Fra udsat boligområde til regnbuekvarter

Præsten og bydelsmødre og mange andre kom med gode ideer til arkitektkonkurrencen

Syv dialogmøder i Foreningernes Hus har givet Brabrand Boligforening mange gode input til arkitektkonkurrencen for byrum og byparken. Bydelsmødre, præsten, Gellerup Højskole og klatreklubben er blot nogle af de lokale aktører, der sidst i august deltog i den supplerende inddragelsesproces, som Brabrand Boligforenings ad hoc-udvalg for Helhedsplanen Gellerup-Toveshøj har bestilt.

Input til arkitektkonkurrence

Der var mange fælles ønsker til indretningen af byrum og byparken, som er en del af Helhedsplanens aktiviteter. Arkitektkonkurrencen løber fra oktober og frem til næste år efter sommerferien, hvor et vinderprojekt vil blive præsenteret og forelagt beboerne i de to afdelinger. Netop nu skrives der på det program, som arkitekterne skal konkurrere efter, og dette program baserer sig blandt andet på de ønsker, der kommer fra beboerne, borgere og andre grupper med interesse i lokalområdet.

Flere farver, tryghed og udekøkkener

Fælles ønsker er blandt andet:
• Vis, vi er et Regnbuekvarter (flere farver ind i området)
• Miljøer med flerfunktionalitet og flerbrugere
• Tryghed i fællesskabet i det åbne rum
• Aktiviteter skal være lige på vejen
• Serier af udefaciliteter til madlavning
• Motions-, bevægelsesfaciliteter og opholdspavilloner
www.bbbo.dk og www.helhedsplangellerup.dk kan du læse alle input fra dialogmøderne og se billeder fra møderne.

Tak til alle deltagere

Deltagerne til dialogmøderne var: Fodboldklubben ACFC, Globus 1, Gellerup Badet, AGF Svømning, Aarhus Klatreklub, afdelingsbestyrelserne Gellerupparken og Toveshøj, Beboerhuset Laden, Gellerup Højskole, Yggdrasil, Livsværkstederne, Gellerup Kirke, Foreningerne i Foreningernes Hus og Yggdrasil, Haveforeningen Grønærten, Bydelsmødrene, Systuen Perlen, Aktiv Kvindeforening, Ramallah spejderne.

Derudover blev der gennemført en voxpop i området med interviews af forskellige beboergrupper.

Brabrand Boligforening siger tak til alle, der tog tiden til at bidrage med gode input og ideer.

Udstilling af projekter

Arkitektkonkurrencens første fase går i gang omkring oktober i år, hvor fem teams får tilsendt det program, de skal konkurrere efter. Efter årsskiftet præsenterer de hver deres forslag. Disse vil blive udstillet, så beboere og borgere kan kigge med og komme med bemærkninger.

Et eller to hold bliver valgt ud til at fortsætte til 2. fase af konkurrencen, hvor projektet nu bearbejdes, finpudses, korrigeres og bygges videre på, inden et bedømmelsesudvalg efter sommerferien næste år kan vælge et vinderprojekt, der skal godkendes på beboermøde i de to afdelinger. Det endelige vinderprojekt vil også blive udstillet.

Følg konkurrencen på Helhedsplanens Facebookside: Helhedsplanen Gellerup Toveshøj

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2013-08 Oktober

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data