Afdeling 7/15 – skilsmisse påbegyndt

Først en sammenlægning og nu igen en adskillelse

De personer, der gennem de senere år har iagttaget livets gang i Brabrand Boligforenings afdelinger, har flere gange kunnet konstatere, at alt ikke var fryd og gammen ude i vore ældre Hasselager-afdelinger. Nu er mange års gniderier og uenigheder kulmineret i en beslutning på et ekstraordinært afdelingsmøde om at dele afdelingen i to afdelinger.

Forhistorien

Afdeling 7 Hasselhøj er det ældste byggeri fra 1983, mens afdeling 15 Hasselengen først blev bygget i 1991. I de første år efter at Hasselengen var bygget, levede de to afdelinger med hver sin afdelingsbestyrelse som gode naboer med samarbejde om blandt andet aktiviteter og et fælles beboerhus. I 1998 blev det besluttet ved en urafstemning (i begge afdelinger hver for sig) at have et fælles afdelingsmøde og en fælles bestyrelse for de to afdelinger. De to afdelinger beholdt dog hver sit regnskab og budget.

I de senere år har der været en række uenigheder og konflikter mellem forskellige grupperinger og klubber i området. Det vil være svært for en udenforstående referent som mig, at give en dækkende beskrivelse af uenighederne, og jeg tror ikke, det har de øvrige afdelingers interesse. Man kan kun konstatere, at ingen af de involverede har syntes, det har været skægt.

Ekstraordinært afdelingsmøde

Uenighederne var ved udgangen af 2008 så store, at en gruppe koncentreret om den tidligere afdeling 15 Hasselengen bad bestyrelsen for den fælles afdeling om at indkalde et ekstraordinært afdelingsmøde med forslag om, at de to afdelinger skulle skilles igen.

Mødet blev indkaldt d. 29. januar, og det lille fælleshus var fyldt til bristepunktet da mødet startede. Personer med kendskab til afdelingen kunne konstatere, at mødet var splittet allerede ved starten. Der var to grupper i salen, der sad i hver sin side, og der blev ikke talt med hinanden.

Første punkt var valg af dirigent. Her viste uenigheden sig ved, at der var forslag til to forskellige dirigenter. Det er ikke sket i umindelige tider i forenings historie.

Den valgte dirigent Vagn Eriksen fra afdeling 3 startede med at konstatere, at der ikke var noget fortilfælde i Boligforeningernes Landsforening hvor en afdeling var blevet opdelt i 2, så regelgrundlaget for beslutningen var noget tyndt.

Afstemningerne

Uden nogen egentlig debat om baggrunden for forslaget om opsplitning blev forslaget sendt til afstemning. Et flertal i forsamlingen vedtog, at afdelingen skulle splittes op.

Den gruppe, der havde indkaldt til mødet, havde foreslået, at der også skulle stemmes om afgørelsen skulle sendes til urafstemning i blandt alle afdelings beboere. Dette forslag blev støttet af dirigenten og tilstedeværende foreningsbestyrelsesmedlemmer.

Dirigenten blev spurgt, om beslutningen om opsplitning ville være endelig, hvis forslaget om urafstemning faldt. Det bekræftede dirigenten. Ved afstemningen faldt forslaget om urafstemning.

Hvad nu?

Man kan glæde sig over, at der er faldet en afgørelse, hvis legalitet der ikke kan stilles spørgsmål ved. I den forstand har beboerdemokratiet fungeret efter hensigten.

Man kan også spørge, om de problemer og konflikter, der var grundlag for opsplitningen, bliver lettere at løse med to afdelinger, der stadig er naboer og fremover skal samarbejde om blandt andet fælleshuset. Det kan kun fremtiden vise.
Brabrand Boligforening vil i slutningen af februar indkalde til to afdelingsmøder i de to nye afdelinger, således at der kan vælges nye afdelingsbestyrelser. Indtil da fungerer foreningsbestyrelsen som bestyrelse i de to afdelinger.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-02 Marts
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2009-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data