Afstemning om helheds­planen udsat igen

Behandlingen af de mange høringssvar skubber tidsplanen for helhedsplanen et par måneder

Det bliver allertidligst til november, at beboerne i Gellerupparken og Toveshøj skal stemme om den endelige aftale om en helhedsplan. Det står fast, efter at den politiske styregruppe på sit møde den 3. juni vedtog en revideret tids- og procesplan, som forlænger forhandlingerne med endnu et par måneder.

Resultatet af forårets høringsperiode viste, at der i alt er kommet 101 høringssvar; en bemærkning fra en myndighed, ni bemærkninger fra diverse firmaer, foreninger samt fællesråd, 46 sms’er, 41 indlæg fra privatpersoner og fire underskriftsindsamlinger med i alt 2358 underskrifter.

Stadsarkitekt Gösta Knudsen modtager underskriftslisten. Det er Rima og Khaled fra Protestgruppen mod nedrivninger, der afleverer.

Behandling af svarene

Det er behandlingen af mange svar, som trækker tiden ud. De emner, som svarene berører, bliver hver for sig lagt ud til de respektiver kommunale afdelinger til faglig vurdering og stillingtagen for eksempel i Trafik og Veje vedrørende trafikspørgsmål og Natur og Miljø vedrørende naturspørgsmål. Endelig vil der også være en del emner, der skal behandles overordnet og politisk.

Nyt møde til august

Næste møde i den politiske styregruppe er aftalt til at finde sted den mandag den 30. august, og derefter skal den endelig aftale kunne falde på plads på et politisk styregruppemøde, der holdes efter efterårsferien. Det er den endelig aftale, som beboerne i de to afdelingerne skal stemme om, og som også skal vedtages i boligforeningens repræsentantskab samt i Århus Kommune, før helhedsplanen er en realitet.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2010-06 Juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2010-06 Juli side 11
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2010-06 Juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Datoer:

 • møde i styregruppe
  Afstemning om helheds­planen udsat igen
 • møde i styregruppe
  Afstemning om helheds­planen udsat igen
Se kalender
Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data