Ny busrute til alle beboere

Linje BB får stoppested ved samtlige afdelinger i Brabrand Boligforening

Nu får alle beboere direkte forbind­else til både City Vest, Musikhuset og samtlige andre beboere i boligforeningen. Arbejdet med at anlægge nye busstop og ansætte chauffører starter allerede den 1. april, mens busserne på den nye linje først sættes ind i forbindelse med trafikselskabets overgang til ny køreplan den 28. juni. I første omgang bliver det gratis at tage bussen.

Ikke mindst beboerne i Lyngby-afdel­ingen er glade, efter de har mistet byens eneste busforbindelse, linje 116.
”Vi får en drøm af en buslinje, der giver direkte adgang til alt det, vi har brug for,” udtaler afdelingens formand begejstret.

Arkivfoto

Arkivfoto

Fysisk integration

Midttrafik og Brabrand Boligforening har sammen fået bevilget penge til den ny forsøgslinje. Bussen skal i første omgang køre fem år mellem samtlige afdelinger i boligforeningen, og derefter vil trafikselskabet overveje, om ordningen skal gøres permanent.

Det er den særlige fællespulje under Trafik- og Indenrigs-ministerierne til fremme for integration og bedre nabokontakt, der har bevilget de næsten 50 millioner kroner, som Midttrafik i løbet af forsøgsperioden vil modtage som driftstilskud.
Størstedelen af puljens midler er integrationsmidler fra EU, og lignende projekter kører allerede i bl.a. Paris, Milano og i et stort boligområde ved det tyske Ruhr-distrikt.

Guidede busture

Den nye buslinje vil gøre det meget nemt for alle beboere at mødes og besøge hinanden. Projektet følges op med oplysningskampagner og får sin egen hjemmeside på internettet.
Der ansættes en projektleder, der til daglig vil få skrivebord i Brabrand Boligforenings administrationslokaler på Gudrunsvej 10.

Bedre hverdag

Projektlederen skal også stå for guidede ture i turistsæsonen, hvor han/hun vil stå forrest i bussen og fortælle om de enkelte afdelinger, boligforeningen og de bygninger/landskaber, som bussen passerer forbi.
Hvis du er interesseret, kan du se jobopslaget på boligforeningens og Skræppebladets hjemmeside fra den 1. april. Blandt de forventede kvalifikationer er erfaringer fra turistbranchen.
Direktøren for boligforeningen er glad for, at projektet er gået igennem, og han roser de medarbejdere, som har været involveret i det lidt utraditionelle samarbejde med Midttrafik.

”Vi har faktisk gang i mange projekter, som ikke får særlig meget medieomtale. Jeg er stolt over, at vi nu kan tilbyde samtlige beboere et virkelig godt tilbud, som vil give alle en bedre hverdag,” siger han og understreger, at boligforeningen så sandelig beskæftiger sig med andet end helhedsplanen for Gellerup-området.

Visualiserings-foto fra projektets ansøgning. Alle afdelinger i Brabrand Boligforening får busstop på den nye rute.

Time-drift

Buslinjens drift er ikke helt på plads endnu, men Midttrafik forventer, at der kan være afgang hver time og hver anden time i weekenden. Ruten er ikke helt planlagt endnu, og redaktionen har ikke kunnet få oplysninger om, om der bliver kørsel i to retninger (som de andre linjer), eller der kun køres i en retning (som natbusserne).
Vi vil naturligvis følge udviklingen her på Skræppebladet.

Der er lagt op til at ruten genovervejes efter et år. Måske skal der tilføjes stoppesteder ved f.eks. indkøbssteder som Anelystparken (Bilka).

Gratis bus et år

Den nye busrute sættes i gang med et virkelig godt tilbud. Alle beboere vil modtage et særligt buskort, som kun gælder den nye busrute, og som vil give gratis buskørsel et år.
Det særlige buskort gælder ikke de andre buslinjer, så her skal man løse billet som sædvanlig.
Til gengæld har Brabrand Boligforening afdelinger spredt ud over det meste af Århus, så mange får ikke brug for andre linjer.

Det forlyder at repræsentantskabsmødet i maj vil forsøge at få gjort ordningen med gratis buskort permanent – i hvert fald i hele forsøgsperioden frem til 2014.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-03 April

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

admin
Lige hvis nogen skulle være i tvivl: Denne historie er dejlig ønsketænkning, men desværre kun en aprilsnar.

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-03 April
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2009-03 April

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data