Community Center Gellerup – en verden for store og små

Biblioteket, der er meget mere end bare bøger

Inden dørene denne formiddag blev åbnet ind til Gellerup Bibliotek – eller Community Center Gellerup – som det hedder nu – stod der allerede 6-7 mennesker og ventede udenfor. Som sædvanlig i dette område af byen, en blanding af etniske danskere og folk af anden oprindelse. 3-4 midaldrende mænd i afslappet samtale og en målrettet dame i mbt-sko, som virkede en smule utålmodig, indtil dørene blev åbnet.

Da jeg trådte ind i bibliotekets store rum, var der tomt omkring den cirkel af 6-7 computere, der lige til venstre for indgangen ventede på de aktive børn, der om eftermiddagen plejer at sidde koncentreret ved skærmen eller stå utålmodigt og småsnakkende ved siden af og vente på, det bliver deres tur.

Energisk biblioteksleder

Så brydes stilheden af en energisk og glad stemme henne fra skranken, og jeg kunne høre, at der blev spurgt, om jeg var kommet – en smilende dame i en enkel, sort kjole kom hen mod mig, rakte hånden frem og præsenterede sig som Lone Hedelund. Hun undskyldte forsinkelsen, som dog ikke var nogen forsinkelse, idet hun havde lovet at være der mellem 10 og 10.15 – og klokken var endnu kun få minutter over ti.

Mens vi gik gennem biblioteket mellem de høje bogreoler, forbi en rød sofagruppe, og ned til personalerummet, fortalte hun levende om det 1. maj-møde, hun lige kom fra i Gellerupparkens beboerhus Yggdrasil, hvor bla. Keld Albrechtsen og borgmester Nicolai Wammen havde holdt tale tidligt fra morgenstunden. Især Nicolai Wammens tale om, hvor vigtigt det er med et samarbejde på tværs af partierne, havde tiltalt hende. Der var ingen tvivl om, hvor Lone Hedelunds politiske hjerte hører til.

Men også på en anden måde var besøget i Yggdrasil et udtryk for Lone Hedelunds holdning, nemlig at hun som repræsentant for biblioteket ønsker at være ude, hvor borgeren er. ”Vi deltager i mange arrangementer,” fortæller Lone Hedelund ”for at komme så meget som muligt ud til borgerne”.

Læseglæde i udstillingsvinduet

”For det er kun, hvis vi hele tiden er i samspil med borgerne, at vi får brugere på biblioteket, og dermed lånere,” fortsætter hun. Hun mener, at dette samspil er meget centralt, så bibliotekerne hele tiden kan afspejle borgernes behov.

Hun fortæller, at Gellerup Bibliotek har lige så mange brugere som for eksempel Risskov Bibliotek, men dog knap så mange lånere. Men det er jo blot et udtryk for, at folk bruger biblioteket på flere forskellige måder. Og det er også det, man i Gellerup forsøger at fremme.

”Det er for eksempel ikke tilfældigt, at vi har vores avislæsningsafdeling ud mod gangstien, så alle, der går forbi kan få indtryk at et sted, hvor alle kan sætte sig ind og læse, hvis de har lyst,” fortæller Lone Hedelund.

Børn i centrum


Også en del af børneafdelingen vender ud mod gangstien for at give indtryk af et levende sted.

Og netop børnene er i centrum på flere forskellige måder i Community Center Gellerup. Lektiehjælpen Tusindfryd er bare ét eksempel. Tusindfryd drives af en gruppe frivillige bestående af 60-70 unge studerende og enkelte pensionister, der bruger bibliotekets fysiske rammer til at gøre skolehverdagen lidt nemmere for de ca. 30-40 børn og unge, der fire dage om ugen gør brug af den støtte, de her kan få.

Biblioteket tager ud

For de mindre børn har Community Center Gellerup og Hasle biblioteket siden marts 2009 været med i projektet Bogstart. Projektet går ud på, at bibliotekarer fra de to biblioteker besøger familier med børn på 6, 12 og 18 måneder og giver dem en gratis bogpakke med bøger og musik-cd’er. Samtidig fortæller bibliotekarerne forældrene om, hvor vigtigt det er at læse højt for børnene og snakke med dem, så de stimuleres sprogligt. Børnene får igen bogpakker, når de bliver tre år, men denne gang i deres daginstituion.

Idéen til projektet Bogstart kommer fra England, og målet er at give børn og deres forældre gode oplevelser med børnelitteratur og opmuntre familier med små børn til at komme på biblioteket, så det bliver en naturlig del af børnenes liv.

Og børnene er faktisk i centrum allerede på et endnu tidligere tidspunkt. Community Center Gellerup har et Sundhedshus, hvor der flere gange om ugen holdes Åbent Hus for kvinderne i området. Ud over Åbent Hus har sundhedsplejerskerne også etableret flere mødregrupper, samt er ansvarlig for, at der i samarbejde med FO er danskundervisning flere gange om ugen. I Sundhedshuset arbejder tillige jordemødre samt en tandplejer.

Det sociale hjørne

En anden del af bibliotekslokalet, som springer i øjnene, når man kommer ind, er et stort hjørne, der af afgrænset af en række farverige flag fra mange nationer. På skiltet står ’Folkeinformation’.
Folkeinformation er en rådgivningsfunktion under Socialforvaltningen, der fungerer som bindeled mellem borgerne og myndighederne. Her kan folk i området få hjælp til at forstå for eksempel breve eller afgørelser fra kommunen. Man kan få hjælp til at skrive en visumansøgning osv. Og en gang om ugen er der mulighed for juridisk rådgivning.

De ansatte har forskellig faglig baggrund, bl.a. tolk, økonom eller landmand, og de kommer fra lande som Somalia, Congo og Tunesien. Der er dog også en række etniske danskere ansat.

Et aktivt hus

Jobhjørnet er en anden aktivitet, hvor alle i området kan få hjælp til jobsøgning og få vejledning om uddannelsesmuligheder.

Community Center Gellerup er med andre ord et hus, hvor der foregår rigtig mange ting. Organisatorisk kommer de ansatte fra forskellige magistrater og fra Regionen, der er folk med forskellige uddannelser, forskellige nationaliteter og forskellig køn – hvilket giver mulighed for et farverigt samspil og mulighed for at henvise til hinanden.

”Hvis f.eks. en kvinde i Sundhedshuset klager over, at hun har svært ved at finde et arbejde, fordi hun har ondt i leddene, kan hun henvises til en samtale med en af jobkonsulenterne i Jobhjørnet og få råd og vejledning til at styrke muskulaturen, og de kan igen henvise til Folkeinformation for rådgivning om sygedagpenge osv.” fortæller Lone Hedelund.

Levende bøger

Det er et folkebibliotek i ordets bedste forstand, netop fordi der er så mange forskellige indfaldsvinkler, forskellige ressourcer og forskellig faglighed – alt sammen til gavn for helheden. ”Nogen kan have den mening, at det ikke er et bibliotek, når der er så mange andre aktiviteter end udlån”, siger Lone Hedelund, ”men folk, der er ansat i de forskellige områder er jo i virkeligheden ’levende bøger’, der kan give folk de informationer, de har brug for.”

Men det kræver også en stærk koordinering. En gang om måneden mødes repræsentanter fra de forskellige enheder for at snakke sammen om, hvad de kan lave i fællesskab. De er sammen om for eksempel personaleudvikling og forskellige arrangementer. Og i fremtiden skal de også arbejde sammen om at være brevafstemningssted for området.

Lyst til hinanden

”Men det allervigtigste er,” siger Lone Hedelund, ”at vi virkelig vil hinanden. Det er ikke et tvangsægteskab, vi har fået trukket ned over hovedet, men ægte kærlighed, hvor vi hele tiden får mere og mere lyst til hinanden.” ”Der er utrolig meget saft og kraft i alle de idéer, der blomstrer mellem os.” fortæller hun, og på mit spørgsmål om de mere langsigtede planer under Helhedsplanen fortæller hun, at de allerede er i fuld gang også med et samarbejde med det kommende Sundhedscenter med henblik på måske i fremtiden at kunne arbejde inden for fælles fysiske rammer.

”I det hele taget forventer jeg, at Helhedsplanen vil give os mange nye muligheder,” smiler Lone Hedelund, mens hun kaster et hurtigt blik på uret på væggen – ”Ups, jeg håber, du har fået det, du skal bruge, for jeg er nødt til at fange en bus på fem minutter, så jeg kan komme til 1. maj demonstration.”

På vejen ud fra biblioteket når hun at snakke og lave aftaler med to-tre stykker og sige pænt farvel til mig, inden hun suser afsted med lige så stor fart, som hun var kommet, for at nå sin bus – ud for at møde borgerne i det samfund, hun er så varmt engageret i.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-05 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-05 Juni
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2009-05 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data