Det gode naboskab

Samarbejde i mindre grad efter flere uenigheder på “marken”

Lederen i sidste nummer af Skræppebladet understreger, at det er vigtigt at engagere sig i beboerdemokratiet i sin lokale afdeling, både når det går godt, og når det gode naboskab skranter.

De tre afdelinger på Holmstrup Mark – Holmstrup, Odinsgård og Thorsbjerg – er et godt eksempel på, at en stærk vilje til samarbejde på trods af store forskelligheder betaler sig. Her har naboskabet over en periode ændret sig fra et samarbejde, der næsten kørte af sig selv, og hvor fællesarrangementer såsom bankospil, motionsgymnastik og fitness var en del af hverdagen. Ikke mindst den fælles genbrugsplads har i flere år stået som et lysende eksempel på, at et samarbejde mellem naboer kan fungere godt, når der er frivillige, der er parat til at yde en stor indsats.

Alligevel har der de sidste par år ulmet uenigheder mellem bestyrelserne, og under en række møder om en fælles ansøgning om tilskud fra Landsbyggefonden til bl.a. bekæmpelse af ungdomskriminalitet og bevarelse af Værestedet for psykisk syge og andre udsatte grupper, kom det mere og mere op til overfladen, at der var store uenigheder bl.a. om, hvordan man så på udviklingen i området, især med hensyn til hvor store problemerne med ungsdomskriminalitet var, og hvordan der skulle sættes ind.

Ulige indsats

I sommeren 2008 blev Brabrand Boligforenings 60-årsjubilæum fejret i fællesskab mellem beboerne i de tre afdelinger, blandt andet med optræden af Cirkus Tværs. Festen blev en stor succes, men der var efterfølgende stor uenighed om, hvordan planlægningen var forløbet, og hvem der havde ydet mest, og ikke mindst hvem, der burde have ydet mere.

Der var i det hele taget vokset en stor uenighed frem mellem Holmstrup-afdelingen på den ene side og Thorsbjerg og Odinsgård på den anden.

Alligevel ønskede ingen, at det mangeårige samarbejde skulle tabes på gulvet, og der blev derfor indkaldt til et fællesmøde i starten af april for de tre afdelinger på Holmstrup Mark.

Konstruktive løsninger

Bo Sigismund, som er ikke-bolighavende medlem af Brabrand Boligforenings repræsentantskab, havde indvilget i at deltage i mødet som uvildig ordstyrer, og han styrede med en sund blanding af fasthed, diplomati og humor diskussionerne gennem til tider høje bølger, så hvert punkt på dagsordenen til sidst mundede ud i konstruktive løsninger.

Helt konkret blev man enige om at ophæve samarbejdet om det fælles beboerblad NySofus, som for fremtiden udelukkende udkommer i Holmstrup. Odinsgård ønsker primært at kommunikere via sin hjemmeside, og Thorsbjerg vil udvide sit Nyhedsbrev, som hidtil er udkommet en gang i kvartalet. Fælles informationer og nyheder vil blive givet gennem Skræppebladet.

Der var også enighed om at fortsætte det hidtidige SSP-samarbejde samt banko, gymnastik og fitness. Genbrugspladsen vil også fortsætte uændret. Det årlige julegløgg-arrangement fortsætter som hidtil, og man blev endog enige om, hvem der skulle arrangere julefrokosten i 2009.

Så på trods af de stærke meningsudvekslinger sluttede mødet i en hyggelig og positiv stemning, og alle deltagerne gik hjem med en forvisning om, at det gode naboskab stadig består – at det er godt at tage konflikterne i opløbet, mens problemerne er overskuelige.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-04 Maj
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2009-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data