En ordblinds bekendelser

Erfaringer med at skrive

af Hans Esmann Eriksen

For ½ år siden valgte jeg at gå ind i Skræppens redaktion, fordi vores lokale redaktionsmedlem gennem 5 år valgte at trække sig tilbage.
Jeg har valgt at skrive denne artikel for at fortælle om de erfaringer og den læring, jeg har opnået ved at melde mig som redaktionsmedlem. Det er også mit håb, at artiklen kan inspirere beboere der endnu ikke er en skrivekugle til at komme i gang.

Min baggrund
Jer er ordblind. I min skoletid var dansk stil mit hadefag. På trods af en ihærdig indsats opnåede jeg aldrig bare acceptable karakterer for mit skriftlige arbejde. Mange stavefejl og et utal af kommafejl, så selvtilliden på det skriftlige område kunne ligge på et meget lille sted.
Min uddannelse inden for matematik og som ingeniør blev valgt, fordi det handlede mere om tal, som jeg ikke var blind overfor.

Som ung deltog jeg en del i organisatorisk arbejde. Der fandt jeg ud af at mit mundtlige sprog virkede, så jeg lærte at formulere tanker og meninger, men når de skulle ned på skrift, var der altid brug for hjælp.
Arbejdet som ingeniør kom til at handle mere om mennesker og organisationer end om matematik og vanskelige formler. Det betød igen og igen et behov for skriftlig kommunikation. Det lykkedes trods alt, fordi gode sekretærer hjalp med stavning og kommaer. Min skriveblokering medførte, at jeg ofte formulerede mig kort og overskueligt.

På et tidspunkt opdagede jeg, at en stor del af mit arbejde blev skriftligt – ansøgninger, memoer rapporter og så videre.
Udviklingen af computere gjorde det lettere, fordi korrektur kom til, men jeg kæmpede stadig med at skrive.
Nu er jeg ikke længere på arbejdsmarkedet, så der er blevet tid til at arbejde med det, jeg har lyst til.

Erfaringer med at skrive
Det er stadig svært at skrive, men hvis man ikke øver sig, bliver det ikke bedre. Ved at melde mig ind i redaktionen blev der anledning til at skrive om forskellige emner, hvor det blev muligt at eksperimentere med skriveformen.  Når man skriver rapporter og ansøgninger, ligger fokus meget på det faglige indhold. Hvis man vil skrive artikler og debatindlæg, bliver læserens oplevelse af teksten pludselig mere væsentlig.

En faglig tekst bør helst være klar og tydelig, mens en artikel i et blad gerne må være spændende og indbyde læseren til at læse og tænke videre. Det bliver pludseligt muligt at bruge et mere farverigt sprog, som kan få læseren til at tænke ud over det direkte skrevne.

Det har det været en stor oplevelse at flytte sig fra at skrive, så læseren fokuserer på det faglige indhold, til at prøve at skrive sådan, at læseren for mulighed for, at tænke med på de tanker og oplevelser, man selv går og tumler med.

En frivillig skribent
Når man melder sig som frivillig, er det vigtigt at tænke over, hvad man selv ønsker at få ud af indsatsen, uden at egeninteressen går ud over den organisation, man bliver en del af, eller det emne man skriver om.

Som frivillig skribent i Skræppen får man mulighed for at udtrykke sine egne meninger og holdninger, men kun til en vis grad. Hvis læseren oplever, at emnet ikke er alsidigt belyst eller indholdsmæssigt korrekt, så falder værdien af det, der bliver skrevet væsentligt.

Derfor er efterkritikken af det skrevne væsentlig, mens man skriver, og efter det er skrevet. Mens jeg skriver, viser jeg teksten til andre, og efter det er skrevet, er jeg glad for, at andre kommenterer indholdet og formen. God kritik er selvfølgelig dejlig, men en skarp kritik kan medføre, at man tænker over, hvordan det kan blive bedre.

Skræppebladet et talerør for beboere
Medlemmerne i Skræppens redaktion vælges på de årlige afdelingsmøder. Der er andre muligheder for at komme til at skrive. Hvis du har en historie eller en mening, så bare kom i gang. Kontakt et medlem af redaktionen, så skal vi nok hjælpe dig. Det kan være et læserbrev, en artikel eller et indlæg på bloggen på hjemmesiden. Alle har og skal have mulighed for at skrive i bladet.

Når man ser på beboersammensætningen i boligforeningens afdelinger, er der store grupper, der ikke kommer til orde og ikke bliver læst. Jeg tænker her specielt på de mange ikke etniske danskere. Der er selvfølgelig ofte et sprogligt problem, men det kan løses. At skabe integration er ikke bare at tale om det, men også at skrive, så andre kan forstå det. Man behøver ikke kun at skrive om det, vi er uenige om, men også om det, vi kan blive enige om.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt