Et kig ind i det nye Gellerup

I november præsenteres dispositionsplanen for Gellerupparken og Toveshøj

Til efteråret præsenterer arkitekter de konkrete planer og tegninger for helhedsplanen. Det betyder, at beboere og borgere får et kig ind i, hvilke fysiske ændringer, der kommer til at ske i Gellerupparken og Toveshøj de kommende år.

Aktiviteter i gang fra næste år

I den første uge af november bliver den politiske styregruppe for Århus Kommune og Brabrand Boligforening præsenteret for dispositionsplanen. Derefter skal der laves indstilling til Århus Byråd og Brabrand Boligforenings repræsentantskab, som behandler indstillingen først i 2010.

Umiddelbart derefter i februar 2010 bliver der over 2 måneder gennemført en offentlig høring, hvor beboere og borgere kan melde ind med kommentarer og indsigelser til planen. Disse behandles frem til juni, hvor Brabrand Boligforening og Århus Byråd endeligt tager stilling til planen. Med en godkendelse af planen vil mange af aktiviteterne gå i gang allerede fra næste år.

Et helt nyt boligområde over 20 år

urh-arkiv-gellerupparken-toveshoej-DSCF0880
Aftalen om helhedsplanen faldt på plads i juni i år. Det betyder, at en enig magistrat i Århus Kommune og Brabrand Boligforenings repræsentanter nåede frem til enighed om de grundlæggende elementer i planen, der over de næste 20 år kommer til at give en række spændende forandringer i Gellerup-området.

Der kommer nye veje ind i mellem blokkene. Der bliver anlagt en bygade, som kommer til at forbinde de to afdelinger. Midt i Gellerupparken kommer der en stor torveplads, mens der på Toveshøj bliver bygget et sundhedscenter. Samtidig vil der også blive bygget nye ældreboliger, plejeboliger, ungdomsboliger, private lejligheder, og der vil komme forretninger og kulturelle institutioner til området.

Om nogle år er der planer om penthouse-lejligheder på de høje blokke og gavllejligheder på de sydlige gavle på Gudrunsvej. De små lejligheder vil enten blive lagt sammen med nabolejlighederne eller slået sammen med lejligheden ovenpå, så der kommer nye lejligheder i to etager.

Salg af boliger

I Gellerupparken vil en blok som et forsøg blive solgt til ejerlejligheder. Her vil både nuværende beboere og andre interesserede kunne købe lejligheder. Afhængig af resultatet kan der blive tale om salg af yderligere en blok. Sidst på året går det forberedende arbejde i forhold til salg i gang. Det vil sige, at der iværksættes et større analysearbejde af, hvordan hele den proces skal forløbe. Når et salg evt. bliver aktuelt, vil der blive udarbejdet salgsmateriale til interesserede købere.

Der vil også blive nedlagt en række lejligheder, som omdannes til kontorer og andre arbejdspladser. I forbindelse med anlæggelse af den nye bygade forventes det, at op til tre blokke skal fraflyttes. I dette område placeres butikker og erhverv.

Konkrete tegninger i november

Med præsentationen af dispositionsplanen i november i år vil mange af disse planer blive konkretiseret, så man på planerne vil kunne se, hvilke blokke der berøres af de fysiske ændringer.

Helt konkret vil man kunne se, hvilken blok der egner sig til salg, og hvilke blokke som vil blive omdannet i forbindelse med bygaden. Det er denne plan, der kommer til at danne udgangspunktet for den offentlige høring i februar og marts 2010, hvor beboere og borgere får mulighed for at komme med indsigelser.

Offentlig høring

Den offentlige høring er det forum, hvor du som beboer dels får grundig og omfattende information omkring de planer, der er for dit boligområde.

Det sker blandt andet gennem en informationsavis, som bliver uddelt til alle beboere. Der bliver afholdt borgermøder, og endelig får planen sin egen hjemmeside, hvor beboere kan se tegninger samt logge sig på og skrive kommentarer og deltage i debat. Høringsfasen afsluttes i marts 2010.

Hvem skal flytte og hvornår

I helhedsplanen er der aftalt en tryghedsgaranti. Den giver beboerne en garanti for, at ingen tvinges til at fraflytte området i forbindelse med de ændringer, der kommer til at ske. Men nogle beboere vil selvfølgelig blive berørt af planen på den måde, at de ikke kan blive boende i den lejlighed, de har nu.

Det er vigtigt, at beboerne i Gellerupparken og på Toveshøj forstår, at der er ingen beboere, der bliver udsat for ændringer uden at de i meget god tid er grundigt orienteret og har fået hjælp til at finde en anden bolig i området eller et andet sted i Århus, hvis det er det, man ønsker.

Århus Kommune og Brabrand Boligforening er netop nu i gang med at lægge en plan for, hvordan denne proces skal foregå. I november vil dispositionsplanen løfte sløret for, hvilke blokke der muligvis berøres af helhedsplanen. Der vil snarest derefter blive gennemført informationsmøder for de involverede beboere, og der vil blive udarbejdet materiale, så beboere kan få en oversigt over, hvordan det hele kommer til at forløbe.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-07 September

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Pia Bjerre Christensen
http://gellerup.nationenblog.dk (linket virker muligvis ikke længere)
Jeg synes, det er overordentlig interessant og dybt bekymrende, at der i artiklen her står at "I forbindelse med anlæggelse af den nye bygade forventes det, at op til tre blokke skal fraflyttes", mens der i selve aftalen på s. 6 står, at "Dette vil indebære nedrivning af 3 blokke".

Endvidere fremgår det af den nye pjece "Forandringer i Gellerup" på s. 2, at "Konkret vil tre blokke blive revet ned".

Hvad er det korrekte?
Er det et krav til rådgivergrupperne, der udarbejder forslag til dispositionsplan, at der skal nedrives 3 blokke? Eller KAN de af hensyn til bygadens forløb gå op til 3 blokke?

På samme måde er der forvirring vedr. salg af blokke.
Af aftalens side 4 fremgår det, at der skal sælges to blokke, og at det alene er tidsforløbet, der er usikkerhed omkring.
På side 6 er formuleringen i midlertid "forventeligt salg af 2 blokke", og helt forvirrende bliver det så, når der i omtalte pjece på s. 2 står at "to blokke udbydes til salg?

Hvad er det korrekte? Jeg mener, at beboerne har krav på at vide, hvad planen er for vores hjem og vores område!

Jeg skal heller ikke undlade at bemærke, at omfanget af salg og nedrivning er nedtonet i netop den information, som er husstandsomdelt, dvs. Skræppebladet og beboerbrevet, mens de noget mere kontante oplysninger fremgår af en aftale og en pjece, som vi indtil videre selv har skullet være aktivt opsøgende for at få adgang til.

Af aftalens s. 4 fremgår det endvidere, at "Parterne er enige om at fortsætte arbejdet med at udvikle incitamenter til, at områdets beboere bakker op om de fysiske forandringer, der følger af helhedsplanen".

Indtil videre ser det ud som om, at der er rigtig god sammenhæng mellem dette og nedtoningen af nedlæggelse af lejemål i den direkte beboerinformation - men nogen kan muligvis overbevise mig om noget andet?

Klar tale tak!
Pia Bjerre Christensen
http://gellerup.nationenblog.dk (linket virker muligvis ikke længere)
Hovsa! Nu har jeg nærlæst Keld Albrechtsens indlæg i juli-nummeret, og her skriver han:

"I forbindelse med bygaden og andre vejføringer ind i området vil der blive tale om at nedrive tre blokke."

Det ville være rart, hvis I ville meldte rent ud!
Dene side er omtalt på
Skraeppebladet.dk: Nye grundrids til helhedsplan i Gellerup | Skræppebladet - Brabrand Boligforening:
[...] Ny pjece om Helhedsplanen - på flere sprog Et kig ind i det nye Gellerup Boligforening må sælge jord - Gellerupparken må ikke Aftale om helhedsplan Ingen beboerjubel [...]
Link: skraeppebladet.dk/2009/10/nye-grundrids-til-helhedsplan-i-gellerup/

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-07 September
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2009-07 September

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data