Leder

Et vildnis af udlejningsregler

af Hans Esmann Eriksen

En række spørgsmål rejser sig, når man står i kø til en almen bolig.

Hvem får den ledige lejlighed? Og hvor langt er jeg oppe på ventelisten? Det er spørgsmål, som både beboere, boligpolitiske aktive og forventningsfulde ansøgere kan stille.
De regler, der anvendes i Århus, ser i dag anderledes ud end tidligere, fordi hensynet til de socialt udsatte boligområder og dannelsen af et samlet AARHUSbolig har ændret, hvordan ventelisten ser ud.

Ventelistereglerne er komplekse. Så komplekse at selv garvede medlemmer af afdelingsbestyrelser har svært ved at finde gennem vildnisset. Det gør det vanskeligt for dem at fortælle potentielle beboere, hvor de bør søge.
Det gør det også vanskeligt at gennemføre en debat i boligforeningen, om hvordan reglerne virker, og om de er rimelige og virker efter hensigten. Udlejningsregler er ikke hugget i granit, de kan ændres, hvis der er politisk vilje bag, og hvis der kan skabes enighed med Aarhus Kommune.

Skræppebladet har i dette nummer forsøgt at beskrive vildnisset af udlejningsregler. Vi har konsulteret foreningens udlejningschef i skriveprocessen, så artiklen er så korrekt og dækkende som muligt. Vi må dog indrømme, at det ikke er blevet en pixibog i ventelisteregler.

Skræppebladet har skrevet artiklen for at informere, men også for at skabe grundlag for en debat blandt beboerne om, hvorfor reglerne er, som de er, og om reglerne bør udvikles og forbedres.Og vi vil opfordre beboere og læsere til i de kommende numre af Skræppebladet at skrive læserbreve og debatindlæg. Samtidig vil vi forsøge at nuancere debatten ved at gennemgå konsekvenserne for forskellige typer af ansøgere.

Så grib pennen og deltag i debatten. Det er vigtigt, at ventelisterne tager udgangspunkt i de nuværende og kommende beboeres ønsker og ikke alene i kommunale og administrative synsvinkler.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt