Lederen

Vi skal alle tale dansk

En uheldig tendens har bredt sig i det vestlige Århus: Vores små nye beboere kan ikke tale og forstå dansk på et rimeligt niveau. Ved kommunens sprogtest til optagelse på folkeskoler dumper de fleste. Kun omkring 10 % klarer prøven.
Det er ikke fordi, prøven er blevet sværere. Det er den samme prøve, som bruges til at teste børnenes sprogfærdigheder med år efter år. Men flere og flere dumper, så kommunen sender børnene ud på andre skoler med mange etnisk danske børn i børnehaveklassen.

BOLIGFORENINGEN har nok svigtet. Vi har næsten glemt de små i vores aktiviteter og i ansøgninger til nye projekter, der skal gøre hverdagen bedre for beboerne.
Og vi har glemt at sætte almindelige gode danskkundskaber på dagsordenen. Måske har vi været bange for at virke racistiske, men der er ingen tvivl om, at denne tilbageholdenhed er en bjørnetjeneste for de små, nye beboere.

At kræve, at ens naboer kan tale og forstå dansk, er ikke racistisk. Det er et fornuftigt krav, som kun kan ende med fordel for os alle. Kan man tale og forstå dansk, kan man også meget lettere lære at skrive og læse dansk. I en tid hvor kommunikation er uhyre vigtig, skal vi selvfølgelig alle sammen kunne skrive dansk til hinanden.

FORÆLDRENE har det største ansvar. Far og mor skal tale danske gloser og lade børnene se tv/video med dansk tale. Børnene må meget gerne sættes i vuggestue og børnehave med dansktalende pædagoger og kammerater.

SPROGTESTEN er ikke det bedste redskab, som den ser ud i dag. Men i mangel af bedre bliver den brugt som rettesnor, og det er godt for mange af de tosprogede elever at få en hverdag blandt masser af dansk langt væk fra Århus Vest. Men er det fornuftigt at bruge to timer af skoledagen på at sidde i en støjende skolebus med risiko for spirende bande-dannelse?
Det stikker også i øjnene, at det kun er tosprogede, som sprogtestes. Hvorfor gælder det ikke alle børn? Elevspredning kan for en del elever være lige så relevant i Risskov som i Gellerup.
Muslimske privatskoler får ualmindelig mange ansøgere i disse dage. Men at et barn dumpede sprogtesten, er ikke den bedste grund til at sætte barnet i privatskole med mindre brug af dansk end i en folkeskole.

ROLLEMODELLER. Der er masser af børn og voksne med indvandrerbaggrund, som har succes i Danmark. Og noter lige, at de alle taler, læser og skriver et glimrende dansk.
Flere af dem har vi brug for. Også på Skræppebladet. Har du lyst til at skrive til andre beboere, så henvend dig til redaktionen og/eller stil op som redaktionsmedlem til efterårets beboermøder.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-05 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Dene side er omtalt på
Skraeppebladet.dk: Randers: Tosprogede må selv vælge skole | Skræppebladet - Brabrand Boligforening:
[...] leder juni 2009: Vi skal alle tale dansk Emner (tags): Århus Vest • børn • børnehave • skole • skoler • sprog [...]
Link: skraeppebladet.dk/2009/06/randers-tosprogede-ma-selv-v%c3%a6lge-skole/
Dene side er omtalt på
Skraeppebladet.dk: Tosprogede skolebørn køres rundt for 13 mio. kr.:
Link: skraeppebladet.dk/2010/03/tosprogede-skoleb%c3%b8rn-k%c3%b8res-rundt-for-13-mio-kr/

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-05 Juni forsiden af magasinet 2009-05 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data