Råderetten skal gøres mere gennemskuelig

Råderetten er et centralt begreb for beboere i almene boliger. Den giver ret til at udføre forbedringer i boligen, og på den måde får beboerne mulighed for at indrette deres bolig efter egne ønsker og behov

Af Susanne Witting, administrationschef

Det lyder måske simpelt, men det kan være svært at gennemskue, hvordan man som beboer kan forbedre og forandre sin bolig, og mange afdelinger mangler ganske enkelt et råderetskatalog, der præsenterer beboerne for de muligheder, der foreligger.

Brabrand Boligforening vil gerne gøre råderetten mere gennemskuelig og lettere tilgængelig. Derfor var afdelingsbestyrelserne inviteret til kursus i råderet den 21. marts.

Stort engagement
Kurset blev afholdt i samarbejde med BL, og interessen var stor. Samtlige 33 pladser var taget, og de deltagende afdelingsbestyrelsesmedlemmer viste stor interesse for emnet.

De fik en grundig gennemgang af mulighederne for forandringer og forbedringer i boligerne, og hvordan man ansøger og anmelder råderetsarbejder. Fordele og ulemper ved at vælge kollektive råderetsordninger i afdelingerne blev også drøftet, da afdelingsmødet kan beslutte at indføre en kollektiv råderetsordning, som kan være med til at sikre, at alle lejemål i afdelingen på sigt bliver renoveret.

De forskellige former for finansiering blev præsenteret af BL’s udsendte medarbejder, og så blev der taget hul på det forestående arbejde med at lave råderetskataloger i de enkelte afdelinger, der sætter rammerne for, hvilken type forbedringer og forandringer beboerne kan vælge at få udført.

Efter godt tre timers intensivt kursus og en masse relevante spørgsmål fra de engagerede deltagere er afdelingsbestyrelserne nu klædt på med inspiration og værktøjer til det videre arbejde med råderetten i deres respektive afdelinger.


Råderetten giver mulighed for forbedringer inde i boligen. Men råderetten kan også bruges til at gennemføre forbedringer og forandring uden for selve boligen.

Der er to former for råderet:

Kollektiv råderet, hvor det er afdelingen, der i fællesskab bestemmer, hvilke typer arbejde der er mulighed for at vælge imellem.

Individuel råderet, hvor det er beboeren, der – indenfor en given ramme – bestemmer, hvilke forbedringer og forandringer vedkommende ønsker at lave i og omkring sin bolig.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt