Tillid er godt, men kontrol er bedre

Varmen løb ud i Drejergården

Af Hans Esmann Eriksen, Foto: arkivfoto

Drejergården er en mindre afdeling på Brabrand Hovedgade. Afdelingen rummer både ældreboliger og ungdomsboliger.
Ved varmeafregningen i år viste der sig et problem, der illustrerer nogle principielle udfordringer ved varmeregnskab i en boligforening.

Ungdomsboligerne i Drejergården på hovedgaden i Brabrand

Ungdomsboligerne i Drejergården på hovedgaden i Brabrand

Varmeregningen blev stor – vandet var løbet ud
Spørgsmålet rejste sig, da beboerne i efteråret fik den årlige varmeafregning. Beboerne kunne se, at deres varmeregning var steget betragteligt, og klagerne begyndte at strømme ind til boligforeningen. I boligforeningen var man først uforstående. Man vidste godt, at der var løbet en stor mængde vand ud, det havde man talt med De Kommunale Værker om, men hvorfor var varmeforbruget for højt?

En nærmere analyse viste, at det var varmt brugsvand, der var løbet ud. Det brud, der var blevet fundet, var sket efter den varmeveksler, hvor brugsvandet var varmet op. Varmeforbruget til brugsvandet går sammen med det samlede varmeforbrug i afdelingen, fordi der ikke er en særlig måler af det varme brugsvand i den enkelte lejlighed. Lejeren ser derfor først forbruget ved den årlige afregning. Boligforeningen skrev straks til alle beboerne og tilbagekaldte forbrugsregnskaberne.

Fejlen kunne være fundet – boligforeningen betaler
Analysen viste, at vandspildet var foregået over en syv måneders periode. Den samlede omkostning ved vand og varmespild var omkring 640.000 kr. Heraf var varmespildet omkring 210.000 kr. De Kommunale Værker har indtil videre betalt ca. 340.000 kr.

Analysen viste også, at fejlen kunne have været fundet, hvis administrationen havde brugt den kontrolmulighed, der var lavet, rigtigt.
Det samlede tab på 640.000 er meget stort for en lille afdeling som Drejergården med 66 lejligheder. Boligforeningen har derfor besluttet at betale tabet for beboerne via dispositionsfonden, fordi der var sket en fejl i administrationen.

Fejlen er rettet, og boligforeningen har lært noget
De beboerrepræsentanter, der har en hukommelse, der går 10 år tilbage, vil kunne huske, hvorledes en varmesag i Holmstrup varede i årevis, før der blev fundet en afklaring. Denne gang er afklaringen kommet hurtigt. Det viser, at administrationen er blevet bedre til at erkende og rette en fejl. Hertil kommer, at man fremover vil forbedre kontrollen af, om den enkeltes varmeforbrug ser unormalt højt eller lavt ud.

Beboerens accept af forbrugsregnskabet hviler på, at der er tillid til, at opgørelserne er rigtige.
Fremover vil beboeren have mere at have den tillid i.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt