Rådmand i aktion mod rågekoloni

Rådmanden for Sundhed og Omsorg tilbyder at besigtige Århus’ største rågekoloni

af Kurt Bülow – illustration af Jesper Ankjær

Aarhus kommune træder nu mere aktivt ind i kampen mod Århus største rågekoloni på Årslev Møllevej, hvor et tusindtal af de sorte fugle dirigerer med hverdagen for tre institutioner, bl.a. et plejehjem, og især er nærgående og ubehagelige i yngletiden og altid støjende og skrigende – ”Mågeproblemerne i Århus midtby er for intet at regne,” siger en talsmand.

Skriftlige udtalelser og klager om fugleplagen og info om, at de sorte fugle skræmmer især demente beboere på plejehjemmet, har fået rådmanden til at rette forespørgsler til forvaltningen om at gøre noget ved det umage naboskab.
”Vi arbejder på at finde en løsning på problemerne,” udtaler rådmanden for Sundhed og Omsorg, Peder Udengaard, i en mail, der fortsætter: ”alternativt kan jeg også evt komme ud på en besigtigelse med en journalist.”

Laserstråler eller bly
Problemerne kan løses, såfremt skovejer Søren Loft, Horsens, sammen med Aarhus Kommune ansøger Naturstyrelsen om tilladelse til at beskyde bestanden i vintermånederne, hvilket plejer at være en ekspeditionssag – spørgsmålet er hvordan?

Nutidens laserstråler eller gammeldags bly synes at være de bedste løsninger.
Aarhus Kommune har kontakt med et korps på næsten 100 jægere og forenings-skytter til bekæmpelse af rågekolonier, og her bruges som regel 6mm-salonrifler med kikkertsigte.
Den store rågekoloni med 7-800 reder først for i Riisskov er de sidste 10 år blevet beskudt så effektivt af riffelskytter fra lokale klubber og med moderne grej, at kolonien nu er nede på et halvt hundrede reder

Kun udflytterne beskudt
Århus kommune har i år paradoksalt nok efter indstilling fra den kommunale biolog kun beskudt to små udflytterkolonier med nogle få reder i Årslev skov på den anden side af Silkeborgvej og en begyndende koloni i den fredede Voldbæk-slugt nær et lille parcelhus-kvarter ud til Silkeborgvej.
Det er i luftlinje mindre end en kilometer fra hovedkolonien med 500 reder og en ny generation på vej. De bor eksklusivt i udkanten af Årslev fredskov i en håndfuld flere hundrede år gamle egetræer, der står på de gamle meterhøje og brede jorddiger. Herfra er der nogle steder kun et stenkast hen til de første plejehjems-boliger, der igen er tætte naboer til seniorbofællesskabet Voldbækhave,

Den kommunale biolog Niels Jørgen Friis fra de grønne områder har ikke villet anerkende jorddiget som grænseskellet, og at den yderste trægrænse fyldt med rågereder befinder sig over den kommunale græsplæne foran et plejehjem og et seniorbofællesskab.

Ingen kender grænsen
Foreløbig har ingen af parterne kunnet påvise nøjagtige grænselinjer mellem den private skovejer og Århus kommune, selv om matrikeldirektoratet har været involveret.

Efter det store rågemøde i foråret på plejehjemmet Møllegaarden besigtigede kommunens repræsentant biolog Niels Jørgen Friis sammen med vildtkonsulent Jesper Schytte og beboere fra Voldbækhave området.
Da selskabet stod i skovbrynet med frit udsyn til de berørte områder, måtte biologen indrømme, at store partier af hele og halve træer fyldt med rågereder strakte sig langt ind over de kommunale græsplæner, så beboerne ikke kan bruge deres mini-terrasse med solhjørne.
Under især den lange yngleperiode er fuglene så støjende og nærgående, at plejehjemsbeboerne ud mod skoven må holde døre og vinduer lukkede ved besøg for at føre en almindelig samtale.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt