Afd. 6: Et beboer­møde i Holmstrup

Læserbrev

Jeg har i aften den 23. april deltaget i Holmstrups ordinære beboermøde, hvor der var rigtig mange mødt frem. Det store fremmøde skyldtes sikkert at der var flere kontroversielle emner på dagsordenen. Fx totalt rygeforbud i vores selskabslokale, samt forslag med totalt forbud mod dyr, ligeledes i selskabslokalet, samt en udvidelse af nedlukning af musikanlæg fra tidligere kl. 01.00 til kl. 02.00.

Disse emner kunne tilsyneladende få folk op ad sofaen, og godt for det, debatten gik til tider meget højlydt og følelsesmæssig dybt engageret. I denne sammenhæng skylder jeg såvel dirigenten Keld Albrechtsen som Edvin Juhl en uforbeholden undskyldning, idet jeg i kampens hede, gik efter manden og ikke efter bolden, så undskyld for det Keld og Edvin – det skal ikke gentage sig. Forbud mod dyr og rygning blev ikke vedtaget, men det blev derimod udvidelsen af spilletiden frem til kl. 02.00 hvilket jeg beklager dybt, idet vi bor i umiddelbar nærhed af selskabslokalet, hvor vi uge efter uge, året rundt, oplever festendes manglende hensyn til, at festen foregår i et beboelsesområde. Vi har festende, der løber op og ned ad trapperne, leger tag-fat udenfor vores døre, diskuterer, drikker og råber umiddelbart uden for vores vinduer. Ikke at forglemme de festendes afslutning på festlighederne med en rask lille slåskamp på parkeringspladsen foran byggeriet, der sommetider først slutter, når politiet stopper festen. Så jo, det går i olie, når der er fest i Holmstrup.

Jeg kunne godt ønske mig tilbage til den tid, hvor afdelingens festlokale var for afdelingens beboere, så vidste vi, hvem vi skulle gå til, når det gik galt. Nu er der ikke nogen overhovedet der i forbindelse med en fest, ved hvem man med held kan henvende sig til for at få sat en stopper for 120 db. fra et højttaleranlæg, og en bas der gungrer BUM-BUM-BUM-BUM-BUM i timevis eller uhæmmet råbende menneskers respektløse adfærd, et slagsmål, eller 17 unger, der løber op og ned ad vores trapper, råber og skriger lige uden for vinduerne og i en mellemgang op til vores terrasse. Det er som at være nabo til en børnehave/fritidshjem/ungdomsskole/restauration, så jo, vi ville gerne, om det var muligt, at finde en anden løsning på sådanne støjproblemer, ikke mindst, fordi støjen har været tiltagende de seneste fire-fem år, og bliver formentlig ikke mindre i årene fremover.

Jeg kunne godt tænke mig, at man arbejdede lidt visionært, idet man inden for en kort årrække har sammenkørt driften for fire afdelinger her på Holmstrup mark. Dette må have sparet noget økonomi, som måske kunne bruges til eventuelt at etablere en fælles driftscentral, med kontor, lager, værksted og så måske et selskabslokale, der lå lidt afsides, så festende uden en bunke klausuler, kunne udfolde sig. Driften kunne spare mange skridt med at hente reservedele med mere, og vi som beboere, ville have nem adgang til en samlet driftsafdeling, med de faciliteter, der hører til en sådan.

Her øst for byggeriet ned mod cykelstien, ligger der et formidabelt område, der ville være aldeles velegnet til formålet, men selvfølgelig vil det koste penge at etablere. Hvis vi sætter os ned og regner på, hvilke muligheder det ville give, var der måske også økonomi at hente i frigjorte lokaler eventuelt til andre lejemål eller andet, lokaler der pt. benyttes af driften til diverse. Der ville også blive ro omkring diverse fester med anstændigt hensyn til beboerne i området. Kunne der tænkes nye og flere tiltag til fælles bedste samt tid der spares for personalet i undgået renderi.

Men hvis der ikke tænkes lidt visionært, vil det aldrig komme på tale, at der kan etableres noget, lidt udenfor de gængse rammer. Det vil jeg ønske, når jeg ser et stjerneskud!


Arkivfoto (kun online) af Jens Skriver: Holmstrups festlokale set udefra ved sommerfest 2011

Arkivfoto (kun online) af Jens Skriver: Holmstrups festlokale set udefra ved sommerfest 2011

Et svar til Poul-Erik Østergård

Hej Poul-Erik

Dit forslag om at etablere et nyt selskabslokale sammen med et nyt driftskontor i den sydøstlige ende af Holmstrup er ikke realiserbart af flere grunde.

Økonomi
Den fælles drift er indført for flere år siden, og besparelserne er for længst indarbejdet i de fire afdelingers budgetter. Der er således ikke nogen større gevinster at hente på det økonomiske område. Det er der også redegjort for på de sidste par års budgetmøder.
Vi kan heller ikke blande de fire afdelingers økonomi sammen og bruge en gevinst til etablering af et selskabslokale i den ene afdeling.

Beliggenhed

Afdeling 11 og 12 er ikke interesseret i, at et driftskontor flyttes endnu længere væk fra deres afdelinger. I forvejen synes deres beboere, at de har langt til det fælles varmemesterkontor i 277.
Det vil være besværligt at finde vej ned gennem Holmstrup for alle nye beboere, som skal afhente nøgler såvel som alle de håndværkere, der hver dag besøger varmemesterkontoret. Det vil også være umuligt for fragtbiler at kunne læsse af ved kontoret, da de ikke kan komme under 245.

Trafikken

Hver dag – især om morgenen – kommer der mange håndværkere i bil, som skal afhente nøgler og have besked om opgaver af varmemesteren. Jeg gætter på, at vi hurtigt vil få klager over støj fra beboere i 245 og 247, hvis vendepladsen ved vaskepladsen hver morgen bliver overfyldt med håndværkerbiler.

Behov

Jeg kan slet ikke se, at vi har et behov for at udvide mængden af lokaler til driften. Desuden skal der jo også være redskaber og værktøj tæt på opgaver i de andre afdelinger. Så der er slet ingen skridt at spare ved at placere alt et sted.

Ejerskab af arealet

Jordstykket ligger udenfor Holmstrups matrikel og ejes af kommunen. Holmstrup har blot brugsretten mod at vedligeholde arealet. Det er udlagt som grønt område, og vi får næppe en byggetilladelse.

Selskabslokalet

Der er indgået en aftale mellem afdeling 6, 11 og 12 om, at afdelingernes beboere gensidigt kan leje hinandens selskabslokaler. Der er dog ikke ens priser. Den aftale er godkendt på et beboermøde.

Boligforeningens udlejningsafdeling ved altid hvem, der har lejet selskabslokalet, hvorfor det også er muligt at finde frem til den person, som hæfter for evtuelle skader og støj.

Som det blev oplyst på beboermødet, så har afdelingens inspektør ikke behandlet klager over støj efter udlejning de sidste fem års tid. Dermed ikke sagt, at der så ikke har været støj, men det har altså ikke medført klager til boligforeningen.

Det er heller ikke muligt at spille med 120 dB, idet musikanlægget gennem flere år tilbage har haft en støjbegrænser på 90 dB. I forbindelse med udskiftning af musikanlægget her i 2012 har der været en kort periode, hvor begrænsningen ikke har fungeret.

Læs også

▮ Skræppebladet, det trykte magasin 2012-05 Juni

Rating

Synes du om artiklen?

Hjælp Skræppebladet med at blive bedre - giv en hurtig feedback.

  • Øv - ikke god
  • Nogenlunde
  • OK
  • Cool - god artikel
  • Kan anbefales
Klik på en smiley - du kan skifte mening bagefter.
Kommentar

Deltag i debatten og skriv kommentar som vises til alle

Skriv en kommentar

Denne side:

Kilde

Denne artikel er bragt i
Skræppebladet
2012-05 Juni side 21 + 23
i sektionen Læserbreve

forsiden af magasinet 2012-05 Juni

©Copyright

Skræppebladet har copyright til denne artikel.

Det er ikke tilladt at kopiere eller viderebringe elementer uden skriftlig aftale.

Den eksklusive copyright tilhører de originale bidragsydere fx skribent og fotograf.

Læs mere om copyright på Skræppebladet

Kontakt

Skræppebladet er forenings- og beboerblad i Brabrand Boligforening

Skræppebladet
Kollektivbyen
Gudrunsvej 78, 2.-3.sal
8220 Brabrand

Se seneste kolofon og kontakt redaktionen for nærmere information om denne artikel.

Web-sektioner

Nyheder

Magasin

Aktiviteter

Afdelingerne

Foreningen

Debat

Mine bogmærker

henter data

Mine seneste artikler

henter data