Lokalpolitiet vil i dialog med beboerne

Læserbrev førte til en god snak

tekst og foto af Troels Bo Knudsen

Det går bedre end for blot få år siden, men der er stadig et stykke vej, før lokalpolitiet i Gellerup er oppe i fulde gear.

I sidste nummer af Skræppebladet kunne man i et læserbrev indsendt af Vagn Holst fra Toveshøj læse om hvilke personlige konsekvenser kriminaliteten i området har for beboeren. I slutningen af læserbrevet spørger afsenderen om forslag til, hvad man kan gøre ved kriminaliteten i området. Som svar på spørgsmålet inviterede lederen af lokalpolitiet i Gellerup, Jens Espensen, Vagn Holst til en lille snak om, hvad der er blevet gjort, og hvilke initiativer der kan tages for at skabe et mere sikkert og trygt Gellerup.

Med sig til besøget hos lokalpolitiet bragte Vagn en repræsentant for Skræppebladet. Snakken mellem beboeren og politikommisæren tog, ud over indholdet i læserbrevet, sit afsæt i, at Vagn tilbage i 1999 sammen med en række andre beboere havde lavet en underskriftsindsamling for at få mere politi i området. Til dette fortalte Jens, at man i løbet af de ti, år der er gået siden 1999, er gået fra 6 til 17 mand i lokalpolitiet, og at man regnede med at kunne komme op på flere over det næste stykke tid.

Behov for fokus på tryghed
Vagn berettede om, hvordan det er at være beboer i et område, hvor man helst ikke går udenfor om aftenen, og efterlyste forslag fra politiet, til hvad man kunne gøre for at forebygge kriminalitet og skabe tryghed i forbindelse med helhedsplanen for området. Til dette foreslog Jens, at man fortsatte med at tynde ud i bevoksningen i mellem blokkene og satsede på bedre belysning.

Et vigtigt budskab fra lokalpolitiet i snakken var, at man ønskede et større og bedre samarbejde med hele lokalområdet: ”Det er centralt, at vi bliver opfattet som en lokal medspiller i stedet for modspiller” sagde Jens Espensen.

Det er vigtigt for politiet at være troværdige, men problemerne i området kan ikke løses af politiet alene. Beboerne bliver også nødt til at komme på banen og bidrage med f.eks. at vidne, hvis de ser noget kriminelt. Dialog er vigtigt for politiet, og alle lokale kræfter er velkomne til at kontakte politiet.

I forhold til at skabe et tryghed i området så mener Jens Espensen, at det går fremad, og specielt i forhold til gaderøverier og alvorlige voldssager har man en meget høj opklaringsprocent. Han mener ikke ,at der er mere grov kriminalitet i Gellerup end i resten af byen.

Efter mødet var Vagn Holst tydeligt lettet. Han mente, at det var positivt at høre at det gik fremad, og at der var øget fokus på sikkerhed for den enkelte i området.
Del eller print denne side:  Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT
 
 
© 1970-2019
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt