Stigende energipriser

Energipriser kan ses på hjemmesiden bbbo.dk

På Brabrand Boligforenings hjemmeside kan du se enhedsprisen på varme, vand og el for beboerne i de forskellige afdelinger.

Varme afregnes med en fast afgift, en enhedspris og en pris pr. haneandel. Den faste afgift dækker blandt andet fælles udgifter som for eksempel vedligeholdelse af ledningsnet m.m. Enhedsprisen fortæller, hvad varmen koster pr. enhed.

Haneandel er den fordelingsnøgle, der udregner prisen på den varme, der bruges til at opvarme til varmt vand. Normalt går 70% af varmebruget til fleksibel varme – altså det beboerne bruger til at opvarme boligen med. De resterende 30% går til at opvarme til varmt vand.

Enhedsprisen på varme udregnes ved at tage den samlede udgift til varme for en afdeling og dele den med det totale varmeforbrug for afdelingen. Så får man en pris pr. enhed, så man kan sætte pris på det varmeforbrug, den enkelte beboer har haft.

Én gang om året sender Århus Kommune Affald Varme en årsopgørelse med den samlede udgift til varme for den enkelte afdeling. Det er denne årsopgørelse, som boligforeningen bruger til at basere næste års varmepris på, samtidig med at prisudviklingen på varme løbende følges på Affald Varmes hjemmeside.

Da forbrug og udgift er forskellig for afdeling til afdeling vil enhedsprisen selvfølgelig også variere, ligesom der er forskelle i de fælles udgifter, der kommer ind under de faste udgifter.

Prishop i år

I år har prisen på varme taget et stort hop opad. Varmen er steget med ca. 15%. Dertil kommer, at den sidste vinter var hård, og at man i administrationen kan se, at der har været en stigning i varmeforbruget.

Beboerne har ganske enkelt haft mere åbent for radiatorerne i denne vinter end normalt, og man skal nok være forberedt på en større varmeregning. Husk, at man på sin huslejekvittering løbende kan holde øje med forskellen mellem det, man betaler for varme à conto hver måned, og så et beregnet varmeforbrug.

Er varmeforbruget takseret højere end à conto beløbet, skal man være forberedt på en ekstraregning, når varmeregnskabet gøres op i efteråret.

Fejlrettelse afsluttet

Endelig har beboerne i Brabrand Boligforening de seneste varmeregnskabsår fået indregnet en rabat fra Affald Varme på grund af den meget omtalte fejl fra varmeselskabet, hvor man har opkrævet for meget varme hos forbrugerne i Århus Kommune.

Denne tilbagebetaling, som i Brabrand Boligforening har været indregnet som en slags rabat i varmeprisen, er nu ophørt, og det vil kunne mærkes på varmeprisen fremover.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-06 juli

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-06 juli side 20
i sektionen Foreningen

forsiden af magasinet 2011-06 juli

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data