Siger farvel efter 41 år

BB´s ”rigtige” varmemester går på pension til nytår

tekst og foto af journalist Marianne Stenberg

”Det er lidt nostalgisk. Fra den ene dag til den anden så skal man pludselig ikke være her mere. Ja så begynder vel en ny epoke i mit liv.”

Han sidder med samme ro, som han altid har udstrålet i de 15 år, jeg har kendt ham, og det er jo kun ganske kort tid i forhold til de 42 år minus 4 måneder, som leder af VVS-afdelingen Henning Gissel er mødt op for at passe varmekedler, tjekke ventiler og udskifte blandingsbatterier i Brabrand Boligforening.
Det kan godt være, at Henning Gissel skal i gang med en ny epoke i hans liv, når han d. 31. december har sidste arbejdsdag. Men det er på samme tid også en epoke, der slutter for Brabrand Boligforening.

Eksperten
Henning Gissel er boligforeningens ”rigtige” varmemester, som er med til at sikre, at beboerne får varmt vand og varme i radiatorerne og holder styr på teknikken i de mange boilerrum. Varmemester-titlen har ændret sig, så den i dag mere er en all round servicefunktion, der tager sig af flere vedligeholdelsesopgaver end vand- og varmeforsyning. Henning har da også gennem årene ændret titel til leder af VVS-afdelingen og signalerer dermed, at her er eksperten inden for det felt.

Smed og rørlægger
”Jeg er uddannet smed og rørlægger. Arbejdede som ung på Højbjerg Maskinfabrik som svejser, indtil jeg kom til Jysk Varmekedelfabrik, der holdt til i de bygninger, der i dag huser Bazar Vest. Her var jeg som smed med til at lave varmekedler,” fortæller Henning Gissel, der blev fristet af et jobopslag som varmemester i Skovgårdsparkens varmecentral. Han fik jobbet, og 1. maj 1969 var første arbejdsdag.

Gellerupparken var i det forår én stor byggeplads med betonelementer, der tårnede sig op. To måneder forinden var de første beboere flyttet ind i top-moderne lejligheder på Dortesvej. Skovgårdsparken var den noget mindre afdeling på den anden side af Sigridsvej.

Varme og affald
I 1978 var det blevet tid til nye udfordringer for Henning, der søgte jobbet som varmemester i den noget større varmecentral Gellerupparken, som forsynede beboerne i Gellerupparken, Toveshøj, Holmstrup, kollegiet, City Vest og børneinstitutionerne med varme og varmt vand. I alt 5000 forbrugere. Dertil kom renovac´en, som har fulgt Henning gennem hele hans karriere.

Men mere om renovac´en senere, for i 1981 overtog Århus Kommunale Værker Gellerupparkens varmecentral, og dermed stoppede Brabrand Brabrand Boligforening med at forsyne beboerne med varme. Det, der blev tilbage, var tilsyn og overvågning af de mange teknikrum og boilerrum med varmtvandsbeholderne samt ledningsnettet ud til forbrugerne, mens kedelcentralen overgik til Århus Kommunale Værker.

Leder af skraldsuget
Samtidig med at Århus Kommunale Værker overtog varmeforsyningen, blev skraldsugsanlægget flyttet fra Gellerupparkens Varmecentral ud til en selvstændig enhed – den såkaldte renovac-central, som også i dag holder til i bygningerne på Edwin Rahrsvej ved siden af Bazar Vest. Det er i begyndelsen af 1980’erne, og nu fik Henning Gissel også ansvaret for drift og vedligeholdelsen af skraldsuget i Gellerupparken, Toveshøj og Holmstrup. I alt 2801 boliger er koblet på den gigantiske støvsuger, som udgør renovac´en.

Holmstrup gik væk fra skraldsuget i 1990’erne, men i dag er det fortsat alle lejligheder i Gellerupparken og Toveshøj – i alt 2400 boliger – som får suget husholdningsaffald.

Skrald med 70 km i timen
Skraldsugsrørene ligger 1 – 1½ meter under jorden og strækker sig i et net fra renovac-centralen på Edwin Rahrsvej ud til alle blokkene og op i opgangene, hvor beboerne afleverer deres husholdningsaffald i skakten på trappeopgangen. Hver dag kl. 12.30 møder Henning Gissel op på centralen og sætter suget i gang, hvorefter al affaldet suser gennem rørene med en hastighed på 70 km i timen. Ved fuld belastning bliver der trukket 6 tons pr. m2.

Muldvarpen i rørene
For år tilbage var en medarbejder ansat under ledelse af Henning Gissel. Han gik under titlen Muldvarpen, da han var den eneste medarbejder, der kunne kravle ind i rørene under jorden, hvis der dannede sig en prop. I dag er hele rør-nettet renoveret eller udskiftet, så det sker yderst sjældent, at der er affalds-propper.

På renovac´en ”pakkes” al det sugede affald i en komprimator og læsses på en container, som afhentes og køres til Lisbjerg forbrændingsanlæg, hvor affaldet omdannes til varme.

”Skraldsug er en hygiejnisk og miljømæssig god måde at håndtere affald på og langt lettere at arbejde med. Desværre er det dyrt at investere i, men man ser flere og flere mobilsug, som man godt kan kalde for mindre udgaver af vores skraldsug – altså hvor skraldet suges fra jorden af, og hvor det ikke er mennesker, der skal skubbe og trække containere, der måske er svære at komme til.”

BB Service kommer til
I 1983 opstår idéen om, at boligforeningen skal have sin egen håndværker-afdeling, og Henning Gissel bliver den, der tager startskuddet med etablering af VVS-afdelingen. I 1987 får han VVS-autorisation, og der bliver ansat et par mand mere, og så er den første håndværker-afdeling i gang. Henning Gissel får ansvaret for at udvide VVS-arbejdet til hele boligforeningen inden for vedligeholdelse af vand- og varmeinstallationer i alle lejlighederne. Et ansvar han har varetaget lige siden.

”Der har været nogle store milepæle i min tid i Brabrand Boligforening.
Store opgaver, som jeg altid vil huske: Flytning af skraldsuget til renovac´en, renovering af skraldsugene i Gellerupparken og på Toveshøj og så selvfølgelig udskiftning af 10.000 radiatorventiler og 6000 blandingsbatterier i samme afdelinger under den store renovering i 1999. Den er jeg lidt stolt over, for her vandt VVS-afdelingen licitationen frem for 5 private VVS-installatører, siger Henning Gissel.

I dag holder BB Service, hvor Henning Gissel er en af lederne, til på Grimhøjvej og er i dag udvidet med el-afdeling, tømrer-afdeling, elevator-afdeling samt Totalservice – boligforeningens service uden for normal arbejdstid.

”Jeg har været tilkoblet vagten i 38 år helt tilbage fra dengang, jeg passede vagten i weekenderne, da det var boligforeningen, som stod for varmecentralerne. Da så Århus Kommunale Værker overtog varmecentralen, opstod idéen om en vagtordning i boligforenings-regi med flere opgaver ud over tilsyn med varmeforsyning. Det er den vagtordning, vi i dag kalder Totalservice, som blev etableret i 1986,” siger Henning Gissel, der stoppede i vagten for 2 år siden, da han fyldte 65 år.

Varetage den tillid man får
Men hvorfor blive det samme sted i snart 42 år, vil mange nok spørge, og Henning ryster da også selv lidt på hovedet og sender et af de skæve smil.

”Jeg har haft frie arbejdsforhold, hvor jeg ikke er blevet kigget over skulderen. Det, at ledelsen har vist mig den tillid, at den troede på, at jeg nok skulle klare opgaverne, har givet mig et job, der langt hen ad vejen har været meget selvstændigt. Og når man får vist den tillid, så skal man også passe på den,” siger Henning Gissel, der er lidt spændt på livet som pensionist.

”Jeg skal i hvert fald sørge for at holde mig i vigør og få lidt motion. Jeg har jo haft et arbejde, som holdt mig i gang fysisk. Nu skal jeg helst ikke bare hjem og sidde i sofaen. Jeg har tænkt mig at finde cyklen frem og så tage nogle gode lange ture ud i naturen.”

Og så sender Henning Gissel en hilsen til alle kollegaerne i boligforeningen:
”Dem kommer jeg til at savne. Ikke bare dem i håndværkerafdelingen; men også varmemestre, gårdmænd og alle dem i administrationen.”
Del eller print denne side:   
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt