Foreningernes Hus er flyttet ind på Gården

I sommer fik Foreningernes Hus og alle dets aktive foreninger ny adresse på Gudrunsvej 10 A

Tekst og foto af Abdulmalik Farah

15 lokalforeninger fra Gellerup flyttede allerede tidligt på sommeren ind på den nye adresse, Gudrunsvej 10 A, hvor de er begyndt at indrette sig i den hvide gård, der tidligere husede Brabrand Boligforenings administration.

”Vi er flyttet til det nye hus, som vi skal bruge fra nu af. Det betyder også, at vi ikke længere benytter lokalerne på den tidligere Nordgårdsskole,” fortæller Liza Mohamed fra SKM Forening.

Vivian var en af de frivillige personer, der kom og hjalp til den store flyttedag.

Vivian var en af de frivillige personer, der kom og hjalp til den store flyttedag.

Fælleshuset med nye beboere
Det nye Foreningernes Hus udvider samtidig med flytningen antallet af foreninger, som får til huse i bygningen, hvor der både bliver indrettet foreningslokaler og kontorer, men der vil også være en del fælleslokaler, hvor foreningerne kan lave aktiviteter.

Foreningernes Hus har i dag 15 foreninger, der har brugsret til lokaler, plus fem nye foreninger, der har fået fast brugeraftale. Ud over de 20 foreninger står der mange andre foreninger på venteliste.

Placeringen af Foreningernes Hus på den hvide gård er dog midlertidig, foreløbig til 2014, da det ikke har været muligt at finde en permanent placering med så kort varsel, efter at lejemålet på Nordgårdskolen udløb. Men der arbejdes allerede nu på en fremtidig placering, men dette arbejde tager tid.

Med lidt hjælp fra andre klarede Ambara Hashi selv at tage sine ting med.

Med lidt hjælp fra andre klarede Ambara Hashi selv at tage sine ting med.

Noget for noget
Der er et tæt samarbejde mellem Foreningernes Hus’ leder, Per Thomsen, og FH-Husrådet, hvor de 20 faste foreninger er repræsenteret. De har fælles aftaler, der hedder ”Noget for Noget”.

Det vil for eksempel sige, at foreningerne i forbindelse med flytningen lovede at levere arbejdskraft til flytning og istandsættelse af lokaler. Der deltog således nogle frivillige medhjælpere fra forskellige steder, blandt andre nogle studerende. Foreningerne havde mulighed for selv at vælge, hvilken arbejdsopgave de ville løse.

Foreningernes Hus
Foreningernes Hus blev i 2009 etableret på den nu nedlagte Nordgårdsskole og har siden dannet rammen om et aktivt foreningsliv og mange åbne arrangementer.

Foreningernes Hus er en åben dør ud til foreninger og den frivillige verden i Gellerup.

Foreningernes Hus støtter og synliggør det frivillige sociale arbejde og de frivillige sociale foreninger i området. Det er et hus, man kan bruge som borger, som frivillig, som forening, og hvis man arbejder inden for den sociale sektor.

Foreningernes Hus er stedet, der samler alle trådene i foreningslivet og det frivillige sociale arbejde i det vestlige Århus.

Læs mere på www.foreningernes-hus.dk
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt