Leder

Et vildnis af udlejningsregler

En række spørgsmål rejser sig, når man står i kø til en almen bolig.

Hvem får den ledige lejlighed? Og hvor langt er jeg oppe på ventelisten? Det er spørgsmål, som både beboere, boligpolitiske aktive og forventningsfulde ansøgere kan stille.
De regler, der anvendes i Århus, ser i dag anderledes ud end tidligere, fordi hensynet til de socialt udsatte boligområder og dannelsen af et samlet AARHUSbolig har ændret, hvordan ventelisten ser ud.

Ventelistereglerne er komplekse. Så komplekse at selv garvede medlemmer af afdelingsbestyrelser har svært ved at finde gennem vildnisset. Det gør det vanskeligt for dem at fortælle potentielle beboere, hvor de bør søge.
Det gør det også vanskeligt at gennemføre en debat i boligforeningen, om hvordan reglerne virker, og om de er rimelige og virker efter hensigten. Udlejningsregler er ikke hugget i granit, de kan ændres, hvis der er politisk vilje bag, og hvis der kan skabes enighed med Aarhus Kommune.

Skræppebladet har i dette nummer forsøgt at beskrive vildnisset af udlejningsregler. Vi har konsulteret foreningens udlejningschef i skriveprocessen, så artiklen er så korrekt og dækkende som muligt. Vi må dog indrømme, at det ikke er blevet en pixibog i ventelisteregler.

Skræppebladet har skrevet artiklen for at informere, men også for at skabe grundlag for en debat blandt beboerne om, hvorfor reglerne er, som de er, og om reglerne bør udvikles og forbedres.Og vi vil opfordre beboere og læsere til i de kommende numre af Skræppebladet at skrive læserbreve og debatindlæg. Samtidig vil vi forsøge at nuancere debatten ved at gennemgå konsekvenserne for forskellige typer af ansøgere.

Så grib pennen og deltag i debatten. Det er vigtigt, at ventelisterne tager udgangspunkt i de nuværende og kommende beboeres ønsker og ikke alene i kommunale og administrative synsvinkler.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-02 Marts

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-02 Marts side 2 forsiden af magasinet 2012-02 Marts

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data