Tomme boliger

Brabrand Boligforening er i gang med at kortlægge de ledige boliger

tekst og foto af af Jens Skriver

Ledige lejligheder betyder tab af husleje og dermed øgede udgifter for de andre lejere. Der har verseret en del rygter om tomme lejligheder i Brabrand Boligforening.
I juni foreslå et notat og en statistik oversigt fra Brabrand Boligforening om omfanget af tomme lejeligheder. Notatet konkluderer, at lejeledig­heden var størst midt i 2006. Det skyldes formodentlig, at da var konkurrencen fra ejerboliger hårdest, men at en lang reaktionstid ved genudlejning er stigende, nævnes også med en vis usikkerhed. Inden for det seneste år har 7-8 afdelinger haft tab ved lejeledighed.

Hejredalskollegiet

Nogle afdelinger deriblandt Holmstrup har aldrig været ramt af ledige lejligheder. Antallet af ledige lejlig–heder fordelte sig i øvrigt således i juni 2008:

Gellerupparken: 12
Gellerupparken, ungbohybler 15
Toveshøj 3
Rødlundparken, ungdomsboliger 2
Odinsgården 2
Hejredalskollegiet 121

Denne opgørelse viser ikke, at også ungdomsboliger i andre afdelinger har været ramt af lejeledighed.
De ledige lejligheder i Gellerup og Toveshøj må sandsynligvis tilskrives den kombinerede udlejning, der blev indført i september 2007. Det overvejes i forbindelse med helhedsplanen at anvende en opgang i Gellerup til overnatning for elever ved Gellerup Højskole.
Selv om der er studieskift og mange flytninger om sommeren, er situa­tionen for Hejredalskollegiet katastrofal. En nedlæggelse af kollegiet kan komme på tale, og en alternativ anvendelse af bygningerne vil sikkert blive resultatet.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt