Fase 1-initiativer i forbindelse med Helhedsplanen

Bedre belysning og oprydning i de grønne områder er allerede gennemført

af Anne Katrine Høg

I øjeblikket arbejdes der på at gennemføre endnu et fase 1-initiativ, hvor der laves et gennembrud fra Ring­vejen til Gudrunsvej for at åbne om­rådet mere for resten af byen.

I forbindelse hermed anlægges der samtidig en stigennemgang ved Globus1, der skal give beboerne en nemmere adgang til Ringvejen.

Af andre fase 1-initiativer, der arbejdes med i øjeblikket, kan nævnes opsætning af spots/belysning på udvalgte steder, som er udsatte placeringer i forhold til kriminalitet.

Gravko er ved at lave hul i volden ind til Globus1

Gravko er ved at lave hul i volden ind til Globus1

Nye idéer
Af nye idéer til fase 1-initiativer, er der blandt andet ønske om multibaner i områderne. Gellerupparken har ønske om to multibaner, hvor den ene placeres ved Dortesvej og den anden ved Bentesvej.

Toveshøj ønsker en multibane placeret ved Laden. Multibanerne skal give områdets unge mulighed for blandt andet at spille fodbold og basket. Hvis det besluttes, at multibanerne skal anlægges, kan arbejdet opstartes til sommer.

Gennemførte tiltag
Af gennemførte fase 1-initiativer kan nævnes, at beplantningen i områderne er blevet beskåret betydeligt for at åbne området mere, samtidig med at der er opsat ekstra belysning for at sikre en større tryghed for beboerne, når de færdes i områderne.

Derudover har Gellerupparken fået anlagt en grusbane med tilhørende lysanlæg, så banen også kan bruges om aftenen, ligesom Toveshøj har fået anlagt en motionslegeplads til gavn for områdets børn. Derudover har der været afholdt diverse kulturelle aktiviteter med blandt andet en nabo- og grundlovsfest.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt