Tomme boliger

Brabrand Boligforening er i gang med at kortlægge de ledige boliger

Ledige lejligheder betyder tab af husleje og dermed øgede udgifter for de andre lejere. Der har verseret en del rygter om tomme lejligheder i Brabrand Boligforening.
I juni foreslå et notat og en statistik oversigt fra Brabrand Boligforening om omfanget af tomme lejeligheder. Notatet konkluderer, at lejeledig­heden var størst midt i 2006. Det skyldes formodentlig, at da var konkurrencen fra ejerboliger hårdest, men at en lang reaktionstid ved genudlejning er stigende, nævnes også med en vis usikkerhed. Inden for det seneste år har 7-8 afdelinger haft tab ved lejeledighed.

Hejredalskollegiet

Nogle afdelinger deriblandt Holmstrup har aldrig været ramt af ledige lejligheder. Antallet af ledige lejlig–heder fordelte sig i øvrigt således i juni 2008:

Gellerupparken: 12
Gellerupparken, ungbohybler 15
Toveshøj 3
Rødlundparken, ungdomsboliger 2
Odinsgården 2
Hejredalskollegiet 121

Denne opgørelse viser ikke, at også ungdomsboliger i andre afdelinger har været ramt af lejeledighed.
De ledige lejligheder i Gellerup og Toveshøj må sandsynligvis tilskrives den kombinerede udlejning, der blev indført i september 2007. Det overvejes i forbindelse med helhedsplanen at anvende en opgang i Gellerup til overnatning for elever ved Gellerup Højskole.
Selv om der er studieskift og mange flytninger om sommeren, er situa­tionen for Hejredalskollegiet katastrofal. En nedlæggelse af kollegiet kan komme på tale, og en alternativ anvendelse af bygningerne vil sikkert blive resultatet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2008-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2008-07 September
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2008-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data