General­forsamling i Tousgårdens Venner

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2012 kl 19.00

DAGSORDEN:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning til godkendelse
 • Foreningens regnskab til godkendelse
 • Indkomne forslag
 • Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  På valg er:
  Kisser Eberhard
  Esben Trige
  Suleyman Demirtas
  Elmer Beck
  Tre suppleanter vælges
  Valg af parlamentariske revisorer samt revisorsuppleanter
 • Eventuelt

Huset giver kaffe, te, øl og vand.

Regnskab kan hentes i Laden på hverdage 9-15 eller efter aftale.

Eventuelle forslag til dagsordenen skal være formand Esben Trige i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

KUN ADGANG FOR MEDLEMMER

KONTINGENT SKAL VÆRE BETALT SENEST TRE HVERDAGE FØR GENERALFORSAMLINGEN.

Hvis du ikke allerede er medlem kan du blive det ved henvendelse i Laden. Det koster kun 75 kr. pr. år for enkeltpersoner. Institutioner og foreninger 400 kr. pr. år. Èt medlemskab er lig med én stemme.

BLIV MEDLEM, STØT DIT LOKALE BEBOERHUS OG MØD OP TIL GENERALFORSAMLINGEN.

NB NB NB NB NB NB NB NB NB

Denne ekstraordinære generalforsamling har samme dagsorden som den ordinære, der ved en fejl ikke kom med i februarnummeret af Skræppebladet, som den skal jf. vedtægterne.
Kom derfor til generalforsamling d. 20 marts og vær med til at styrke Laden, og hør om de nye projekter.

Med Venlig hilsen
Esben Trige
Formand Tousgårdens Venner

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

 • Øv - ikke god
 • Nogenlunde
 • OK
 • Cool - god artikel
 • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-02 Marts
i sektionen Aktiviteter

forsiden af magasinet 2012-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data