Stigende energipriser

Energipriser kan ses på hjemmesiden bbbo.dk

af journalist Marianne Stenberg

På Brabrand Boligforenings hjemmeside kan du se enhedsprisen på varme, vand og el for beboerne i de forskellige afdelinger.

Varme afregnes med en fast afgift, en enhedspris og en pris pr. haneandel. Den faste afgift dækker blandt andet fælles udgifter som for eksempel vedligeholdelse af ledningsnet m.m. Enhedsprisen fortæller, hvad varmen koster pr. enhed.

Haneandel er den fordelingsnøgle, der udregner prisen på den varme, der bruges til at opvarme til varmt vand. Normalt går 70% af varmebruget til fleksibel varme – altså det beboerne bruger til at opvarme boligen med. De resterende 30% går til at opvarme til varmt vand.

Enhedsprisen på varme udregnes ved at tage den samlede udgift til varme for en afdeling og dele den med det totale varmeforbrug for afdelingen. Så får man en pris pr. enhed, så man kan sætte pris på det varmeforbrug, den enkelte beboer har haft.

Én gang om året sender Århus Kommune Affald Varme en årsopgørelse med den samlede udgift til varme for den enkelte afdeling. Det er denne årsopgørelse, som boligforeningen bruger til at basere næste års varmepris på, samtidig med at prisudviklingen på varme løbende følges på Affald Varmes hjemmeside.

Da forbrug og udgift er forskellig for afdeling til afdeling vil enhedsprisen selvfølgelig også variere, ligesom der er forskelle i de fælles udgifter, der kommer ind under de faste udgifter.

Prishop i år
I år har prisen på varme taget et stort hop opad. Varmen er steget med ca. 15%. Dertil kommer, at den sidste vinter var hård, og at man i administrationen kan se, at der har været en stigning i varmeforbruget.

Beboerne har ganske enkelt haft mere åbent for radiatorerne i denne vinter end normalt, og man skal nok være forberedt på en større varmeregning. Husk, at man på sin huslejekvittering løbende kan holde øje med forskellen mellem det, man betaler for varme à conto hver måned, og så et beregnet varmeforbrug.

Er varmeforbruget takseret højere end à conto beløbet, skal man være forberedt på en ekstraregning, når varmeregnskabet gøres op i efteråret.

Fejlrettelse afsluttet
Endelig har beboerne i Brabrand Boligforening de seneste varmeregnskabsår fået indregnet en rabat fra Affald Varme på grund af den meget omtalte fejl fra varmeselskabet, hvor man har opkrævet for meget varme hos forbrugerne i Århus Kommune.

Denne tilbagebetaling, som i Brabrand Boligforening har været indregnet som en slags rabat i varmeprisen, er nu ophørt, og det vil kunne mærkes på varmeprisen fremover.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt