Tanker om Råderetten

Læserbrev

Noget af det bedste der er sket for beboerne inden for de senere år, er indførelsen af Råderetten.

Råderetten giver både beboerne og den afdeling, man bor i, et ”løft”, ligesom glæden ved selv at kunne bestemme, ikke er at foragte.
Boligforeningers forældede holdning, at ”vi alene vide, hvad der er bedst for beboerne”, har virkelig fået et skud for boven.
Det er mit indtryk, at når boligforeninger nu har måtte afgive magt til beboerne, så har man i boligforeningerne den holdning, at det under alle omstændigheder ikke skal være alt for let for beboerne at få tilladelse til at udnytte Råderetten.

Bestemmelserne for Råderetten angiver – jvf. Lov nr. 921 af 10.09.2004 og de dertil hørende lovbekendtgørelser nr. 610 af 21.06.2005 og nr. 627 af 23.06.2005 - at boligforeningen skal svare på en ansøgning om udnyttelse af Råderetten inden 8 uger (samt evt. juli måned, der ikke regnes med i de 8 uger), og det må jo fortolkes således, at har man efter 8 ugers forløb intet svar modtaget fra boligforeningen, så skal man blot skal agere, som om man har fået tilladelsen. Dette fik jeg i øvrigt bekræftet ved henvendelse til BL.

Det er selvfølgelig helt rimeligt med 8 ugers svarfrist, såfremt det drejer sig om større ting, hvor der kræves byggetilladelse m.v., men drejer det sig om mindre/simple ting, hvor der ikke er involverede myndigheder og håndværkere med autorisation, bør der kunne gives et hurtigt svar.

8. februar bad jeg skriftligt boligforeningen – alt med henvisning til Råderetten – om at måtte udskifte en frithængende håndvask med et baderumsmøbel med nedfældet vask, ligesom der var vedlagt et tilbud på ”totalentreprise” fra Vordingborg Køkkenet.

Det er jo ikke noget stort projekt, og det kræver end ikke håndværkere med autorisation, så principielt kunne jeg selv udføre projektet.

For boligforeningen er det åbenbart et stort projekt, eftersom jeg endnu ikke – efter 8 ugers forløb – har modtaget et svar.

Det manglende svar kan jo tolkes således, at mit projekt er så stort, at det virkelig må overvejes nøje, og jeg har da også gået og tænkt over, om udskiftning af en frithængende håndvask med et baderumsmøbel med nedfældet håndvask, som jeg i øvrigt selv betaler, måske skal forelægges Repræsentantskabet og Foreningsbestyrelsen eller måske skal projektet også fremlægges for Tilsynet med almene boliger.

Måske er min ansøgning gået tabt, men det kan i hvert fald ikke være sket hos PostDanmark, eftersom ansøgningen er lagt direkte i varmemesterens postkasse, og den har mig bekendt ikke været brudt op.

I henhold til bestemmelser for udnyttelse af Råderetten er boligforeningen forpligtet til at svare inden for 8 uger; disse 8 uger er nu gået, så nu har jeg sat arbejdet i gang.
Nu kan man jo spørge, hvorfor jeg ikke har kontaktet boligforeningen og ”rykket” for et svar. Det har jeg ikke, eftersom jeg som beboer har forpligtigelser over for boligforeningen, og boligforeningen har forpligtelser over for mig som beboer; forpligtigelser som vi hver i sær skal efterleve.

Vi skal ikke være ”barnepige” for hinanden; enhver må udvise rettidig omhu, og leve op til sine forpligtigelser.

Som beboer i vor boligforening betaler et af de højeste administrationsgebyrer inden for den almene sektor, så det kan jo ikke være på grund af ressourcemangel, at jeg endnu ikke har fået svar.
Hvorom alting er, så har jeg efter 8 ugers ventetid, endnu ikke modtaget noget svar på mit simple spørgsmål om at udskifte en frithængende vask med et baderumsmøbel med nedfældet vask; det kunne jeg godt tænke mig en forklaring på.

Gert Brügge


svar på læserbrev:

Tanker om Råderetten

”Grundet afvikling af restferie og arbejdsopgaver i forbindelse med renoveringen af Skovgårdsparken blev sagen ved et uheld forlagt.

Vi beklager mange gange. Generelt bestræber vi os på at svare inden for 5 arbejdsdage i sager om individuel råderet.”

Med venlig hilsen
Rune Utoft
Administrationschef
Brabrand Boligforening

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-04 Maj

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-04 Maj side 17
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2012-04 Maj

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data