Afd. 22: Et anderledes referat fra et boligtagermøde

Afdeling 22 – Sonnesgården

Uffe Rumler ikke, men refererer

En højtidelig dag er overstået!

En af årets helt store og afgørende begivenheder er nu vel overstået, nemlig forårets afdelingsmøde, hvor store og vigtige begivenheder tages op til overvejelse og diskussion, ligesom vigtige og afgørende beslutninger kan tages, naturligvis efter rettidig anmeldelse og orientering.

Der er noget absolut højtideligt over en sådan dag. Afdelingsbestyrelsens medlemmer går omkring med tænksomme miner, og alle med et stykke papir i hånden. Afdelingens edb-udstyr og andet teknisk udstyr afprøves, så intet kan gå galt, når det store øjeblik indtræffer: gennemgangen af regnskabet!

Nu er vi boligtagere der lytter andægtigt

Afdelingens boligtagere (jo, jo – udtrykket er korrekt ifølge Brabrand Boligforening) indfinder sig i god tid, så man får sikret sig gode pladser med udsyn efter behørig indskrivning hos sekretæren eller dennes stedfortræder. Der hilses med højtidelige miner på de uniformerede og altid høflige og imødekommende gæster fra administrationen, der orienteres og får forklaret af en oplagt og vidende inspektør, der også stiller sig til rådighed for afdelingsbestyrelsen, hvis der fra tilhørerne (boligtagerne) skulle stilles spørgsmål af teknisk art fx omkring placering af cykelstativer eller affaldscontainere.

Efter valg af dirigent (ikke kampvalg!) bydes der velkommen af en veloplagt formand, der samtidig aflægger udførlig og velformuleret beretning, hvorefter kassereren afleverer dagens clou – regnskabet, der viser overskud! Der lyttes andægtigt og klappes behørigt, mens det diskuteres stille og sagligt, om man dog ikke kunne bruge dette overskud på en fornuftig måde: 10 års fest eller en fælles udflugt til Tyskland!

Forslag og bemærkninger – de virkelige problemer

Nu er der så givet plads til forslag og bemærkninger, og her kommer så de virkelige problemer på banen: hvor skal de nyindkøbte stole placeres, hvor er der bedst mulighed for behagelige solskinstimer og det helt store og vigtige: bør der stilles krav til nye beboeres læsefærdigheder, så skiltningen på affaldscontainerne ikke bliver misforstået, og der placeres plastik i containeren med pap!

En enkelt af boligtagerne ville gerne vide lidt om solfangeranlæg, ligesom en anden ønskede nærmere besked omkring eventuelle alternative muligheder for modtagelse af tv-programmer, men her kunne vi så glæde os over bestyrelsens kortfattede meddelelse om, at disse småting arbejdede man da med løbende, og orientering ville komme, når og hvis der var nyt omkring disse ting.

Så var der tid til afsluttende snak over en kop kaffe eller en sodavand!

Et vellykket og godt afdelingsmøde var overstået, og vi kan glæde os til det næste i september!

PS. Inspektøren vil flytte fra Holmstrup

Vor inspektør har meddelt mig, at han efter at have læst mit indlæg i sidste nummer af ”Skræppen”, vil gøre opmærksom på, at hvis det kommer dertil, at han får anvist en husbåd som inspektørbolig, skal den ikke placeres på Brabrand Sø men derimod på Stilling Sø, for der er jagten bedre!

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-05 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-05 Juni side 25
i sektionen Afdelingerne

forsiden af magasinet 2012-05 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Gellerup Museum
Gudrunsvej 16, 6
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data