun 20,- Kom og vær med til at gøre torsdag formiddag til den hyggeligste formiddag på ugen. Vi starter op den 21. august. Husk også, at der nu er mulighed for motion

Magasinet 2008-07 September Aktiviteter

Gellerup Pensionistklub

Banko og løvfaldstur

Onsdag den 17. september kl. 14.00 "Kæmpe Banko spil" med ekstra gevinster. Der er gratis kaffe og brød?? ? Onsdag den 1. oktober kl. 9,00 "Løvfaldstur", som i år går til Gelsted kro som ligger på Fyn. ? Vi har som sædvavnlig kaffe og rundstykker med i bussen. Vi skal spise ca. kl.12, og efter maden kører vi en lille tur på ca. 1 time. Derefter er det tid

Magasinet 2008-07 September Aktiviteter
Læs mere

Gellerup Badet (pr. aug 2008)

Din lokale svømmehal

Åbningstider: Mandag: 06-12 Tirsdag: lukket Onsdag: 06-12. Kvindesvømning 14-18 Torsdag 14-19 Fredag 06-12. Familiesvømning 15-17 til nedsat entre (voksne 10,-, børn 5,-) Lørdag 10-15. Kvindesvømning 15-18 Søndag 10-15. Desuden er Gellerupbadet åbent for klubber og særlige aktiviteter, bl.a. Seniorsvømning, AGF, Fritidsdykkere, Somalisk Forening, Danske Naturister og Quatre Force Diving der udbyder dykkercertifikater. Seniorsvømning: Mandag kl. 8-11: Vandgymnastik, aquajogging, motionssvømning, Tai chi samt socialt samvær Onsdag 7.30-11: Vandgymnastik, aquajogging, motionssvømning,

Magasinet 2008-07 September Aktiviteter
Skræppens tavle
Læs mere

Lektiehjælpen Tusindfryd

Lektiehjælp - samaletræning - mød danskere. Lektiehjælpen Tusindfryd på Gellerup Bibliotek Mandag 15-16.45. Tirsdag 16-17.30. Onsdag 14-16.45. Torsdag 16-17.30.

Magasinet 2008-07 September Skræppens tavle

Frivilligt Socialt Arbejde

Vil du vide, hvad det er?

Har du lyst til at være FRIVILLIG? Ku´ du tænke dig at give en HJÆLPENDE HÅND? Kender du nogen som har brug for hjælp? Kontakt FRIBØRSEN Foreningskonsulent Jabbar Yazdani jy*@fri***.d* 50 51 86 19 Mobile kontor i Vestbyen Det sker på Gellerup Bibliotek i et samarbejde med Folkeinformation. Hver onsdag 10.30-14.30

Magasinet 2008-07 September Skræppens tavle

Ladens Folkekøkken september 2008

Madplan for september 2008 Mandag 1 Spagetti med kødsovs Tirsdag 2 Brændende kærlighed Onsdag 3 Forloren hare Torsdag 4 Kylling Mandag 8 Nakkekoteletter Tirsdag 9 Hønsekødssuppe med tarteletter Onsdag 10 Fisk Torsdag 11 Gl. dags oksesteg Mandag 15 Kalkunsnitzler Tirsdag 16 Frikadeller med løgsovs Onsdag 17 Kødsovs med pasta og kartofler Torsdag 18 Hjerter i flødesovs Mandag 22 Hakkebøf med bløde løg Tirsdag 23 Rullesteg med ærter og kartofler Onsdag

Magasinet 2008-07 September Skræppens tavle
Børnesiden
Læs mere

Børnesiden

Find kodeordet i børnekrydsen. Kodeordet i juli var "SKÆNKET" Vinderne af et gavekort på 50 kroner: L. L. Henriksen Gudrunsvej 50, st. mf. 8220 Brabrand Camilla Sandberg Jensen Edwin Rahrsvej 24, st. tv. 8220 Brabrand Mikkel Søndergaård Bødlundvej 66 A 8462 Harlev J Bemærk, at gavekortene gælder til Boghandlen i CityVest Indsend kupon fra det trykte magasin (eller print fra pdf-udgaven) Løsningen sendes til Skræppebladet, Gudrunsvej 2, Kld., 8220 Brabrand,

Magasinet 2008-07 September Børnesiden
Adresser

Bagsiden med adresser

Afdelingsformænd

Aktiviteter i september Ma 8. 19.00 Seniordans, Søvangen Ti 9. 12.00 Gymnastik, Søvangen On 17. 14.00 Banko, Gellerup Pensionistklub On 17. 19.00 Revy-møde, Søvangen Sø 21. 14.00 Søndagscafe, Søvangen Ti 23. 18.00 Fællesspisning, Søvangen 29/8 - 7/9 Århus Festuge September Efterårets afdelingsmøder

Magasinet 2008-07 September Adresser
Flere afdelinger
Kun online

Flot fremmøde i Søvangen

Men beboer­mødet forløb uden de helt store armbevægelser.

Over 60 beboere havde fundet vej til det ordinære beboermøde i Søvangen. Det var tydeligt, at den renovering af badeværelser, der er i gang, havde voldt meget besvær, men der var få sure miner af den grund. Beretninger Formanden Birthe Wisén kunne berette, at der var for alvor kommet gang i renoveringen af badeværelser og nu gik det nogenlunde. Den skulle have startet i februar, men kom egentlig først

Magasinet 2008-07 September Kun online
Søvangen

Ændring af B-ordningen og husdyrhold trak folk af huse

Usædvanlig mange beboere til livligt beboer­møde i Holmstrup

Over 60 beboer mødte op i Selskabslokalet, og ekstra stole måtte sættes ind, men der var også mange spændende sager på dagsordenen. Mødet var livligt. I sin beretning fra afdelingsbestyrelsen fortalte Edvin Juhl bl.a. om ansøgningen til Landsbyggefonden. Problemer med rodløse unge er alvorlige, og støtte til at ansætte en beboermedarbejder og aktivitetsmidler kan forventes. Den meget omtalte sag omkring de mangelfulde varmemålere, Siemens havde leveret, har været forelagt

Magasinet 2008-07 September Kun online
Holmstrup, Thorsbjerg Debat-omtale
Index:

Indholdsliste 2008-07 September

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data