Generalforsamling i Tousgårdens Venner

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2012 kl 19.00

DAGSORDEN:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning til godkendelse
 • Foreningens regnskab til godkendelse
 • Indkomne forslag
 • Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  På valg er:
  Kisser Eberhard
  Esben Trige
  Suleyman Demirtas
  Elmer Beck
  Tre suppleanter vælges
  Valg af parlamentariske revisorer samt revisorsuppleanter
 • Eventuelt

Huset giver kaffe, te, øl og vand.

Regnskab kan hentes i Laden på hverdage 9-15 eller efter aftale.

Eventuelle forslag til dagsordenen skal være formand Esben Trige i hænde senest otte dage før generalforsamlingen.

KUN ADGANG FOR MEDLEMMER.
KONTINGENT SKAL VÆRE BETALT SENEST TRE HVERDAGE FØR GENERALFORSAMLINGEN.

Hvis du ikke allerede er medlem kan du blive det ved henvendelse i Laden. Det koster kun 75 kr. pr. år for enkeltpersoner. Institutioner og foreninger 400 kr. pr. år. Èt medlemskab er lig med én stemme.

BLIV MEDLEM, STØT DIT LOKALE BEBOERHUS OG MØD OP TIL GENERALFORSAMLINGEN.

NB NB NB NB NB NB NB NB NB
Denne ekstraordinære generalforsamling har samme dagsorden som den ordinære, der ved en fejl ikke kom med i februarnummeret af Skræppebladet, som den skal jf. vedtægterne.
Kom derfor til generalforsamling d. 20 marts og vær med til at styrke Laden, og hør om de nye projekter.

Med Venlig hilsen
Esben Trige
Formand Tousgårdens Venner
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt