Afd. 4: Afdelingsbestyrelsen stemmer dørklokker i december og januar i de udpegede blokke

Afdeling 4 – Gellerupparken

Byrådet har peget på syv blokke, der skal rives ned. Men hvad mener beboerne?

Tekst og foto Helle Hansen

I mere end et halvt år har beboerne i de syv blokke i Gellerupparken, som byrådet vil have revet ned, levet i et vakuum uden at kunne få besked om, hvad der skal ske, hvornår og hvordan.
Afdelingsbestyrelsen er meget utilfreds med den behandling, beboerne udsættes for, men desværre går møderne med borgmesteren og rådhuset trægt. Seks måneder efter at et lille flertal i boligforeningens repræsentantskab stemte ja til aftalen om nedrivninger, så er der stadig ikke nyt at fortælle de berørte beboere.

På Gellerupparkens beboerinfomøde den 4. december mødte et halvt hundrede beboere fra de nedrivningsdømte blokke op for at snakke med afdelingsbestyrelsen.

På Gellerupparkens beboerinfomøde den 4. december mødte et halvt hundrede beboere fra de nedrivningsdømte blokke op for at snakke med afdelingsbestyrelsen.

Alt er ikke tabt
Afdelingsbestyrelsen er vidende om, at flere beboere i blokkene, som er dømt til nedrivning, allerede er i gang med at flytte. Nogle har købt hus eller er på vej til det. Andre har fundet privat udlejning andre steder i nærheden. Og nogle beboere er begyndt at søge over i lejligheder på Gudrunsvej. Men hvor mange beboere, det drejer sig om, er der ingen, der ved.

Men det vil afdelingsbestyrelsen gerne vide. Derfor vil medlemmer af afdelingsbestyrelsen i løbet af december og januar gå ud og ringe på samtlige 408 dørklokker i de syv nedrivningstruede blokke for at høre, hvad beboere tænker lige nu.

Afdelingsbestyrelsen vil samtidig fortælle, at alt endnu ikke er tabt. Der bliver holdt møder med en advokatgruppe om at starte retssager for opsagte beboere, når vi når længere hen i processen. Og loven siger også, at Aarhus Kommune skal inddrage afdelingen og dens beboere i det fremtidige arbejde med en ny helhedsplan.

Beboercafé med aktivitet
På besøgene rundt i blokkene vil afdelingsbestyrelsen også fortælle, at der bliver åbnet en lille cafe for beboerne i de nedrivningstruede blokke, som vil holde åbent i et hjørne i foyeren i Brabrand Boligforenings nye administrationsbygning på Edwin Rahrs Vej 33. Foreløbig er der åbent torsdag den 12. og 19. december kl. 15-17.

I cafeen kan beboerne komme og stille spørgsmål og høre sidste nyt. Og hvis der er interesse for det, vil beboerne kunne være med til at lave bannere med ”Nej til nedrivninger” til at hænge op hjemme på altanerne og måske udtænke andre protestmuligheder.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2021
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt