Bagsiden med adresser (juni ’09)

Afdelingsformænd

Afdeling 1, Hans Broges Parken:
Asger Frederiksen, tlf. 86 26 26 17

Afdeling 2, Søvangen:
Birthe Wisén, tlf. 86 25 36 71

Afdeling 3, Skovgårdsparken:
Jesper Fræer Nielsen, tlf. 86 25 68 25 /mobil 40 87 07 75
jesperiiv@gmail.com

Afdeling 4, Gellerupparken:
Helle Hansen, tlf. 40 71 86 75
hhmh65@hotmail.com

Afdeling 5, Toveshøj:
Troels Bo Knudsen, tlf. 22 88 60 47
troels.bo@gmail.com

Afdeling 6, Holmstrup:
Jernaldervej 215, tlf. 86 24 37 24
afdeling6@stofanet.dk

Afdeling 7, Hasselhøj:
Jacob Aaby Jensen, tlf. 27 49 72 54
j_aabye@ofir.dk

Afdeling 8, Drejergården:
pt ingen bestyrelse (henvendelse til foreningsbestyrelsen)

Afdeling 10, Rødlundparken:
Aase Christensen
roedlund@stofanet.dk

Afdeling 11, Odinsgård:
Lene Olm, tlf: 86 24 91 10
leneolm@email.dk

Afdeling 12, Thorsbjerg:
Ulla Jellesen, tlf. 86 24 42 30
ullabulla@stofanet.dk

Afdeling 14, Borumtoften:
Ole Andersen, tlf. 40 72 49 61

Afdeling 15, Hasselengen:
Poul Erik Nielsen, tlf. 21 94 71 66
facilon@stofanet.dk

Afdeling 16, Voldbækhave:
Søren Erichsen, tlf. 30 32 81 36
voldbaekhave@bestyrelsen.bbbo.dk

Afdeling 17, Højriisparken:
Preben F. Jensen
hojriis@stofanet.dk

Afdeling 18, Lyngby:
Morten L. Nielsen (kontaktperson)

Afdeling 19, Bronzealdervænget:
Maria Degn, tlf. 50 10 55 22
maria@degn.biz

Afdeling 21, Hasselager:
Birgit Leth (kontaktperson)

Afdeling 22, Sonnesgården:
Uffe Adelørn, tlf. 40401119

Afdeling 23, Skovhøj Hasselager:
Benny Pedersen, tlf. 86 24 27 50
bb.uldjyden@it.dk

Afdeling 24, Skovhøj Hasselager:
Anette Kjærsgaard, tlf. 26 57 80 63 /
JanK1307@Forum.dk

Foreningsbestyrelsen

Jesper Pedersen (formand)
Udsigten 66, tlf. 86 26 08 90
iec@post8.tele.dk

Keld Albrechtsen (næstformand)
Jernaldervej 247, lejl. 7, tlf. 86 24 51 50
keldalbrechtsen@stofanet.dk

Rene Skau Björnsson
Lykkenshøj 66, tlf. 86 26 52 22
sresj@ft.dk

Herman Nielsen
Jernaldervej 263 B, st. th., tlf. 23 95 79 45
www.hermannielsen.dk

Hans Esmann Eriksen
Sonnesgade 14, 2. lejl. 3, tlf. 26 13 07 44
esmann@stofanet.dk

Lars Bro Lundsberg
Gudrunsvej 16, 3. tv, tlf, tlf. 40 52 90 61

Troels Bo Knudsen
Janesvej 29, 3. lejl. 4, tlf. 22 88 60 47
troels.bo@gmail.com

Tilføjelse efter udgivelse af det trykte magasin:
Foreningsbestyrelsen består efter repræsentantskabsmødet den 27. maj af:
Jesper Pedersen, Keld Albrechtsen, Rene Skau Björnsson, Herman Nielsen, Lars Bro Lundsberg, Troels Bo Knudsen, og Lene Charlotte Olm (tlf: 86 24 91 10 leneolm@email.dk)

Inspektører

Afdeling 1, 2, 7/15, 8, 16, 17, 21, 23 & 24:
Carsten Falck / Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71

Afdeling 4, 5 & Hejredalskollegiet:
Ege Høst Hansen / Edw. Rahrsvej 32, tlf. 89 31 71 31

Afdeling 3, 6, 10, 11, 12, 14, 18, 19 & 22:
Robert Sørensen / Gudrunsvej 10A, tlf. 89 31 71 71

Beboerrådgivningen

Gudrunsvej 16,1.th.,
Træffetider: tirsdag, 10-12, torsdag 15-18
Tlf. 86 25 21 26, 86 25 21 50 & 86 25 21 46

Beboerrådgivning Toveshøj
Maryam Fereidanian træffes i Tousgårdsladen
tirsdag 10-12 / torsdag 15-17
Tlf.: 20 18 54 24

Antenneservice

Stofa Antenneservice tlf. 88 30 30 30
Mandag-fredag: kl. 08.00-20.00
Lørdag: kl. 10.00-14.00
Dog med undtagelse af helligdage.
uden for vores alm. åbningstid: telefon 88 13 18 18.

Totalservice

Tlf. 89 31 71 71 eller mobil 20 20 22 81
Hverdage efter kl. 15.30 – weekend hele døgnet.

Nærpoliti

Tlf. 86 25 14 48 / aarhus-brabrand@politi.dk
Mandag-fredag kl. 12.00-14.00
torsdag desuden kl. 16.00-17.30

Lægevagten Tlf. 70 11 31 31

Tousgårdsladen Tlf. 86 25 91 58

Ladens Folkekøkken
tlf. 86 25 91 58
Spisning hverdage 17.00-18.00 Tilmelding kl. 12

Stenhytten
Stenaldervej 77 – tlf. 86 24 71 08

Underhuset
Ingasvej 66 / Torsdag kl. 19-22, søndag kl. 10-12
Formand: Freddy Pedersen, Sigridsvej 49
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt