Etniske minoriteter har mistet tilliden til medierne

Dialogmøder i Gellerup om mediebilledet af etniske minoriteter

af Sebastian Adorján Dyhr

Lars Bennike tiltrådte 1. juli som seernes redaktør på TV2. I Vollsmose, Gellerupparken og Blågårds Plads har der de seneste år været stor utilfredshed med mediernes og i særdeleshed TV2´s dækning. Grundtvigs Højskole og beboerne hilser Lars Bennike velkommen og inviterer ham til tre offentlige debatter. Lars Bennike håber, at han kan være med til at byg­ge bro mellem bolig­områderne og mediebranchen.

Arkivfoto - kun onlineArkivfoto: Ulrik Ricco Hansen (kun online)

Til efteråret har Grundtvigs Højskole i samarbejde med beboere i Vollsmose, Gellerupparken og Blågårds Plads tag­et initiativ til en række dialogmøder om ”Mediebilledet af etniske minori­teter – Hvordan kommer vi videre”. Søren Lerche, der er projektleder på Grundtvigs Højskole, udtaler: ”Til efteråret sætter vi fokus på mediebilledet af etniske minoriteter. Vi udbyder et fag ”Medier og samfund”, hvor vi bl.a. behandler mediebilledet af etniske minoriteter. Som en del af faget tager vi ud i boligområderne og sætter mediebilled­et til debat”.

Da Grundtvigs Højskole kontaktede de tre boligområder, nævnte alle en utilfredshed med TV2. Under urolighederne i vinterferien 2008 viste TV2 Nyhederne et indslag med overskriften ”Gellerup i flammer”. Helle Hansen Formand for Gellerupparkens afdelingsbestyrelse udtaler ”Der blev i alt brændt to containere og to aviskurve i Gellerupparken. Det stod i skærende kontrast til TV2 Østjyllands dækning blandt andet på hjemmesiden, hvor der stod ”Gellerup i flammer” med dramatiske billeder af en brand, som slet ikke fandt sted i Gellerupparken, og prisen for urolighederne blev anslået til at løbe op i millioner af kroner for beboerne”.

I Vollsmose er der en generel mistillid, mange beboere har besluttet slet ikke at udtale sig til medierne. Mahmoud Daoud, som bor i Vollsmose og er medarrangør af debatten, udtaler: ”Det som bekymrer mig mest er, at medierne ofte taler om muslimer og etniske minoriteter, men ikke med os. På den måde opstår der stereotyper, men vi får aldrig lov til at udfordre disse stereotype fortællinger. Det er også sørgeligt, at hvis man fx hedder Mahmoud, så bliver man meget sjældent spurgt om daglig­dags em­ner, som fx ”toget er forsinket” eller ”huller i vejen”. Jeg håber, at dialogen med mediebranchen kan nuancere mediebilledet af muslimer og etniske minoriteter, og at jeg i højere grad kan identificere mig med mediebilledet”.

Fra modborger til medborger

Gellerupparken

Dato: 26. september
Tid: kl. 17-19
Dialogmiddag: kl. 20-21Kontaktperson

Søren Lerche
Grundtvigs Højskole
Email: sorenlerche@gmail.com
Tlf: 50488192

Søren Lerche fra Grundtvigs Højskole, har i flere år arbejdet med at bygge bro mellem medier og etniske minoriteter. Han påpeger, at konflikten mellem mediebranchen og beboerne i disse boligom­råder er et alvorligt sam­fundsmæssigt problem.

”Når unge med anden etnisk baggrund end dansk ikke genkender mediebilledet af sig selv og sit boligområde, og når man ikke ønsker at bruge medierne som talerør, så har vi et demokratisk problem. Hvis man konstant føler sig skildret som modborger frem for medborger, så øges polariseringen.”

Lars Bennike håber, at dialogmøderne vil kunne danne grundlaget for et frugtbart samarbejde mellem bolig­områderne og mediebranchen. ”Jeg vil meget gerne i min rolle som seernes redaktør fungere som brobygger mellem TV2 og bolig­områderne”, siger han.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt