Start på tryghedsgarantien træder i kraft 1. september for tre blokke på Bentesvej

Beboerne i blokkene får tilbudt flyttehjælp

af journalist Marianne Stenberg, Brabrand Boligforening

Nu træder tryghedsgarantien i kraft for beboerne i de tre blokke på Bentesvej, der skal rives ned i forbindelse med Helhedsplanen. Beboerne bliver tilbudt en bolig i området af samme størrelse og stand som den, de bor i. Den nye bolig følger standard for en velistandsat lejlighed. Det vil sige: Nyistandsatte vægge, lofter, gulve, døre og dørkarme, uden ekstra huslejestigning.

Vi forsøger at tage hensyn til beboernes ønsker
Brabrand Boligforening vil i god tid sende et spørgeskema til beboerne i de tre blokke Bentesvej 13 – 19, 21 – 31 og 41 – 51, hvor de bliver bedt om at komme med de ønsker, de har til anden bolig. Det kan være, at man gerne vil flytte til en større eller mindre bolig. I det omfang det er muligt, vil vi søge at imødekomme beboernes ønsker. Hvis ikke det er muligt, vil man blive tilbudt en lignende bolig.

Vi giver dig to tilbud
Beboerne får to tilbud om anden bolig. Det vil sige, at man kun kan sige nej tak til ét tilbud. Siger man også nej til 2. tilbud, er det derefter beboerens eget ansvar at finde en bolig inden sidste frist for at flytte.

Sidste frist for at flytte er en måned før nedrivning
Beboerne i de tre berørte blokke får en opsigelse på den nuværende bolig. Her får man en dato for, hvornår man skal være flyttet. Opsigelsen kommer senest 12 måneder før nedrivning. Men fra vi kender datoen for nedrivning og frem til nedrivning, vil vi løbende tilbyde nye boliger til beboerne i de berørte blokke og derefter kun indgå tidsbegrænsede lejekontrakter for de boliger, der skal rives ned.

Vi giver flyttehjælp
Fra 1. september 2012 kan beboerne i de tre blokke få flyttehjælp, ved at boligforeningen laver aftale med flyttefirma.
Derudover dækker vi udgifter til flytning af fastnettelefon og internetopkobling.
Beboerne skal selv pakke i flyttekasser og tømme flyttekasser, og man skal være til stede, når flyttefirmaet er der, så man kan låse op også for kælderrum. Der gives kun flyttehjælp til en ny adresse inden for Aarhus Kommune.

Syn af den ”gamle” bolig
Flytter man inden seks måneder før nedrivning, bliver lejligheden synet, så den kan genudlejes. Har man misligholdt boligen, gælder samme regler som for alle andre beboere i boligforeningen. Det skal man selv betale for, og udgiften vil blive trukket fra indskud. Flytter man inden for de sidste seks måneder, bliver der kun syn af døre, skabslåger, hårde hvidevarer og nøgler.

Et servicesyn
Det er selvfølgelig en udfordring for beboerne at skulle flytte fra hjemmet, fordi blokken skal rives ned. I administrationen vil vi gøre, hvad vi kan, for at gøre det så let som muligt for beboerne. Derfor kommer vi også rundt i de berørte blokke på Bentesvej og laver et servicesyn. Det vil sige, at varmemester og en servicemedarbejder fra administrationen kommer på besøg hos den enkelte beboer og gennemgår boligen og giver svar og hjælp.

Forbedringer i boligen
Har en beboer lavet forbedringer i boligen, og er de godkendt af boligforeningen, vil de blive godtgjort efter reglerne om råderet. Forbedringer vil vi gennemgå sammen med beboeren til servicesynet.

Boligsikring og indskud – og udlæg i indskud
Med hensyn til at få flyttet boligsikring og indskud med over i den nye bolig beder vi beboere kontakte udlejningen.

Køkken
Har en beboer fået nyt køkken i den bolig, man bor i nu, skal man selvfølgelig ikke betale mere på det, når man flytter til en anden bolig. Er der ikke nyt køkken i den nye bolig, har man igen mulighed for at bruge køkkenordningen til at få et nyt køkken mod fast afdrag over huslejen hver måned.

Vedligeholdelseskontoen
Vedligeholdelseskontoen til den nuværende bolig låses ved opsigelse. Saldoen er 0 kroner i den nye bolig, da den nye bolig vil være af samme standard som en velistandsat bolig.

Opsigelse og husleje
Flytter man i perioden fra 1. september og til datoen for nedrivning offentliggøres, hæfter man for tre måneders husleje, hvis boligen ikke bliver genudlejet.
Flytter man i perioden fra dato for nedrivning offentliggøres og seks måneder inden nedrivning, hæfter man for 1½ månedes husleje.
Flytter man seks måneder inden nedrivning, hæfter man ikke efter fraflytning. Vi skal dog stadig have en skriftlig opsigelse.
Boligforeningen vil bestræbe sig på at begrænse beboeres eventuelle tab.

Tager man imod et af de to tilbud om genhusning, som boligforeningen sender, vil ind- og udflytning blive timet, så man ikke får dobbelt husleje. Man er velkommen til at flytte, allerede når tryghedsgarantien træder i kraft 1. september, men så kan man risikere dobbelt husleje

Hjælp og information
Fra sidst i august og frem til nedrivning vil der blive sat ekstra mandskab og ressourcer ind på at hjælpe beboere i forbindelse med tryghedsgarantien. I udlejningen sidder medarbejdere klar til at hjælpe. På vores hjemmeside www.bbbo.dk vil man kunne få information på flere sprog: arabisk, somalisk, tyrkisk og engelsk. Vores informationsvogn vil i perioder flere dage om ugen være parkeret uden for blokkene på Bentesvej, så beboere kan få hjælp og svar direkte ved hoveddøren.


Informationsvognen holder foran blokkene i de første uger af september. Se køreplan på www.bbbo.dk
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt