Afdelinger med knas på parabolen

Her går det galt i ordensreglementet

Er det din afdeling, der har brug for en opstramning i ordlyden af ordensreglementet, som måske er nærmest ulovligt på grund at tekster om opsætning af antenner og paraboler?
Skræppebladets gennemgang af ordensreglementer viser følgende:

Ulovlige ordensreglementer

Ordensreglementerne i afdeling Rødlundsparken, Bronzealdervænget og Skovhøj 24 hører til de ulovlige (eller mangelfulde) ordensreglementer ifølge boligforeningens online-versioner af reglementerne, der er citeret herunder.

Bjarne Zetterström fra Boligselskabernes Landsforening vurderer, at det på landsplan drejer sig om mellem fem og 10 procent af boligafdelingerne, der bevidst eller ubevidst overtræder loven.

Rødlundparken:
”Radio og tv må kun benytte fællesantenneanlægget. Dog er indendørs antenner tilladt.”

Bronzealdervænget:
”Der må ikke opsættes udvendige antenner. Det kan anbefales, at man benytter fællesantenneanlægget.”

Skovhøj 24:
”Der må ikke opsættes udvendige antenner.”

Der er langt mellem parabolerne i Odinsgård – der er under en håndfuld i alt.

Uklart lovlig

Nogle afdelingers ordensreglementer forsøger at forbyde opsætning, men lader alligevel en kattelem være åben for at opfylde loven. Bagtanken er at teksten gerne må få beboerne til at tro, at det er ulovligt at anskaffe sig en parabol.

Det i orden at kræve, at man skal henvende sig til f.eks. varmesteren, som så kan give den i loven omtalte anvisning. Til gengæld skal afdelingen eller boligforeningen (ifølge lovteksten) “godtgøre at anbringelsen vil være til ulempe for ejendommen eller dens beboere,” når parabolen f.eks. kræves placeret på egen altan i en særlig lav højde.

Odinsgård og Thorsbjerg er eksempler på afdelinger som kun lige med nød og næppe tillader parabolopsætning. Sonnesgården, Hans Brogesparken og Skovhøj 23 er eksempler på afdelinger, hvor beboerne nok ikke får den korrekte information ifølge lovgivningen.

Odinsgård:
”Der må ikke opsættes udvendige antenner i afdelingen, herunder parabolantenner.
Men der kan søges om tilladelse til opsætning af parabolantenner efter forudgående ansøgning og tilladelse fra afdelingsbestyrelsen.”

Thorsbjerg:
”Det er ikke tilladt at sætte paraboler og antenner fast på vægge, facader og altankanter.
Antenner og paraboler skal altid holdes indenfor facaden.
Opsætning SKAL i alle tilfælde aftales med inspektøren inden opsætning.”

Sonnesgården:
”Der må ikke opsættes udvendige antenner eller paraboler. Opstillede paraboler må ikke rage ud over eget altanareal og må ikke rage op over brystværnets højde. En opstillet parabol må ikke tage udsyn fra anden beboelse eller være til gene for andre beboere ved vindstøj eller lignende.”

Hans Brogesparken:
”Udvendige TV parabolantenner og andre antenner må ikke opsættes, der må opsættes parabolantenner på altanerne, de skal stå på gulvet og må ikke være højere end til det standardmonterede brystningsgelænder på altanen. Parabolantenner ved husene på Udsigten skal stå på jorden og må ikke være højere end 115 cm, regnet fra jordoverfladen og skal placeres mindst 2 meter fra skel/hegn.”

Skovhøj 23:
”Der må ikke opsættes udvendige antenner.
[… to sider længere fremme …] Opsætning af parabolantenne må kun ske efter forudgående ansøgning og godkendelse af Brabrand Boligforening. Tilladelse for opsætning kan ikke gives, såfremt det ønskede program i forvejen kan modtages via afdelingens fællesantenneanlæg.
Der må ved opsætning ikke bores i galvaniserede stolper, rækværk eller i træværket. Skåldiameter må højst være 60 cm, og skålens overside må højst være 90 cm over jord eller reposen bund.”

Holmstrup hører til blandt de afdelinger som har en fornuftig beskrivelse i ordensreglementet

Mønster-afdelinger

Flere afdelinger i Brabrand Boligforening har gode tekster om paraboler i ordensreglementet. F.eks.:

Hasselengen:
”Det er tilladt at opsætte parabolantenner, hvis beboeren ønsker et kanalmønster der ikke kan leveres af afdelingens fællesantenneanlæg.
Forud for opsætning af en parabolantenne skal beboeren ansøge boligforeningen herom.”

Toveshøj:
”Opsætning af paraboler og antenner er tilladt.
Der skal anvendes et standardbeslag og en standardparabolarm.
Opsætningen af beslagene skal foretages at håndværkere, der er anvist af Driftskontoret. Udgiften til håndværkere betales af den enkelte lejer.”

En bedre eller lige så god løsning ses i afdeling Baunevej Hasselager, hvor ordensreglementet ikke indeholder et eneste ord om antenner og paraboler.

Antennereglement

Nogle afdelinger har ligefrem udfærdiget et antennereglement. Foruden Borumtoften, Lyngby, Hasselhøj og Højriisparken (der ikke har antennereglementet online) gælder det f.eks.:

Gellerupparken:
”Antennereglement […] §4: Parabolantenner må kun opsættes i den gevindbøsning, der er monteret i altanvanger. Beslag til opsætning skal købes på Driftskontoret.”

Svært emne

Skræppebladet har forsøgt at få en kommentar fra alle ovennævnte afdelinger, men det har inden deadline ikke været muligt at få en udtalelse fra en eneste formand eller afdelingsbestyrelse.
Redaktionen følger op på sagen, som især bliver aktuel ved de kommende beboermøder. Følg med i dit beboerblad og på www.skraeppebladet.dk.

LÆS OGSÅ:

Ulovlige ordensreglementer i flere afdelinger
Alle beboere må opsætte antenner og paraboler på bygningen

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2009-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2009-10 December
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2009-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data