Afd. 5: Toveshøj stemte nej til budgettet

Afdeling 5 – Toveshøj

Utilfredshed med de øgede henlæggelser fik et flertal af beboerne på Toveshøj til at afvise budgettet for 2012

af Helle Hansen

Henlæggelser på 900.000 kroner i det kommende års budget var sandsynligvis en af de konkrete årsager til, at et flertal af beboerne på Toveshøj vendte tommelfingeren nedad til det budget, som blev præsenteret på afdelingsmødet i Laden tirsdag den 13. september.

Medlemmer af afdelingsbestyrelsen havde ellers inde afstemning været på talerstolen for at forsikre beboerne, at den havde været inde og kigge på budgettet og de foreslåede stigninger, som i alt beløb sig på 6,97 % eller en stigning på 46,32 kroner pr kvadratmeter i 2011 – det betyder en huslejestigning på 367 kroner om måneden for en lejlighed på 95 kvadratmeter.

Lagkage-forbrug
Boligforeningens regnskabschef Mogens Clingman havde forud for afstemningen forelagt budgettet for beboermødet ved hjælp af en pædagogisk udskåret lagkage-tegning, som viste, hvordan afdelingens udgifter fordeler sig.

Han forklarede, at 44 procent af udgifterne er upåvirkelige som for eksempel skatter. 41 procent kaldte han adfærdsafhængige udgifter, det er blandt andet renovation, hvor beboerne selv kan være med til at nedsætte udgiften, hvis man for eksempel bliver bedre til at sortere affald. 15 procent af budgettet kan beboerne i nogen grad være med til påvirke, det er blandt andet udgifter til beboeraktiviteter, fester og den boligsociale indsats samt beboerrådgivningen.

Lav standard
Mogens Clingman forklarede, at henlæggelserne var sat op for at være med til at hæve standarden i lejlighederne, som er meget nedslidte. Det er for at komme klager til tilsynet i forkøbet, for hvis beboerne klager og får ret, så kommer regningen for istandsættelsen alligevel direkte til afdelingen.

Det samme gælder afdelingens beslutning om at indsætte nye køkkener i de lejligheder, hvor de gamle køkkener er ved at falde fra hinanden. Prisen for det nye køkken bliver selvfølgelig sat på huslejen i den lejlighed, som får nyt køkken indsat. Hvis en ny beboere derimod flytter ind i en lejlighed med et gammelt køkken og klager over standarden og får ret hos tilsynet, skal afdelingen sætte et nyt køkken ind, uden at beboeren skal betale for det, og så ender udgiften hos afdelingen.

Stor spørgelyst
Andre i salen rejste også spørgsmål ved stigningen på konto 119, der er afdelingsbestyrelsens konto. Og nogen klagede over, at der ikke var kommet de lovede gynger, ligesom der blev efterlyst nyt sand i sandkasserne.

Og afdelingsbestyrelsesmedlem Henning Bay Thomsen var flere gange på talerstolen for at agitere for, at regnskabet var ulovligt. Både med hensyn til henlæggelserne på de 900.000, men også med hensyn til kontoen med tab ved tomgang ved lejeledighed, hvor Henning Thomsen slog fast, at afdelingen skulle kunne hente pengene i dispositionsfonden.

Regnskabschef Mogens Clingman slog fast, at budgettet ikke var ulovligt, men at der i forbindelse med helhedsplanen for Gellerupparken og Toveshøj er lavet en aftale med Aarhus Kommune om tabet ved lejeledighed, så afdelingen er sikker på at få de penge ind igen.

En ommer og så til tilsynet
Det nedstemte budget skal nu kigges igennem endnu engang af regnskabschef Mogens Clingman for at se, om der kan ske ændringer og herefter det behandles i foreningsbestyrelsen. Derefter skal det sendes ind til tilsynet i Aarhus Kommune.

En huslejestigning skal varsles med tre måneder, så det forkastede budgetforslag med huslejestigningen på 6,97 procent bliver alligevel sendt rundt til beboerne med varslede huslejestigning pr. 1. januar 2012. Hvis det efterfølgende lykkes at finde ud at nedbringe stigningen, så bliver huslejen selvfølgelig kun forhøjet med den lavere procentsats.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt