Lederen

Vi skal alle tale dansk

af Ulrik Ricco Hansen

En uheldig tendens har bredt sig i det vestlige Århus: Vores små nye beboere kan ikke tale og forstå dansk på et rimeligt niveau. Ved kommunens sprogtest til optagelse på folkeskoler dumper de fleste. Kun omkring 10 % klarer prøven.
Det er ikke fordi, prøven er blevet sværere. Det er den samme prøve, som bruges til at teste børnenes sprogfærdigheder med år efter år. Men flere og flere dumper, så kommunen sender børnene ud på andre skoler med mange etnisk danske børn i børnehaveklassen.

BOLIGFORENINGEN har nok svigtet. Vi har næsten glemt de små i vores aktiviteter og i ansøgninger til nye projekter, der skal gøre hverdagen bedre for beboerne.
Og vi har glemt at sætte almindelige gode danskkundskaber på dagsordenen. Måske har vi været bange for at virke racistiske, men der er ingen tvivl om, at denne tilbageholdenhed er en bjørnetjeneste for de små, nye beboere.

At kræve, at ens naboer kan tale og forstå dansk, er ikke racistisk. Det er et fornuftigt krav, som kun kan ende med fordel for os alle. Kan man tale og forstå dansk, kan man også meget lettere lære at skrive og læse dansk. I en tid hvor kommunikation er uhyre vigtig, skal vi selvfølgelig alle sammen kunne skrive dansk til hinanden.

FORÆLDRENE har det største ansvar. Far og mor skal tale danske gloser og lade børnene se tv/video med dansk tale. Børnene må meget gerne sættes i vuggestue og børnehave med dansktalende pædagoger og kammerater.

SPROGTESTEN er ikke det bedste redskab, som den ser ud i dag. Men i mangel af bedre bliver den brugt som rettesnor, og det er godt for mange af de tosprogede elever at få en hverdag blandt masser af dansk langt væk fra Århus Vest. Men er det fornuftigt at bruge to timer af skoledagen på at sidde i en støjende skolebus med risiko for spirende bande-dannelse?
Det stikker også i øjnene, at det kun er tosprogede, som sprogtestes. Hvorfor gælder det ikke alle børn? Elevspredning kan for en del elever være lige så relevant i Risskov som i Gellerup.
Muslimske privatskoler får ualmindelig mange ansøgere i disse dage. Men at et barn dumpede sprogtesten, er ikke den bedste grund til at sætte barnet i privatskole med mindre brug af dansk end i en folkeskole.

ROLLEMODELLER. Der er masser af børn og voksne med indvandrerbaggrund, som har succes i Danmark. Og noter lige, at de alle taler, læser og skriver et glimrende dansk.
Flere af dem har vi brug for. Også på Skræppebladet. Har du lyst til at skrive til andre beboere, så henvend dig til redaktionen og/eller stil op som redaktionsmedlem til efterårets beboermøder.
Del eller print denne side:  


Tilbagevisende links

Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt