Afd. 2: Lidt nyt om renoveringen i Søvangen

Afdeling 2 – Søvangen

Møde i interessegruppen

Tekst og foto af Kirsten Hermansen

Interessegruppen for Søvangens renoveringsplaner blev 2. oktober 2012 indkaldt til et orienterende møde. Her blev der fremlagt den økonomi, der efter de sidste drøftelser med Landsbyggefonden nu kunne fremvises.

Finansieringsskitse
Landsbyggefonden havde fremsendt en finansieringsskitse, og på den baggrund kunne der laves en finansierings-oversigt for afdelingen.
Det var en oversigt, hvor hele renoveringsprojektet med alle de foreslåede renoveringer, inklusiv nyt fælleshus, forskønnelse af udearealer samt med og uden etablering af solcelleanlæg, blev fremlagt.

Finansierings-oversigten indeholdt også et overslag over de besparelser, man kunne hente i afdelingen, hvis projektet blev vedtaget.
Det er dyrt at lave et så omfattende renoveringsprojekt. De samlede udgifter beløber sig til ca. 467 mio. kr.
Her kunne der støttes med 262 mio. kr., og de resterende 205 mio. kr. kunne ikke opnå støtte.

Det er klart, at det er beboerne, der skal bestemme, om projektet, eller dele af projektet, skal gennemføres, og derfor kan der ske en tilpasning af projektet.
Beboerne kan også bestemme, at projektet ikke skal gennemføres, men i så fald vil der alligevel komme huslejestigninger, da der – alt andet lige – vil komme renoveringsarbejder i fremtiden, der ikke vil være til at komme uden om, når der tages udgangspunkt i afdelingens alder.

Realdania
Søvangen er jo et unikt byggeri både på grund af en enestående arkitektur og en smuk beliggenhed, og derfor har Realdania tilbudt at støtte renoveringen med et demoprojekt – altså en gennemgang af, hvordan byggeriet kan føres tilbage til sit oprindelige udseende med de renoveringer, der er behov for, og dermed få et forbedret indeklima.
Realdania har et godt ry med renoveringer af bevaringsværdig arkitektur. Det prioriteres at bevare mest muligt af arkitekturen, og der vil med et demoprojekt blive lavet en prøve-renovering af en blok, et hus og et klyngehus.
En inddragelse af Realdania vil formentlig udskyde projektet.

Det er et spørgsmål, om afdelingen selv (uden et Realdania demoprojekt) kan gå videre med renoveringsprojektet. I så fald er det en forudsætning , at der i udbuddet til dem, der skal udføre arbejdet, bliver stillet krav om at bevare de æstetiske værdier og især til brugen af materialer. Sådan som Søvangen er renoveret – læs ”lappet” – indtil nu, er det trist at se, hvordan håndværkere ved reparationer på murværk, vinduer og tage i tidens løb har brugt materialer, der slet ikke harmonerer med de oprindelige og smukke materialer.

Beboermøde inden årets udgang
Mødet mundede ud i, at man i boligforeningen arbejder på at holde et beboermøde sidst i november, hvor man skal opstille økonomiske modeller for, hvad renoveringerne vil koste i huslejestigning. De økonomiske modeller skal fremlægges, så de er til at forstå for alle beboere, og man vil også prøve at give en forklaring på, hvad Realdania-tilbuddet indebærer, således at man kan tage stilling til, om man skal inddrage dem, eller om man selv kan gennemføre en rigtig og nænsom renovering af afdelingen med de hensyn, der skal tages.
Del eller print denne side:  


Skriv en kommentar til denne side (artikel) LÆS VILKÅR FOR DEBAT


 
 
© 1970-2020
Skræppebladet - E&P Huset - Karens Blixens Boulevard 39 - 8220 Brabrand
| Vilkår for debat | Privatlivspolitik | Kontakt