Fra Beboerrådgivningen

Forskudsopgørelse, NemID, forsikringer og økonomi

Så er det blevet den tid på året, der for mange familier er traditionernes tid, og hvor mørket forsøges oplyst med levende lys på adventssøndage; på sankt Luciadagen og selvfølgelig i selve juledagene.

Er det en tradition – skat?

Men i andre sammenhænge kan man også tale om traditioner. På denne her tid af året er det nemlig også en god idé, at interesserer sig for, hvad Skats gæt til dit skattekort for det næste år er – forskudsopgørelsen.

For en del mennesker sker der ikke de store ændringer fra det ene år til det næste, hvorfor Skats gæt ikke vil give anledning til, at noget skal ændres. Dette er f.eks. tilfældet, hvis du har været og fortsat er på kontanthjælp, (førtids-)pension eller er i fast arbejde. Du skal dog være opmærksom på, at Skat bygger sit gæt på dine økonomiske forhold sidste år og ikke i år.

Et eksempel på, at der kan være grund til at ændre, er, hvis man er blevet separeret eller skilt, og man på baggrund af en afgørelse på Statsforvaltningen er begyndt at betale børnebidrag. Du vil så have mulighed for at få skatte-fradrag for betaling af normalbidraget og dermed få et højere månedsfradrag, hvilket betyder, at du får lidt mere udbetalt hver måned.

NemID

Tidligere modtog vi alle et brev med forskudsopgørelsen fra Skat og kunne dermed checke, om de oplysninger Skat havde var rigtige. Men her i den moderne tidsalder opfordres vi nu alle til selv at gå ind på Skats hjemmeside for at checke vores forskudsopgørelse i vores skattemappe og eventuelt ændre forkerte oplysninger.

Dette kan du gøre med en tast-selv-kode til Skat, men endnu bedre er det at benytte NemID. En del beboere har allerede fået NemID og bruger det både til Skat, Netbank m.m.; men for dig, der endnu ikke har anskaffet det, så opfordrer vi kraftigt til, at du anskaffer dig det, da der fremover bliver flere og flere gange, hvor det er praktisk at have NemID.

Ændringer på vej

Desværre oplever vi også i Beboerrådgivningen, at verdenskrisen har betydning lokalt. Det er tydeligt for os, at det er blevet svære at finde arbejde, ligesom en del beboere, der under opsvinget kom i arbejde, igen står uden beskæftigelse.

I den forbindelse vil nogle familier have glæde af, at den nye regering har besluttet at afskaffe starthjælpen og kontanthjælpsloftet. Samtidigt er det blevet besluttet ikke fremover at begrænse børnefamilieydelserne i familier med 3+ børn. Vi håber, at dette vil komme både børn og voksne til gavn i de berørte familier.

Når vi snakker om børn, så sker der en anden vigtig ændring næste år, da kommunerne ikke længere pr. automatik vil have forsikringer, der dækker børnene, når de er i skole og institution. Det kan derfor være en god idé, hvis du som forælder overveje dine forsikringer.

En almindelig husstandsforsikring vil ofte dække, hvis dit barn laver tings-skader f.eks. ødelægger en rude under boldspil, men hvis dit barn selv skulle komme til skade – personskade – så kan det være af betydning, at du har tegnet en ulykkesforsikring. Vi vil derfor opfordre til, at du overvejer dine forsikringsmæssige forhold.

Sommerferie – nu?!

Nej… nu skal julen først nydes, men vi kan oplyse, at vi igen i år forventer at få penge til den mangeårige tradition for sommerferiehjælp. Husk derfor at se Skræppebladet i februar, da vi der vil have nyt omkring ansøgningsfrister mv.

Med ønsket til alle beboere om en glædelig jul og et godt nytår

Med venlig hilsen Jens Høgh,
Abelone Asingh og Maryam Feriedanian

NemID kan bestilles på:
www.nemid.nu

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2011-10 December

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2011-10 December side 8
i sektionen Artikler

forsiden af magasinet 2011-10 December

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data