Nye puljer med midler til udsatte områder

Helhedsplan

af Anne Katrine Høg

I boligaftalen af november 2010 er der blevet frigjort puljer med nye mid­ler til udsatte områder. De nye pul­jer skal være med til at styrke det al­mene byggeris konkurrenceevne og bi­drage til at afhjælpe og forebygge pro­blemer i de udsatte områder.
I forbind­else med arbejdet med Helhedsplanen i Gellerupparken og Toveshøj vil Brabrand Boligforening forsøge at få del i de nye midler i Landsbyggefonden. Beløbene i de nye puljer fordeler sig som vist nedenfor.

Investeringsramme til renovering:
2.64 milliarder kr. årligt i perioden 2013 – 2016
Ekstraordinær forhøjelse af in­ve­steringsrammen til
renovering:
2.5 mia. kr. i 2011
1.5 mia. kr. i 2012
1.0 mia. kr. i 2013

Kapitaltilførsel til nedrivninger:
500 mio. kr. over perioden 2011-2014

Infrastrukturændringer:
150 mio. kr. årligt i perioden 2011-2016

Boligsocial indsats:
440 mio. kr. årligt i perioden 2011-2014

Finanslovsaftalen 2011 åbner også op for nye midler til udsatte boligområder, hvor der er afsat følgende beløb;

Videoovervågning:
10 mio. kr.

Støtte til forældreprogrammer samt fritids- og kulturtilbud m.v.:
80 mio. kr.

Flyttetilskud:
20 mio. kr.

Fremskudte jobcentre:
20 mio. kr.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt