Lederen

Konflikt giver engagement

DET HAR LÆNGE ULMET i Hasselager. Den sammenlagte afdeling 7/15 var ikke længere så glad for at være sammenlagt, og konflikten var både praktisk og personlig. En gruppe beboere var sure over samarbejdet og startede en underskriftssamling, hvor de gik fra dør til dør for at stemme afdelingens 237 dørklokker.

Som det fremgår af Skræppebladet både i dette og sidste nummer, resulterede underskriftsindsamlingen i ekstraordinært beboermøde i slutningen af januar. 76 beboere stemte for opsplitning, mens 42 beboere var imod. I løbet af februar er der i begge ”de nye” afdelinger blevet holdt afdelingsmøder, og der er valgt afdelingsbestyrelser i både Hasselhøj og Hasselengen.

Til de mange særlige beboermøder i Hasselager var der rigtig mange, der mødte op i det foreløbige fælles fælleshus, der blev opført sammen med afdeling 7 Hasselager i 1984.

NÅR STORMEN RASER er beboerne meget villige til at engagere sig. Det er problemer og konflikter, der får folk ud af lejligheder og ind i fælleshuse eller ud på gader for at påvirke andre med deres mening.

Så længe det er denne mekanisme, der virker, så fungerer beboerdemokratiet. Men det er ikke den optimale måde at få demokratiet til at virke på. For de menneskelige omkostninger er store:
I kølvandet på konflikt-engagementet følger mennesker, der føler sig såret, svigtet og som hurtigt oparbejder modvilje eller direkte had mod beboervalgte eller ”boligforeningen” som abstrakt begreb. Mennesker som ellers er ressourcestærke, og som tidligere har bidraget meget til at gøre hverdagen bedre for mange beboere.

Lad os håbe, at der ikke er sket alt for meget negativt, og at alt for dybe sår ikke er resultatet af skilsmissen for afdeling 7/15.

BEBOERE I ALLE AFDELINGER bør bruge skilsmissen i Hasselager som en påmindelse om, at det også, når det går godt, er vigtigt at engagere sig. Det er meget lettere at komme ind og ud af sager og beholde det gode forhold til naboer og til afdelingsbestyrelsen, når konflikter tages i opløbet, mens problemerne er små og overskuelige.

Du er altid velkommen til at besøge afdelingsbestyrelsen på de faste møder Aftal at kigge forbi, hvis du er nysgerrig eller måske har et par gode idéer.

Husk også at møde op på beboermøderne. En del afdelinger har møder allerede i denne måned.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-03 April

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-03 April forsiden af magasinet 2009-03 April

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data